Communicatie Infrastructuur

Om uiteindelijk alle ondernemers tijdig te voorzien van relevante informatie ten aanzien van het ondernemen in Bodegraven-Reeuwijk moeten we twee zaken goed op orde hebben, die er nu nog niet zijn.

Ten eerste moet er een goede actuele database komen met NAW-gegevens en bedrijfsnaam, maar ook het type bedrijf en of de ondernemer pandeigenaar/verhuurder is, gebruiker/huurder is of allebei (Deze informatie is weer belangrijk voor het type informatie dat we zullen opsturen.) Ook is het belangrijk dat we het juiste e-mailadres hebben om het kwartaalnieuwsblad naar toe te sturen.

Ten tweede moeten we artikelen produceren die helder en to-the-point aangeven wat er speelt. Die informatie delen we met de bedoeling dat we van ondernemers op hun beurt te horen krijgen wat die er van vinden, opdat duidelijk wordt wat daadwerkelijk leidt tot een beter ondernemersklimaat. We hebben een professioneel bureau ingehuurd die dat voor ons gaat verzorgen.

De stand van zaken is dat de database momenteel wordt opgebouwd. Er staan voor 2018 vier kwartaalnieuwsbladen gepland. De eerste komt in de eerste helft van maart in zowel een geprinte als een digitale nieuwsbrief uit. De andere drie komen, vanwege de kosten, alleen in digitale vorm uit en zijn gepland medio mei, september en november.

Het is dus wel belangrijk dat we het juiste e-mailadres van de ondernemer in onze database hebben.

Voor alle duidelijkheid: De gegevens in onze database worden alleen gebruikt door OPBR en worden niet aan anderen beschikbaar gesteld.

Voor de realisatie van dit project hebben we ondersteuning gekregen van Ons Fonds en van de provincie Zuid-Holland. Voor vragen over de communicatie infrastructuur kun je terecht bij Johan: Johan@VerzamelgebouwReeuwijk.nl