Duurzaam: in de praktijk

De wens om 150.000 zonnepanelen in Bodegraven-Reeuwijk te hebben is ambitieus, maar het begin is al gemaakt. Ruim 33.000 zonnepanelen zijn al in de gemeente geplaatst. Wat is er zoal gerealiseerd in Bodegraven-Reeuwijk?

‘Iedere situatie is uniek’

Reeuwijk – Ondernemer Ton de Waardt heeft op bedrijventerrein Zoutman aan de Leeghwaterstraat in 2018 circa 380 zonnepanelen laten installeren. Maandelijks wordt zo’n 85% van het stroomgebruik in het pand verkregen uit zonne-energie. Volgens De Waardt is het voortraject vooral erg belangrijk: “Je moet allereerst nagaan of je wel zonnepanelen op je dak kúnt leggen. Daarna ga je kijken of de aansluiting voldoende is en wat er met de hoeveelheid zonnepanelen die je kwijt kunt, opgewekt kan worden.” Doordat er veel bij komt kijken is het een must om een adviseur in handen te nemen. “Iedere situatie is uniek, dus er ligt niet een kant en klaar plan voor je klaar”, aldus De Waardt. Met de slimme meters van tegenwoordig kun je per maand zien hoeveel je verbruik is en hoeveel energie je hebt opgewekt. De PV-panelen zijn nu ruim een jaar in werking en de verwachte terugverdientijd inclusief subsidie lijkt te kloppen. De Waardt: “De besparing die we maandelijks aan energiekosten hebben, zorgt ervoor dat de investering voor ons binnen 7 à 10 jaar terugverdiend is.”

 10-07-2019 – Bron: www.kobr.nl

Coöperatie Zon op Reeuwijk heeft derde zonneproject afgerond

Reeuwijk – Bij de Goudse Watersport Vereniging Elfhoeven is de installatie met 200 zonnepanelen in bedrijf gesteld. Een jaar gelden besloot het bestuur van de GWV om het dak van de botenloods ter beschikking te stellen aan de Coöperatie voor een project dat werkt volgens de Postcoderoosregeling. Leden van de vereniging en de vereniging zelf kregen voorrang om mee te doen door te investeren in eigen panelen. Een maand geleden werd gestart met de eigen netaansluiting, gevolgd door een snelle montage van MB zonnepanelen. Het platte dak is tot op de laatste centimeter volgelegd. Dit derde project gaat 55.000 kWh/j. leveren aan de 17 deelnemers. Totaal heeft Zon op Reeuwijk nu op drie projecten 575 panelen geïnstalleerd en dat zullen er veel meer worden.

24-06-2019 – Bron: www.kobr.nl

Zonnepanelen op 140 huurwoningen

Bodegraven – De afgelopen periode heeft Mozaïek Wonen in de Vijverwijk 140 sociale huurwoningen voorzien van zonnepanelen. Van 2018 t/m 2021 gaat Mozaïek Wonen wijkgericht aan de slag met het plaatsen van zonnepanelen op zo’n 1.615 eengezinswoningen.

Mozaïek Wonen is vanaf 2018 wijkgericht aan de slag gegaan met het plaatsen van zonnepanelen. Dit jaar wordt dit vooral gedaan in Bodegraven, bij een groot deel van de eengezinswoningen. Zodra een wijk aan de beurt is, ontvangen huurders daarover een bericht.

In februari was er een Open Dak Dag in de Vijverwijk in Bodegraven. Huurders waarvan het dak van hun woning geschikt is voor zonnepanelen, kregen hier informatie over het plaatsen van zonnepanelen. Inmiddels is circa 70% van de bewoners akkoord gegaan met het plaatsen van zonnepanelen. Hiermee besparen ze op de energiekosten en het is goed voor het milieu. Mozaïek Wonen heeft voor het plaatsen van de zonnepanelen de daken geïsoleerd en voorzien van nieuwe dakpannen.

Aanbod eengezinswoningen
Huurders waarvan het dak van hun woning geschikt is voor zonnepanelen, krijgen een aanbod. De woningcorporatie koopt de zonnepanelen en zorgt dat de panelen geplaatst en geïnstalleerd worden. De huurder betaalt vervolgens een maandelijkse vergoeding voor het gebruik van de panelen. Deze vergoeding is lager dan de besparing die wordt gerealiseerd met de zonnepanelen. Zo is de huurder goedkoper uit en wordt er bespaard op de woonlasten. Om de woningen te voorzien van zonnepanelen is Mozaïek Wonen een samenwerking aangegaan met Sungevity.

Doelstelling duurzaamheid
Het initiatief van Mozaïek Wonen draagt bij aan de doelstelling van de gemeente om in 2035 klimaatneutraal te zijn. Om klimaatneutraal te worden moet veel duurzame energie worden opgewekt. In de routekaart ‘Klimaatneutraal Bodegraven-Reeuwijk 2035’ wordt al gesproken over het verduurzamen van de particuliere woningen. Met het verduurzamen van huurwoningen komen we nóg een stap dichterbij deze doelstelling.

21-06-2019 – Bron: www.kobr.nl
Foto: mozaiekwonen.nl

Bedrijven schenken zonnepanelen aan Hospice

Bodegraven – Een tweetal bedrijven toonde extra betrokkenheid met het Hospice Bodegraven-Reeuwijk door 24 zonnepanelen met bijbehorende aansluitingen te schenken, zodat de kosten van het energieverbruik van het Hospice drastisch worden beperkt. Sterker nog, hierdoor is het een energieleverend gebouw geworden.

Jaarlijks zullen de panelen namelijk (aanzienlijk) meer gaan opwekken dan dat het Hospice gaat gebruiken. Het bestuur over de hulp: “Op de vraag of we hun namen mochten noemen, werd er op mooie manier gereageerd: ‘laat de ene hand niet weten wat de andere hand doet’. We zijn heel dankbaar voor dit mooie gebaar. Ons hospice behoort daarmee tot één van de weinige hospices in Nederland die een dergelijke duurzame voorziening heeft.” Het bestuur en met name de toekomstige gasten van Hospice Bodegraven-Reeuwijk zijn ook erg blij met alle andere financiële, stoffelijke en praktische hulp die is en wordt geboden.

22-05-2019 – Bron: www.kobr.nl

Investering in duurzaamheid

Bodegraven – Met de ingebruikstelling van bijna 2000 zonnepanelen op het dak van de productielocatie aan de Beneluxweg zet Vepo Cheese een volgende stap in de verdere verduurzaming van het bedrijf. Volgens Jan Kooijman, binnen Vepo Cheese verantwoordelijk voor dit project, zorgen de panelen voor ruim 20% dekking van het totale energieverbruik. Dit betekent een vermindering van de CO2 uitstoot met 295.000 kg per jaar. De investering in zonnepanelen past in de duurzaamheidsstrategie die de onderneming voert. Eerder werd onder andere alle verlichting vervangen door ledlampen. Nieuwe investeringsplannen om te komen tot nog meer verduurzaming, zijn reeds in voorbereiding.

01-08-2018 – Bron: www.kobr.nl
Foto: Knotters Elektra B.V.

Zonnepanelen op De Brug

Reeuwijk – Zalencentrum De Brug heeft vorige week een grote stap gezet in het streven de bedrijfsvoering geleidelijk aan duurzamer te maken. Wethouder Robèrt Smits en de penningmeester van het Stichtingsbestuur Kors Verweij plaatsten gezamenlijk het laatste van de 196 zonnepanelen op het dak van het zalencentrum. Het bestuur van De Brug is blij met deze stap, mede door een stimuleringssubsidie van het rijk, die ondersteund werd door een overbruggingslening van de Stichting Bodegraven-Reeuwijk Klimaatneutraal. Wethouder Smits is erg content met de ingebruikname van het energieproject en hoopt dat andere bedrijven ook worden gestimuleerd. De verwachte opbrengst van de zonnepanelen bedraagt circa 40.000 kWh op jaarbasis. Met die opbrengst wordt zo’n tweederde van de stroombehoefte van De Brug gedekt.

19-07-2018 – Bron: www.kobr.nl

Gezamenlijk zonnepanelenproject

Bodegraven-Reeuwijk – In februari start De Zon op Reeuwijk Coöp. U.A. met haar tweede project. Dan worden 250 zonnepanelen gelegd op het dak van basisschool Speel en Werkhoeve. Het is het tweede project na het Huis van Alles in Reeuwijk-Dorp. De school, onderdeel van de Groeiling, doet zelf mee, alsmede een dertigtal bewoners uit onze gemeente. Het werkt volgens de postcoderoosregeling. Als privé geen panelen op je eigen dak passen of wenselijk zijn, kun je binnen bepaalde postcodes gezamenlijk meedoen om toch duurzame stroom op te wekken. We gaan 70.000 kWh./j. produceren. Dit project is het vierde project binnen de PostCodeRoosregeling waarbinnen inwoners van Bodegraven-Reeuwijk kunnen deelnemen, in de Meije draaien er ook al twee. De coöperatie is alweer op zoek naar een volgend dak in onze gemeente en natuurlijk ook weer nieuwe deelnemers.

03-01-2018 – Bron: www.kobr.nl
Foto: speelenwerkhoeve.nl