Energiecoöperaties

Heb je als ondernemer een geschikt dak voor zonnepanelen, maar gebruik je zelf niet zoveel energie als je kunt opwekken? Kijk dan of het zinvol is om je dak te verhuren aan een van de coöperaties uit onze gemeente. 

Energiecoöperatie Bodegraven-Reeuwijk

De Energiecoöperatie Bodegraven-Reeuwijk is op 9 februari 2018 opgericht om zoveel mogelijk burgers te betrekken bij ons gezamenlijk ideaal: duurzame energie projecten ontwikkelen.  De Energiecoöperatie is een coöperatieve vereniging.  Ieder lid kan actief worden in het bestuur, in een werkgroep of zijn/haar stem uitbrengen op de Algemene Ledenvergadering.

De Energiecoöperatie Bodegraven-Reeuwijk maakt gebruikt van de PostCodeRoos-regeling (PCR), maar heeft er wel haar eigen invulling aan gegeven. Waar bij de reguliere PCR-coöperaties leden vooraf investeren in zonnepanelen, kan bij de Energiecoöperatie Bodegraven-Reeuwijk iedereen meedoen, ook zonder investering. 

Meer op Energiecoöperatie Bodegraven-Reeuwijk

In Quartaal Magazine 3-2018 verscheen een artikel over de mogelijkheden:
Energiecoöperatie Bodegraven-Reeuwijk is op zoek naar daken

Zon op Reeuwijk

De coöperatie ‘Zon op Reeuwijk’ is opgericht in december 2015. Initiatiefnemers zijn Sietse de Haan (voorzitter), Broos de Groot (secretaris), André Veldman (penningmeester) en Truus Koppers. Met name Broos en Sietse zijn al betrokken bij diverse duurzaamheids-initiatieven, en hadden de verwachting dat er genoeg potentieel en belangstelling in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk zou moeten zijn voor een aantal grote zonnepanelen-projecten. Na enige oriëntatie werd contact gezocht met Zon op Nederland, waar al snel een intentieovereenkomst mee werd getekend. De eerste geïnteresseerde deelnemers hadden zich ook al snel aangemeld. Zon op Reeuwijk werkt volgens het zogenaamde PostCodeRoosregeling.

Meer informatie over Zon op Reeuwijk »