Informatieplicht Energiebesparing

WATTjemoetweten 

Alle bedrijven met een grootverbruikaansluiting zijn verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen die een terugverdientijd hebben van vijf jaar of korter. Zij hebben ook de plicht om te rapporteren wat ze doen of hebben gedaan. 

Op de website wattjemoetweten.nl vind je een duidelijk overzicht van alle verplichtingen.

Ook de bedrijven die géén verplichting hebben om deze maatregelen te nemen, adviseren we om zich goed te laten informeren. De energiebesparing die effectieve maatregelen ook voor kleinere bedrijven oplevert, is het zeker waard.

WATTjemoetweten is een initiatief van MKB Nederland en VNO-NCW.

Wetchecker Energiebesparing 

Ook de Rijksoverheid biedt inzicht in de regelgeving waar je als bedrijf aan hebt te voldoen. Daartoe is een Wetchecker Energiebesparing gemaakt. Met deze Regelhulp check je eenvoudig welke wettelijke verplichtingen er voor jouw onderneming zijn. Op de website van de Wetchecker staat dat de informatie met vijf minuten beschikbaar is. Wel heb je de volgende gegevens nodig om te regelhulp te kunnen invullen.

• energierekening , uitgesplitst in elektriciteits- en aardgasverbruik en/of aardgasequivalenten
• financiële jaarrekening
• aantal werknemers
• gebouwoppervlak van alle gebouwen en gebruiksoppervlak van de kantoorfunctie

Naar de Wetchecker Energiebesparing »

Welke maatregelen zijn voor jou van toepassing?

Welke maatregelen voor energiebesparing je moet nemen, hangt af van de branche waarin jouw bedrijf zich bevindt. In het onderstaande stappenplan van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland vind je niet alleen óf je informatieplicht hebt, maar ook welke maatregelen je moet nemen op het gebied van onder andere:

• verwarming
• isolatie
• ICT
• verlichting

Naar het Stappenplan energiebesparing »
Lijst erkende maatregelen »

Over het project

In 2019 is de Informatieplicht Energiebesparing ingegaan. Dat houdt in dat zo’n 125.000 bedrijven en organisaties met een verbruik vanaf 50.000 kWh en 25.000 m3 gas sinds 1 juli jl. wettelijk verplicht zijn om in het eLoket van RVO te rapporteren welke energiebesparende maatregelen zij genomen hebben.

MKB-Nederland en VNO-NCW willen ondernemers ondersteunen en op de hoogte brengen van deze nieuwe verplichting. Daarom lanceerden zij in samenwerking met 55 partners eind maart de WATTjemoetweten campagne. Centraal binnen deze campagne staat wattjemoetweten.nl een website waar ondernemers kunnen achterhalen of zij moeten voldoen aan de informatieplicht en kunnen lezen hoe ze dat kunnen doen of worden doorverwezen naar ondernemersverenigingen die hen kunnen helpen.

De samenwerkingspartners zijn brancheverenigingen, regionale ondernemersverenigingen, binnenstadverenigingen, parkmanagementorganisaties en andere lokale of regionale ondernemersverenigingen. Zij onderhouden korte lijnen met de ondernemers. Om de ondernemers te bereiken, kunnen partners gebruik maken van de toolkit met communicatiematerialen. Ook organiseren partners door het hele land bijeenkomsten voor leden en niet-leden.