Ondernemersverenigingen Bodegraven-Reeuwijk

Ondernemend Bodegraven Reeuwijk kent een diversiteit aan ondernemersverenigingen.

Elke bedrijfslocatie, bestaande uit een bedrijventerrein of winkelcentrum heeft zijn eigen ondernemersvereniging. Daarnaast zijn er drie overkoepelende verenigingen: Bodegraafse Ondernemers Vereniging (BOV), Reeuwijkse Ondernemers Vereniging (ROV) en  de Raad van Handel, Industrie en Dienstverlening (RvHID). Ook hebben de zzp’ers zich georganiseerd in Platform-Z.

Het Ondernemers Platform Bodegraven Reeuwijk (OPBR) wil grensoverschrijdende zaken van de ondernemersverenigingen in gezamenlijkheid coördineren. OPBR communiceert met alle ondernemers, ongeacht of ze wel of geen lid van een vereniging zijn. We maken duidelijk waar de verenigingen voor staan en dan is het aan de ondernemer zelf om te beslissen of een lidmaatschap bij één of meer van die verenigingen van toegevoegde waarde is.