Visie

De wereld verandert

Sneller dan ooit verandert de wereld om ons heen. Door het klimaatverdrag van Parijs is de overheid genoodzaakt maatregelen te nemen die grote impact hebben op alle ondernemers. Maar ook moeten er vraagstukken worden opgelost als hoe er met de ruimte wordt omgegaan, hoe de bereikbaarheid kan worden verbeterd en hoe onze fysieke en digitale infrastructuur toekomstbestendig blijven. Wij zijn van mening dat door tijdig toekomstbeelden te schetsen en deze met de ondernemers en andere stakeholders af te stemmen, we meer gewenste oplossingen krijgen dan dat we het maar laten gebeuren.

Samenwerken

Ook willen we in de regio samenwerken daar waar het ons sterker maakt. Denk aan de actie tegen de Outlet Mall in Zoetermeer, maar ook het gezamenlijk optrekken in de Cheese Valley met Gouda, Woerden en Krimpenerwaard. Maar het tegenovergestelde kan ook voor komen. Als omliggende regionale initiatieven de beroepsbevolking en bedrijven bij ons weghalen, moeten wij ook gezamenlijk een vuist maken om dit niet te laten gebeuren en met betere initiatieven te komen. Het goed organiseren van onze ondernemers, dat is nou precies de reden waarom het OPBR is opgericht. En hoe beter we gemobiliseerd zijn des te beter we kunnen anticiperen in plaats van alleen maar reageren als het al gebeurd is!