Organisatie Ondernemend Bodegraven-Reeuwijk

Ondernemend Bodegraven Reeuwijk kent een diversiteit aan ondernemersverenigingen.

Elke bedrijfslocatie, bestaande uit een bedrijventerrein of winkelcentrum heeft zijn eigen ondernemersvereniging. Daarnaast zijn er drie overkoepelende verenigingen: Bodegraafse Ondernemers Vereniging (BOV), Reeuwijkse Ondernemers Vereniging (ROV) en  de Raad van Handel, Industrie en Dienstverlening (RvHID). Ook hebben de zzp’ers zich georganiseerd in Platform-Z.

Het Ondernemers Platform Bodegraven Reeuwijk (OPBR) wil grensoverschrijdende zaken van de ondernemersverenigingen in gezamenlijkheid coördineren. OPBR communiceert met alle ondernemers, ongeacht of ze wel of geen lid van een vereniging zijn. We maken duidelijk waar de verenigingen voor staan en dan is het aan de ondernemer zelf om te beslissen of een lidmaatschap bij één of meer van die verenigingen van toegevoegde waarde is.

Ons Fonds

Het ondernemersfonds is er om het ondernemersklimaat in de gemeente te versterken.

Wanneer je via de OZB voor niet-woningen bijdraagt aan het fonds, dan heb j recht om mee te denken, plannen te maken en een aanvraag voor financiering te doen. Daarvoor is het nodig dat je je meldt als lid bij van een van de verenigingen in de trekkingsgebied,  dat is het gebied waar jouw bedrijf gevestigd is.

Meer informatie en vragen via info@ons-fonds.nl

Trekkingsgebieden Ons Fonds