Quartaal Magazine Q4 – 2018

Met het Quartaal Magazine wil OPBR ondernemers duidelijk informeren over soms complexe, nieuwe of juist langlopende dossiers. De redactie stelt nieuwsgierige vragen aan personen die de lezer wat meer achtergronden over bepaalde onderwerpen kunnen geven of die eens een mening laten horen die we nog niet kenden.

Het Quartaal Magazine is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van provincie Zuid-Holland.

Tekst en vormgeving: Graficelly, Reeuwijk