Provincie luistert aandachtig naar roep om bereikbaarheid en bedrijventerreinen