‘De invloed van OPBR zie je pas goed op de lange termijn’