OPBR verheldert en verenigt

Bodegravenboog & Beter Bereikbaar Gouwe

Er spelen twee grote regionale bereikbaarheidsprojecten die grote impact kunnen hebben op de bereikbaarheid van jouw bedrijf. Wat is de status van de Bodegravenboog en Beter Bereikbaar Gouwe?
bereikbaarheid

Bodegravenboog

Ruim een jaar geleden hebben twaalf partijen, waaronder de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, bij de minister van Infrastructuur en Waterstaat aandacht gevraagd voor de toenemende knelpunten op en rond de A12 tussen Gouda en Utrecht. Dit deden ze door ondertekening van de Intentieverklaring A12 Gouda-Oudenrijn. Een van de problemen die de intentieverklaring aankaart, is de onvolledige aansluiting tussen de N11 en de A12 bij Bodegraven. De wens is dit knelpunt op te lossen met een directe verbinding tussen de twee rijkswegen, ook wel bekend als de Bodegravenboog.

Naar aanleiding van de intentieverklaring is een onderzoek gestart om te kijken of de problematiek in aanmerking komt voor het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) van het Rijk. Mocht het traject aan de voorwaarden voldoen, dan zal verder onderzoek bepalen of het daadwerkelijk in het MIRT wordt opgenomen.

Het eerste onderzoek wordt binnenkort afgerond. In november praat de gedeputeerde van de Provincie verder met de minister. 

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft geen plannen voor tijd tot de Bodegravenboog gerealiseerd is. Er zijn enkele ideeën – het verbeteren van de N459, het doortrekken van de Reeuwijkse Randweg naar de Amaliabrug, de Botrotonde fietsvrij maken met een alternatieve fietsoversteek en een ongelijkvloers kruispunt bij de N11 – maar deze ideeën zouden de grote verkeersdruk niet oplossen.

Beter Bereikbaar Gouwe

Met het project Beter Bereikbaar Gouwe (BBG) wil de provincie de bereikbaarheid van het Gouwegebied en de doorvaart op de Gouwe verbeteren. Het is een complex project waarvoor 26 mogelijke maatregelen zijn opgesteld die oplossingen zouden kunnen bieden. Deze worden nu getest op werking en haalbaarheid.

Om de verkeersdruk op de hefbruggen bij Waddinxveen en in Boskoop te verminderen en mogelijk de vaart te verbreden komt de N207 wellicht als doorgaande route te vervallen. Dit zou leiden tot verdere belasting van de N11 en knooppunt Bodegraven. De gemeente Bodegraven-Reeuwijk is pas in de tweede fase bij dit project betrokken en heeft de nodige zorg uitgesproken.

Een van de mogelijke scenario’s is de vorming van een oostelijke ringweg die als alternatief voor de N207 loopt door het groene gebied bij Reeuwijk-Dorp. De gemeente heeft nadrukkelijk aangegeven zich hier niet in te kunnen vinden. Ook ontkent de gemeente de aangegeven noodzaak van die weg in het geval dat de Bodegravenboog niet zou worden gerealiseerd.

Ondernemersbelang

Bij de beoordeling van 26 maatregelen worden belanghebbenden in het gebied betrokken. Het bedrijfsleven is betrokken via het OPBR, de RvHID en de VORT. Op 17 oktober spreken zij met de projectleiding van BBG over hun visie op het gebied. 

Het OPBR benadrukt samen met de andere organisaties en enkele bewonerscollectieven het belang van de N207 als ontsluitingsroute door het gebied. Bovendien is ook het OPBR geen voorstander van de oostelijke ringweg. OPBR ziet liever dat de Reeuwijkse randweg wordt doorgetrokken naar de Amaliabrug. Dat zou het verkeer van de N207 een alternatief bieden dat dichtbij en tegen de structuur van het hoofdwegennet aan ligt. De gemeente heeft dit idee (samen met andere alternatieven) aan de provincie aangereikt.

In november wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de voortgang van het project en de maatregelen. In de eerste helft van 2020 worden besluiten genomen over een pakket aan maatregelen.

Ja, ik wil op de hoogte blijven!

Aanmelden nieuwsbrief
Sluiten