OPBR verheldert en verenigt

Triple Helix noemt vier speerpunten voor innovatie

Gemeenten, bedrijven en onderwijs uit Midden-Holland stelden vier speerpunten op om economische innovatie te bevorderen. Als Triple Helix vormen zij een economisch blok tegenover de omliggende regio's.
triplehelix

In het Triple Helix MH-overleg zijn drie verschillende groepen vertegenwoordigd uit de regio Midden-Holland. Dat zijn gemeenten, onderwijs en bedrijven uit de gemeenten Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen, Zuidplas en Bodegraven-Reeuwijk. Samen staan we als regio economisch en politiek sterker tegenover omliggende regio’s en de provincie. Daarom ontwikkelt Midden-Holland een gezamenlijke economische visie.

Onderdeel hiervan is het vaststellen van speerpunten voor economische innovatie. Een duidelijke visie maakt de regio interessant voor investeerders en start-ups. Bovendien zorgt de Triple Helix MH-structuur voor een binding met onderwijsinstellingen en korte lijntjes voor het benodigde beleid en kapitaal, zodat innovatieve ideeën daadwerkelijk de ruimte krijgen. 

De speerpunten moeten natuurlijk wel aansluiten bij de sterke punten van de regio. Daarom werd onderzocht op welke gebieden wij initiatieven moeten ontwikkelen om onze economie te versterken.

SPEERPUNTEN TRIPLE HELIX

Het onderzoek leverde in eerste instantie drie speerpunten op:

  1. Techniek: Midden-Holland als het centrum van modern vakmanschap in de Randstad
  2. Zorgtechnologie: ontwikkelen van toepassingen voor domotica en langer thuis wonen
  3. Midden-Holland als innovatiecentrum voor bouwen in moeilijke bodemomstandigheden

Het OPBR miste hierin een belangrijke thema voor onze gemeente: transport, logistiek en distributie. Een groot gedeelte van de bedrijven in Bodegraven-Reeuwijk opereert in deze sector en werd met deze speerpunten geen recht gedaan. Daarom hebben wij – met succes – gepleit voor een vierde speerpunt:

4. Midden-Holland als ‘best practice’ in transport, logistiek en distributie.

Nu de speerpunten zijn vastgesteld, gaat de Triple Helix MH aan de slag om ze handen en voeten te geven. Denk bijvoorbeeld aan een kenniscentrum waar wetenschap en het regionale bedrijfsleven samenkomen om nieuwe ideeën te ontwikkelen. 

We staan open voor ideeën. Als jij interessante ideeën hebt over innovatie op een van de speerpuntsectoren, meld het ons! Neem contact op met info@opbr.nl.

BELEIDSTHEMA’S MET AANDACHT

Naast de speerpunten zijn er een aantal beleidsthema’s die de Triple Helix MH nauwlettend in de gaten houdt:

1. Ruimtedossiers (denk aan bedrijventerreinen)

2. Dossiers bereikbaarheid en mobiliteit

3. Dossiers Energie, duurzaamheid en de verstedelijkingsopgave.

Deze dossiers gaan over de voorwaarden om de initiatieven van de speerpunten goed te kunnen uitvoeren. Zonder ruimte op bedrijventerreinen of goede bereikbaarheid, kunnen we immers geen kenniscentrum opstarten. 

Het Triple Helix MH-overleg probeert invloed uit te oefenen op deze dossiers waar dat kan. Op andere plekken houden we de ontwikkelingen nauw in de gaten.

HBO CAMPUS GOUDA

 

Onlangs is de HBO Campus Gouda van start gegaan. De gemeenten uit de Triple Helix MH gaan samen met bedrijven en zorginstellingen opleidingen aanbieden in een duurzame en innovatieve omgeving. Studenten van verschillende niveaus gaan aan de slag met vraagstukken die op de agenda staan bij bedrijven en overheid uit de regio. Ook voor werkenden is een plek, zodat zij zich kunnen voorbereiden op de ontwikkelingen van de toekomst. 

Meer informatie: Campus Gouda

Lees: Wethouder Inge Nieuwenhuizen over het belang van Campus Gouda

Ja, ik wil op de hoogte blijven!

Aanmelden nieuwsbrief
Sluiten