OPBR verheldert en verenigt

OPBR versus Ons Fonds

Wie de ondernemersverenigingen in Bodegraven-Reeuwijk wil tellen komt aan twee handen tekort. Waarom zijn er zoveel? En beogen Ons Fonds en OPBR eigenlijk niet hetzelfde? Ons Fonds-voorzitter Felix van Pelt en OPBR-secretaris Johan de Haas praten je bij.
onsfonds-opbr-1
Ons Fonds beheert de portemonnee

Ons Fonds is de werknaam voor Stichting Ondernemersfonds Bodegraven-Reeuwijk. Het is een stichting met als kerntaak het verdelen en beheren van het geld dat de gemeente via een opslag op de OZB int bij de ondernemers. Dit is jaarlijks zo’n 300.000 euro.

De ondernemers zijn verdeeld in 12 trekkingsgebieden, die voornamelijk geografisch bepaald zijn. In elk trekkingsgebied is een vereniging opgericht. Alleen die verenigingen kunnen, namens het trekkingsgebied, aanspraak maken op het geld van Ons Fonds.

Daarnaast bestaat er een gemeentebreed fonds. Van al het geld dat Ons Fonds binnenkrijgt, gaat 15 procent naar dit fonds voordat het wordt verdeeld over de trekkingsgebieden.

Niet inhoudelijk

Voorzitter Felix van Pelt: “Wij bemoeien ons niet inhoudelijk met de bestedingskeuzes die een trekkingsgebied maakt. Het bestuur van een trekkingsgebied beslist zelfstandig over de besteding van het geld. Willen ze een keurmerk veilig ondernemen, meer bewakingscamera’s of AED’s? Zolang het doel is om de lokale economie sterker te maken, keuren we een aanvraag goed.”

Gemeentebreed fonds

De bestedingscommissie gemeentebreed fonds is een commissie van het bestuur van Ons Fonds. Ook deze commissie bemoeit zich niet inhoudelijk met de aanvragen, maar beoordeelt of de aanvragen voldoen aan de vooraf ingestelde voorwaarden voor uitkering. Felix: “Voor het gemeentebreed fonds geldt hetzelfde als voor een aantal van de trekkingsgebieden: er zijn meer aanvragen dan geld. Er moet dus worden gekozen, de commissie is onafhankelijk en zeer wel in staat om deze keuzes goed te maken.”

Mutaties

Het verwerken van mutaties van ondernemers is ook onderdeel van het takenpakket van Ons Fonds. Felix: “We willen weten of er een bedrijf bijkomt, in welke sector deze valt, hoe groot het is en in welk trekkingsgebied het bedrijf valt. Deze taak was al niet makkelijk, maar sinds de invoering van de AVG in mei 2018 is het nog een stuk lastiger geworden.”

Buiten de gemeente

In veel gemeenten is een ondernemersfonds actief. Deze fondsen hebben elkaar gevonden in een gezamenlijk overleg waarin ze hun ervaringen delen. “Ook deze fondsen lopen tegen het probleem van gegevensdeling aan. Door de ervaringen met elkaar te delen, brengen we elkaar op ideeën en zien we snel wat wel en niet werkt. Ook kunnen we samen voorstellen maken voor (landelijke) regelgeving die van invloed is op ondernemersfondsen in het algemeen.”

OPBR initieert en begeleidt projecten

Ondernemers Platform Bodegraven-Reeuwijk (OPBR) is het platform waar de lokale ondernemersverenigingen elkaar spreken. Het platform heeft de ambitie om thema’s te behartigen die een groter gebied beslaan dan één trekkingsgebied, dorp of sector.

OPBR kent een overzichtelijk aantal leden: de ondernemersverenigingen BOV, ROV, RvHID, Platform-Z en het merendeel van de verenigingen in de trekkingsgebieden van Ons Fonds. OPBR is onafhankelijk en hoeft geen verantwoording af te leggen aan een andere partij dan haar leden. Er is dus geen ‘bemoeienis’ van overheden. Het ondernemersplatform dient als gesprekspartner naar de gemeente, organisaties binnen en buiten de gemeente en ondernemersverenigingen uit de regio, zoals Gouda Onderneemt.

Structuur

Het OPBR is feitelijk pas één jaar operationeel. Johan de Haas, secretaris van OPBR: “We hebben een verbindende taak, we zoeken de samenhang. Want samen kan je zaken verwezenlijken die op individuele of kleiner georganiseerde schaal niet mogelijk zijn. Er is nu een structuur waarin overkoepelende thema’s worden besproken. Wij kunnen voor diverse projecten financieringsaanvragen doen bij meerdere fondsen, zowel binnen als buiten de gemeente. Door ons netwerk kunnen we mensen met gelijke ideeën met elkaar in contact brengen, zodat vruchtbare samenwerkingen ontstaan.”

Trekkingsgebieden

De trekkingsgebieden zijn door OPBR het laatste jaar niet zo goed vertegenwoordigd als zou moeten, stelt Johan. “Wij zijn er nog niet in geslaagd om onze meerwaarde duidelijk te maken. In januari hebben we een gezamenlijke vergadering. Ik kijk ernaar uit om van de besturen van de trekkingsgebieden te horen waar wij hen bij kunnen helpen.”

Quartaal Magazine

Johan is vooral praktisch: “Je kunt van alles willen, maar het start met een goede structuur waarin je zaken mogelijk maakt.” Met die structuur doelt de secretaris ook op een van de eerste concrete actiepunten van OPBR, namelijk het oprichten van Quartaal Magazine. “Zonder een medium om informatie te verspreiden, bereik je niemand. En dan komen andere projecten ook niet van de grond.” Omdat het Quartaal Magazine een digitaal magazine is, kun je meten hoe vaak het gelezen wordt. Is dat naar tevredenheid? “Het bereik van Quartaal Magazine wordt na elke uitgave groter. We bereikten met het derde magazine zo’n 200 lezers. Dat mogen er best meer zijn, maar voor nu ben ik niet ontevreden. Waar ik vooral blij mee ben, is dat al bij de eerste uitgave de respons goed is. De lezers zijn betrokken, geven reactie of stellen vragen. En precies dáár is het om te doen. Informeren om actie te generen.”

Duurzaamheid

Een project dat gebaat is bij goede informatievoorziening is duurzaamheid. Johan: “Duurzaamheid is een enorm breed thema, een thema waar ook nogal eens wat non-informatie over wordt verspreid. We zijn daarom enorm blij dat we dit jaar een werkgroep duurzaamheid konden instellen met Ronald Schilt als trekker van die werkgroep. Ronald weet als geen ander feiten en hypes te scheiden.” Johan benadrukt blij te zijn met de inzet van de ondernemers die voor OPBR in touw zijn. “Iedereen doet dit allemaal onbezoldigd naast het ondernemer-zijn.”  

Meer onderwerpen

Er zijn ook onderwerpen die locatie-overstijgend zijn, maar waar OPBR zich niet direct mee bezighoudt. “We houden niet van dubbel werk. Neem bijvoorbeeld de Bodegravenboog, bij RvHID houdt een werkgroep zich daarmee bezig. Wij gaan dat natuurlijk niet ook doen. We houden dan graag contact en helpen met onze contacten als dat gewenst is. Gezamenlijk kom je vaak verder. Zo werken we samen aan een gemeente waarin het goed ondernemen is.”

IN HET KORT

Ons Fonds is:

Ons Fonds beheert het geld dat de gemeente jaarlijks via een opslag op de OZB bij de ondernemers int. De stichting bemoeit zich niet inhoudelijk met de besteding van het geld. Zolang de bestedingen worden aangewend voor een gemeenschappelijk doel geeft Ons Fonds goedkeuring en keert het geld uit.

Ons Fonds is niet:

Ons Fonds is géén vereniging waar je als ondernemer lid van kunt worden. Ons Fonds is ook géén organisatie die inhoudelijk projecten initieert of begeleidt.

OPBR is:

OPBR is een platform met 12 leden: ondernemersverenigingen die staan voor belangenbehartiging. Het platform wil dat gebied- en sectoroverstijgende onderwerpen worden behartigd. Dat kan door netwerk en kennis ter beschikking te stellen. Maar dat kan ook door een werkgroep te faciliteren of op te richten.

OPBR is niet:

OPBR is géén vereniging waar je als ondernemer lid van kunt worden. Bij OPBR moet je ook niet zijn voor financiering.

SAMENWERKING

Overleg

Ons Fonds en OPBR hebben een aantal malen per jaar gezamenlijk overleg. Deze overleggen dienen vooral om elkaar te informeren over wat de stand van zaken in ondernemend Bodegraven-Reeuwijk is. Felix: “Samen zie en hoor je meer. OPBR is daarnaast een grote aanvrager voor het gemeentebreed fonds. Het is ook om die reden goed om met elkaar in gesprek te blijven, om te weten waar de ander mee bezig is.”

Ja, ik wil op de hoogte blijven!

Aanmelden nieuwsbrief
Sluiten