OPBR verheldert en verenigt

Bedrijvenvisie: 20 ha bedrijventerrein met energieambitie

Woensdag 15 december ging de gemeenteraad akkoord met het scenario ‘duurzaam dynamisch’ voor de Bedrijvenvisie 2030-2040. Dat betekent dat de gemeente komende jaren inzet op 7 hectare nieuw bedrijventerrein in Reeuwijk (Zoutman-West) en 13 hectare in Bodegraven (locatie nog onbekend).
Zoutman Reeuwijk

De nood voor nieuw bedrijventerrein is hoog. Begin 2020 is het laatste kavel op een bedrijventerrein (Rijnhoek) verkocht. In juli 2021 zijn alle panden op de negentien bedrijvenlocaties in de gemeente op een enkele na in gebruik. Broekvelden en Groote Wetering behoren tot de top acht terreinen in de provincie waar in de afgelopen jaren de sterkste groei aan logistieke warehousing is gerealiseerd: tussen 2016 en 2021 was die toename 110 procent. Kortom, Bodegraven-Reeuwijk is een van de meest intensieve gebruikers van bedrijventerreinen in de provincie. Verder verdichten of bouwen in de hoogte is haast niet meer mogelijk.

Ondertussen loopt het totaaloppervlak voor bedrijfshuisvesting de komende jaren af met minstens 12% (12,5-16,5 hectare) door transformatie van bedrijfslocaties naar woningbouw. Het gevolg: er komt langzaam een stroom op gang van bedrijven die Bodegraven-Reeuwijk verlaten. 

Provincie bepaalt

De Bedrijvenvisie 2030-2040 is het vervolg op de Startnotitie Bedrijvenvisie 2040 van vorig jaar. Dat Bodegraven-Reeuwijk een duidelijke ambitie neerzet, is van belang om de gewenste bedrijfsruimte daadwerkelijk te krijgen. De provincie is namelijk degene die bepaalt welke gemeente extra bedrijventerrein mag bouwen. In de zomer van 2022 bundelt de provincie daarvoor de regionale bedrijventerreinenstrategieën. De Regionale Bedrijventerreinstrategie Midden-Holland – waar Bodegraven-Reeuwijk onder valt – wordt op dit moment opgesteld.

Uitbreiden en schuiven

In de Bedrijvenvisie staat dat de gemeente de ruimtenood wil oplossen met 7 hectare extra bedrijventerrein in Reeuwijk (Zoutman-West) en 13 in het westen of oosten van Bodegraven. Dit terrein moet uitbreidingsruimte geven aan lokale bedrijven en er moet ‘schuifruimte’ ontstaan. Dat wil zeggen dat bedrijven binnen de gemeente of binnen een bedrijventerrein verhuizen om tot een efficiëntere verdeling te komen. Deze verhuizingen zijn vaak ook een gelegenheid om een pand te moderniseren en dat geeft kansen om te verduurzamen.

Inwoner steunt bedrijfsuitbreiding

Uit de recente enquêtes voor de Toekomstvisie Bodegraven-Reeuwijk blijkt dat de inwoners de bedrijvigheid in de gemeente heel belangrijk vinden. Meer dan 70 procent zegt dat in de toekomst meer ruimte voor bedrijven uit de gemeente moet worden gereserveerd.

Combinatie met RES

De gemeente ziet kansen om de extra bedrijfsruimte te combineren met de ruimte die nodig is voor de duurzaamheidsdoelen van de Regionale Energiestrategie (RES). De hoop is de ruimte dubbel te kunnen inzetten: voor een bedrijf en voor bijvoorbeeld energie-opwek met zonnepanelen. Ook circulair gebruik van materialen en de opslag van energie kan misschien gecombineerd worden met een nieuw bedrijventerrein.

Als we het kaartje van de RES erbij pakken, zouden twee logische plekken voor nieuwe bedrijfsruimte bij Bodegraven zijn: een uitbreiding van Groote Wetering langs de Boerderijweg tegen de A12 of een uitbreiding van Rijnhoek tussen de Dammekant en de N11. Dit zijn ook zoekgebieden voor zon-opwek langs infrastructuur.

Mochten nieuwe bedrijven ook arbeidsmigranten in dienst nemen, dan wordt huisvesting van arbeidsmigranten op het nieuwe terrein ook overwogen.

Reactie van OPBR

Voorzitter van OPBR Jan Oostveen noemt het gekozen scenario ‘zeer krap’. Volgens een onderzoek geïnitieerd door de RvHID en OPBR is er tot 2030 behoefte is aan 24 hectare bedrijventerrein nabij de kern van Bodegraven in plaats van 13. Onderzoek in opdracht van de gemeente zelf schat die behoefte op 20 ha. Dat is nog steeds aanzienlijk meer dan de 13 hectare die amper de getransformeerde ruimte naar wonen compenseert en ook moet worden gedeeld met ruimte voor de RES.

Ja, ik wil op de hoogte blijven!

Aanmelden nieuwsbrief
Sluiten