OPBR verheldert en verenigt

Mkb-deal Midden-Holland: regionaal innoveren in logistiek en distributie

Op 26 mei zette de provincie Zuid-Holland zijn handtekening onder de mkb-deal ‘Ondernemend Midden-Holland’. Gemeenten en ondernemersverenigingen willen stevig innoveren in de distributie en logistiek van de regio. Voorzitter van OPBR Jan Oostveen: “Midden-Holland ligt op de perfecte plek voor fijnmazige, elektrische stadsdistributie.”
mkb-deal-ondernemend-midden-holland

Jan Oostveen is in zijn nopjes met de subsidie van de provincie. Het is het resultaat van een mooie samenwerking tussen de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas en ondernemersverenigingen OPBR, FOZ, Gouda Onderneemt!, OK Krimpenerwaard en OPW. Hoeveel subsidie er precies naar Midden-Holland gaat, is nog niet bekend. “Maar ik reken in ieder geval op een bedrag met vijf nullen.” [UPDATE: Inmiddels is het subsidiebedrag bekend: het project krijgt 200.000 euro.]

Het idee voor de aanvraag is ontstaan vanuit het Triple Helix-overleg, waarin OPBR met gemeenten, en onderwijsinstellingen uit de regio om tafel zit. Vorig jaar zijn vier innovatiespeerpunten vastgesteld voor de komende tijd. Voor één daarvan heeft OPBR in het bijzonder hard gelobbyt, omdat het zo relevant is voor Bodegraven-Reeuwijk: best practices in de transport, logistiek en distributie. Vanuit de Triple Helix is echter een relatief klein budget beschikbaar. De mkb-deal met de provincie geeft een heleboel extra mogelijkheden. 

De aanvraag bestaat uit twee delen: (1) een casus ontwikkelen voor fijnmazige stadsdistributie zonder emissies en (2) innovatie stimuleren

1. Casus ontwikkelen voor stadsdistributie

Vanaf 2025 wordt de CO2-emissie verkeer in de centra van grote steden sterk beperkt, vanaf 2030 moeten de centra zelfs emissievrij zijn. De grote steden zijn daarom bezig hubs te creëren, een soort overslagplaatsen, om van daaruit met elektrische wagens de stad in te gaan. Jan: “Dat is mogelijk voor grootschalige distributie en gemakkelijke te verplaatsen producten, zoals pakketjes. Maar hoe gaan we dat doen met kleinschaliger, middelgrote steden? En met andere typen producten, zoals gekoelde waren of gevaarlijke stoffen?”

‘Hoe leveren we emmissievrij in centra van dorpen en steden?’

Consultantsbureau Buck deed onderzoek naar deze hubs en merkte op dat er mogelijk ruimte is voor regionale overslaghubs voor verschillende producten in Midden-Holland. “Wij zitten immers heel centraal in de randstad Midden-Holland is de perfecte plek voor fijnmazige, elektrische stadsdistributie,” legt Jan uit.

Met de subsidie laat de regio daarom verder onderzoek doen om te leren hoe de gemeenten en ondernemers dit in de regio kunnen oppakken, met Gouda als casus. “Het is allemaal nog in de conceptfase. We willen vooral kennis verzamelen, van ruimtelijke mogelijkheden en van ondernemers, ook uit Bodegraven-Reeuwijk.”

2. Projectaanpak innovatie in logistiek en distributie

Het tweede onderdeel van de mkb-deal is nog minder ver uitgewerkt. Er moet een projectaanpak komen om innovatie in de logistiek en distributie te stimuleren. “Er wordt verwacht dat de levering van grote partijen goederen zich meer zal specificeren naar kleinere eenheden, directer gericht op aflevering bij klanten. Automatisering en robotisering gaan daarbij een steeds grotere rol spelen.” 

Bedrijven kunnen daarnaast waarde toevoegen in de vorm van service. “Het is belangrijk de samenwerking tussen logistieke en toeleverende bedrijven op het gebied van mechanisering en ICT te versterken om de marktpositie te behouden. Deze branches worden steeds technologisch geavanceerder en we moeten kijken hoe we bedrijven kunnen helpen met hun innovatie.”

‘Distributie en logistiek worden steeds technologisch geavanceerder’

Ja, ik wil op de hoogte blijven!

Aanmelden nieuwsbrief
Sluiten