De ondernemers van Bodegraven-Reeuwijk schorten het overleg met de gemeente tot nader order op. Het bestuur van OPBR stuurde op dinsdag 15 november een bericht naar het college van b en w waarin de redenen van het besluit worden toegelicht: “De afgelopen maanden achten wij ons als vertegenwoordigers van de ondernemers door u niet serieus genomen. Kennelijk acht u de rol van het lokale bedrijfsleven minder belangrijk. Afgezien van de disproportioneel verhoogde OZB waarmee onze gemeente tot de duurste van de regio gaat behoren.”
close

Ja, ik wil op de hoogte blijven!