De gemeenten die samenwerken in de RES Midden-Holland hebben het Programma Zon op Veld vastgesteld. Hierin staat waar in de regio plek is voor velden met zonnepanelen en aan welke voorwaarden deze zonnevelden moeten voldoen. In Bodegraven-Reeuwijk zijn 5 kansrijke gebieden geïdentificeerd, en nog eens 5 mochten die eerste niet genoeg zijn om de opwek-ambitie te halen.
Regen, wegwerkzaamheden of het Nederlands voetbalteam, niets weerhield 70 ondernemers ervan om naar Waarder…

Ja, ik wil op de hoogte blijven!