OPBR verheldert en verenigt

A12-corridor koppelt kansen voor Broekvelden en Groote Wetering

Bodegraven-Reeuwijk heeft veel regionale samenwerkingen om verschillende aspecten van het beleid te versterken. De relatief recent opgezette A12-corridor moet dat doen voor bedrijventerreinen met veel logistieke bedrijven, zoals Broekvelden en Groote Wetering. Programmamanager Nico Mol legt uit hoe deze samenwerking is ontstaan en wat het doel is.
bodegravenboog

De A12-corridor is een logistieke hotspot. Het is een samenwerking van VNO-NCW West, de provincie Zuid-Holland en gemeenten Lansingerland, Waddinxveen, Zoetermeer, Zuidplas, Bodegraven-Reeuwijk en Pijnacker-Nootdorp. In 2018 zette de provincie de samenwerking (toen nog in kleinere vorm) op. “De provincie zag dat er in deze gemeenten meer aanbod van logistieke bedrijven dreigde te ontstaan dan dat er vraag is,” vertelt programmamanager van de A12-corridor Nico Mol. “Daarom moeten de activiteiten beter op elkaar worden afgestemd. ”

 

 

Omdat de A12 deze gemeenten verbindt, ontstond het idee van de A12-corridor als logistieke hotspot. Voortaan stemt de regio activiteiten op het gebied van infrastructuur, vestigingsklimaat, arbeidsmarkt en duurzaamheid op elkaar af. Het gaat dan specifiek over de bedrijventerreinen Prisma, Bleizo, Klappolder, Logistiekpark A12, Distripark Doelwijk, Broekvelden en Groote Wetering.

'De A12-corridor is een logistieke hotspot van regionale samenwerking'

Onderzoek

De samenwerking is begonnen met onderzoek. Dit jaar verschenen twee rapporten: een op het gebied van infrastructurele knelpunten en een op het gebied van ontwikkelkansen, met name met betrekking tot de arbeidsmarkt (zie kaders). Nico: “We hebben onderzocht waar we staan en welke mogelijkheden er zijn. De volgende stap is bepalen wat we samen oppakken en wat de gemeenten lokaal doen.” 

Er wordt nu gewerkt aan de gezamenlijke visie van de regio voor de komende jaren. Die wordt in december gepresenteerd.

Eerste resultaten

De eerste concrete actie is inmiddels genomen: de oprichting van de opleiding De Logistieke Leerweg via werkbedrijf De Binnenbaan. Het is een nieuwe , brede mbo-opleiding tot logistiek medewerker, waarbij studenten 4 dagen werk combineren met 1 dag studie. “Een van de gedeelde uitdagingen is het gebrek aan arbeidskrachten in de logistiek,” legt Nico Mol uit. “Met deze opleiding investeren we in de toekomst.”

De volgende uitkomst van de samenwerking is een subsidieaanvraag van 1,8 miljoen bij de Rijksdienst voor Ondernemers voor de ontwikkeling van een groenewaterstofvulpunt, een soort tankstation voor verkeer dat op waterstof rijdt. 

Nico Mol is benieuwd wat de A12-corridor verder kan bereiken, maar staat er nuchter in. “De resultaten hoeven niet allemaal groots en meeslepend te zijn. We willen vooral ontwikkelingen in beweging krijgen. Dan zijn we tevreden.”

Onderzoek 1: Aantrekkelijke bedrijventerreinen

De ligging is de belangrijkste vestigingsfactor voor bedrijven in de A12-corridor. Bereikbaarheid is dus een belangrijk onderwerp voor de bedrijventerreinen. Andere vestigingsfactoren, zoals de aanwezigheid van talent, nieuwe kennis en netwerken zijn nog niet aanwezig of worden niet benut. Op de lange termijn betekent dat wanneer bereikbaarheid afneemt, bedrijven zich niet gebonden voelen aan plek waar ze nu zitten.

De vraag naar arbeid is groot. In de A12-corridor staan binnen de transport en logistieke bijna twee keer zoveel vacatures uit dan dat er studenten zijn. De logistieke beroepen vragen voor bijna 100 procent vmbo- of mbo-niveau.

Bedrijven zoeken elkaar nog weinig op. Ze weten niet wie er nog meer op hun bedrijventerrein gevestigd zijn en voelen weinig voor intensieve samenwerking. Toch valt juist in die samenwerking nog een wereld te winnen.

Onderzoek 2: Bereikbaarheid

Dit onderzoek brengt een aantal infrastructurele knelpunten in kaart en laat zien hoe haalbaar ze zijn om op te lossen. In het algemeen is het advies dat de A12-corridor een gezamenlijke visie opstelt op de ontwikkeling van de regio en de verkeerskundige gevolgen daarvan. Omdat er op dit moment ook gewerkt wordt aan de Omgevingsvisies, is dit een perfect moment hiervoor. Deze visie maken, gebaseerd op een gezamenlijk verkeersmodel, heeft relatief lage kosten en hoge koppelkansen.

Een andere mogelijke maatregel is de Bodegravenboog. Het is duur, maar wel heel effectief. De lobby is al lang aan de gang onder leiding van gemeente Bodegraven-Reeuwijk. De A12-corridor moet zich hierbij aansluiten.

Een bereikbaarheidsmaatregel zonder nieuw asfalt is de organisatie van collectief transport of het verbeteren van de bereikbaarheid van bedrijven met het OV. Werknemers moeten nu met de auto komen. Dat zorgt voor veel verkeer en beperkt de aantrekkingskracht op jonge, autoloze medewerkers. Bedrijven kunnen op dit gebied prima samenwerken, bijvoorbeeld met collectief vervoer of het ter beschikking stellen van leenfietsen.

Onderzoek 1: Aantrekkelijke bedrijventerreinen

De ligging is de belangrijkste vestigingsfactor voor bedrijven in de A12-corridor. Bereikbaarheid is dus een belangrijk onderwerp voor de bedrijventerreinen. Andere vestigingsfactoren, zoals de aanwezigheid van talent, nieuwe kennis en netwerken zijn nog niet aanwezig of worden niet benut. Op de lange termijn betekent dat wanneer bereikbaarheid afneemt, bedrijven zich niet gebonden voelen aan plek waar ze nu zitten.

De vraag naar arbeid is groot. In de A12-corridor staan binnen de transport en logistieke bijna twee keer zoveel vacatures uit dan dat er studenten zijn. De logistieke beroepen vragen voor bijna 100 procent vmbo- of mbo-niveau.

Bedrijven zoeken elkaar nog weinig op. Ze weten niet wie er nog meer op hun bedrijventerrein gevestigd zijn en voelen weinig voor intensieve samenwerking. Toch valt juist in die samenwerking nog een wereld te winnen.

Onderzoek 2: Bereikbaarheid

Dit onderzoek brengt een aantal infrastructurele knelpunten in kaart en laat zien hoe haalbaar ze zijn om op te lossen. In het algemeen is het advies dat de A12-corridor een gezamenlijke visie opstelt op de ontwikkeling van de regio en de verkeerskundige gevolgen daarvan. Omdat er op dit moment ook gewerkt wordt aan de Omgevingsvisies, is dit een perfect moment hiervoor. Deze visie maken, gebaseerd op een gezamenlijk verkeersmodel, heeft relatief lage kosten en hoge koppelkansen.

Een andere mogelijke maatregel is de Bodegravenboog. Het is duur, maar wel heel effectief. De lobby is al lang aan de gang onder leiding van gemeente Bodegraven-Reeuwijk. De A12-corridor moet zich hierbij aansluiten.

Een bereikbaarheidsmaatregel zonder nieuw asfalt is de organisatie van collectief transport of het verbeteren van de bereikbaarheid van bedrijven met het OV. Werknemers moeten nu met de auto komen. Dat zorgt voor veel verkeer en beperkt de aantrekkingskracht op jonge, autoloze medewerkers. Bedrijven kunnen op dit gebied prima samenwerken, bijvoorbeeld met collectief vervoer of het ter beschikking stellen van leenfietsen.

Ja, ik wil op de hoogte blijven!

Aanmelden nieuwsbrief
Sluiten