OPBR verheldert en verenigt

Goede rapportcijfers voor winkelgebieden in Bodegraven en Reeuwijk

Consumenten geven de winkelgebieden in Bodegraven en Reeuwijk gemiddeld een 7,6. Dat is een van de uitkomsten van het Koopstromenonderzoek 2021 in opdracht van de Randstadprovincies en Noord-Brabant. Hierin werden het centrum van Bodegraven, Rijnhoek Plaza, winkelcentrum Broekvelden en winkelcentrum Miereakker langs de meetlat gelegd.
KSO Koopstromenonderzoek 2021

Om de ontwikkelingen in de detailhandel scherp te volgen laten de provincies Noord-Brabant, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland elke paar jaar een koopstromenonderzoek doen. Hierin wordt gekeken naar ontwikkelingen in het aantal vierkante meters winkelruimte, de hoeveelheid verkooppunten en de bewegingen van consumenten – kopen zij online, lokaal of in een andere gemeente en waarom?

Internet op komst

Over het algemeen heeft de detailhandel het niet makkelijk door de opkomst van internetaankopen. In de Randstad namen de bestedingen in de recreatieve sector (mode, huishoudelijk en hobby) in 5 jaar met 10 procent af en het aantal winkels nam 9 procent af. Het marktaandeel van internet in dagelijkse boodschappen groeide in 2021 tot 6 procent en in niet-dagelijkse boodschappen tot 31,6 procent.

Voor de komende jaren is de voorspelling niet rooskleuriger: op basis van het Koopstromenonderzoek voorziet DTNP (Droogh Trommelen en Partners) dat het marktaandeel van internet in dagelijkse boodschappen verder stijgt tot 9,7 procent in 2025 en 14,4 procent in 2030. Voor niet-dagelijkse boodschappen is de voorspelling zelfs 39,2 procent in 2025 en 48,7 procent in 2030. Vooral in de branches mode, huishoudelijk, sport- en spel, elektronica en woninginrichting stijgen de internetaankopen hard, met elektronica als sterkste stijger.

Het aantal horecazaken is de afgelopen jaren wel gestegen, net als de omzet van de dagelijkse boodschappensector en de doelgerichte sector (elektronica, woninginrichting en planten).

Bodegraven-Reeuwijk houdt stand

De winkelgebieden in Bodegraven-Reeuwijk doen het goed in deze omstandigheden. De trend naar minder en grotere winkels is zichtbaar, maar het valt mee met de afname in verhouding tot de steden. Wat wel duidelijk is, is dat de winkelgebieden het vooral van de inwoners van de eigen gemeente moeten hebben. Slechts mondjesmaat komen er bezoekers uit Alphen aan den Rijn (in Bodegraven) of Gouda (in Reeuwijk). Het is dus belangrijk om de binding tussen inwoners en de lokale winkelgebieden te blijven versterken.

Rijnhoek Plaza

Rijnhoek Plaza wordt bijzonder goed gewaardeerd in verhouding tot vergelijkbare winkelgebieden in andere gemeenten. Consumenten geven Rijnhoek Plaza een totaal rapportcijfer van 7,7, nagenoeg gelijk aan de 7,8 van 2018. Dat is aanzienlijk hoger dan het gemiddelde van 7,3 voor vergelijkbare winkelgebieden. Rijnhoek scoort opvallend goed in de aanwezigheid van groen, faciliteiten en horeca.

Misschien is deze hoge waardering de reden dat de omzet is gestegen ten opzichte van 2016. Dat is vooral te danken aan de inwoners van Bodegraven-Reeuwijk: 86 procent van de bestedingen komt van hen tegenover 10 procent uit Alphen aan den Rijn en 2 procent uit Nieuwkoop.

62 procent van de consumenten geeft dan ook als een van de redenen om voor Rijnhoek te kiezen dat het dicht bij huis is. Daarnaast tellen bereikbaarheid voor de auto en parkeermogelijkheden zwaar mee, net als de aanwezigheid van bepaalde winkels en de kwaliteit van het winkelaanbod.

Bezoekers blijven wel relatief kort in verhouding tot vergelijkbare winkelgebieden. 61 procent blijft 0 tot 30 minuten (tegenover 48 procent in andere gebieden), 34 procent blijft 30 tot 60 minuten (tegenover 30 procent) en slechts 5 procent (tegenover 22 procent) blijft langer dan een uur.

Winkelcentrum Miereakker

Winkelcentrum Miereakker in Reeuwijk is het winkelgebied met de hoogste waardering voor het winkelaanbod. Voor 42 procent van de consumenten is de kwaliteit van het winkelaanbod een reden om voor Miereakker te kiezen, voor 32 procent het winkelaanbod en ook komt 32 procent specifiek voor bepaalde winkels.

Miereakker weet de consumenten vervolgens ook te binden. Als enige winkelgebied in de gemeente blijven consumenten hier niet korter dan gemiddeld en ze bezoeken in die tijd veel verschillende winkels. Consumenten die komen voor modeaankopen gaan bijvoorbeeld naast in 91 procent van de gevallen naar een kledingwinkel, in 47 procent naar een schoenenwinkel, in 43 procent naar de supermarkt, in 29 procent naar de versspeciaalzaak, in 10 procent naar de warenmarkt, in 6 procent naar een lunchroom of broodjeszaak en in nog 9 procent naar overige winkels.

Met een totaal rapportcijfer van 7,9 scoort Miereakker het hoogst van alle winkelgebieden in de gemeente. Vooral de horeca wordt bijzonder hoog gewaardeerd in verhouding tot vergelijkbare locaties in andere gemeenten.

Centrum Bodegraven

Het centrum van Bodegraven is de kern van de gemeente wat detailhandel betreft. Een kwart van de doelgerichte bestedingen, ongeveer de helft van de dagelijkse sector en bijna driekwart van de recreatieve boodschappen wordt hier gedaan. Het aantal verkooppunten en vierkante meters is in de afgelopen jaren nagenoeg gelijk gebleven in het centrum van Bodegraven. Opvallend is dat de dagelijkse sector is afgenomen, waar die op de meeste plekken toeneemt. Dit kwam ten goede aan de dienstensector.

Verreweg het grootste deel van de omzet komt van inwoners uit de eigen gemeente, respectievelijk 83 procent (doelgericht), 87 procent (recreatief) en 91 procent (dagelijks). Wel is het centrum van Bodegraven het winkelgebied met de meeste aantrekkingskracht op andere gemeentes. Van de dagelijkse boodschappen komt 8 procent uit Alphen aan den Rijn. De recreatieve sector haalt iets meer uit de omgeving met 6 procent uit Alphen, 1 procent uit Gouda, 1 procent uit Kaag en Braassem en nog 5 procent verdeeld over andere gemeentes. Doelgerichte bestedingen komen het meest van buiten de gemeente: 12 procent uit Alphen, 2 procent uit Nieuwkoop, 1 procent uit Woerden en nog 2 procent overig.

Het centrum van Bodegraven krijgt in totaal een 7,6 van consumenten, net als in 2018. Daarbij is een opvallende daling te zien in de waardering van de faciliteiten van het centrum: van een 6,2 (2018) naar een 5,1 (2021). Verder zijn de scores stabiel. OPBR verwacht in het volgende onderzoek echter een mooie stijging. Dankzij de recente initiatieven van Hart in Bodegraven en de plannen die nog moeten worden gerealiseerd, is het centrum flink aan het opknappen. Vooral op de groenvoorziening verwachten we de volgende keer hoge cijfers!

De belangrijkste redenen voor consumenten om naar het centrum te gaan zijn (naast nabijheid) de kwaliteit en aard van het winkelaanbod zijn voor consumenten. 45 procent gaat voor bepaalde winkels, 27 procent voor de kwaliteit van het aanbod en 22 procent voor de omvang. De bereikbaarheid met de auto, fiets en benenwagen spelen elk voor 15 tot 20 procent van de consumenten een rol. Daarbij komt 28 procent te voet, 36 procent met de fiets en 35 procent met de auto.

Bezoekers blijven relatief kort in het centrum in vergelijking met andere centrumlocaties van dezelfde grootte. 49 procent blijft maar een half uur (tegenover het gemiddelde van 34 procent op andere plekken) en slechts 7 procent blijft langer dan een uur (tegenover 24 procent).

Winkelcentrum Broekvelden

Winkelcentrum Broekvelden is het winkelgebied dat het sterkst hangt op de dagelijkse sector en de inwoners van Bodegraven-Reeuwijk. Een groot deel van de consumenten komt dan ook te voet (28 procent) en per fiets (41 procent). Opvallend is dat zij niet alleen de supermarkt (94 procent), maar ook de versspeciaalzaak (39 procent) en de warenmarkt (8 procent) vaak bezoeken als ze op pad gaan voor hun dagelijkse boodschappen.

Op dit moment wordt het winkelcentrum gerenoveerd. Afgelopen maand is de ingang aan de Vromade al vernieuwd en andere delen staan op de planning. Dit was ook hard nodig! Het rapportcijfer van het winkelgebied daalde van een 7,5 in 2018 naar een 7 in 2021. Met name de sfeer en uitstraling, faciliteiten en horeca lieten volgens consumenten te wensen over. Hopelijk zorgt de renovatie voor hogere cijfers bij het volgende onderzoek.

Rijnhoek Plaza

Rijnhoek Plaza wordt bijzonder goed gewaardeerd in verhouding tot vergelijkbare winkelgebieden in andere gemeenten. Consumenten geven Rijnhoek Plaza een totaal rapportcijfer van 7,7, nagenoeg gelijk aan de 7,8 van 2018. Dat is aanzienlijk hoger dan het gemiddelde van 7,3 voor vergelijkbare winkelgebieden. Rijnhoek scoort opvallend goed in de aanwezigheid van groen, faciliteiten en horeca.

Misschien is deze hoge waardering de reden dat de omzet is gestegen ten opzichte van 2016. Dat is vooral te danken aan de inwoners van Bodegraven-Reeuwijk: 86 procent van de bestedingen komt van hen tegenover 10 procent uit Alphen aan den Rijn en 2 procent uit Nieuwkoop.

62 procent van de consumenten geeft dan ook als een van de redenen om voor Rijnhoek te kiezen dat het dicht bij huis is. Daarnaast tellen bereikbaarheid voor de auto en parkeermogelijkheden zwaar mee, net als de aanwezigheid van bepaalde winkels en de kwaliteit van het winkelaanbod.

Bezoekers blijven wel relatief kort in verhouding tot vergelijkbare winkelgebieden. 61 procent blijft 0 tot 30 minuten (tegenover 48 procent in andere gebieden), 34 procent blijft 30 tot 60 minuten (tegenover 30 procent) en slechts 5 procent (tegenover 22 procent) blijft langer dan een uur.

Winkelcentrum Miereakker

Winkelcentrum Miereakker in Reeuwijk is het winkelgebied met de hoogste waardering voor het winkelaanbod. Voor 42 procent van de consumenten is de kwaliteit van het winkelaanbod een reden om voor Miereakker te kiezen, voor 32 procent het winkelaanbod en ook komt 32 procent specifiek voor bepaalde winkels.

Miereakker weet de consumenten vervolgens ook te binden. Als enige winkelgebied in de gemeente blijven consumenten hier niet korter dan gemiddeld en ze bezoeken in die tijd veel verschillende winkels. Consumenten die komen voor modeaankopen gaan bijvoorbeeld naast in 91 procent van de gevallen naar een kledingwinkel, in 47 procent naar een schoenenwinkel, in 43 procent naar de supermarkt, in 29 procent naar de versspeciaalzaak, in 10 procent naar de warenmarkt, in 6 procent naar een lunchroom of broodjeszaak en in nog 9 procent naar overige winkels.

Met een totaal rapportcijfer van 7,9 scoort Miereakker het hoogst van alle winkelgebieden in de gemeente. Vooral de horeca wordt bijzonder hoog gewaardeerd in verhouding tot vergelijkbare locaties in andere gemeenten.

Centrum Bodegraven

Het centrum van Bodegraven is de kern van de gemeente wat detailhandel betreft. Een kwart van de doelgerichte bestedingen, ongeveer de helft van de dagelijkse sector en bijna driekwart van de recreatieve boodschappen wordt hier gedaan. Het aantal verkooppunten en vierkante meters is in de afgelopen jaren nagenoeg gelijk gebleven in het centrum van Bodegraven. Opvallend is dat de dagelijkse sector is afgenomen, waar die op de meeste plekken toeneemt. Dit kwam ten goede aan de dienstensector.

Verreweg het grootste deel van de omzet komt van inwoners uit de eigen gemeente, respectievelijk 83 procent (doelgericht), 87 procent (recreatief) en 91 procent (dagelijks). Wel is het centrum van Bodegraven het winkelgebied met de meeste aantrekkingskracht op andere gemeentes. Van de dagelijkse boodschappen komt 8 procent uit Alphen aan den Rijn. De recreatieve sector haalt iets meer uit de omgeving met 6 procent uit Alphen, 1 procent uit Gouda, 1 procent uit Kaag en Braassem en nog 5 procent verdeeld over andere gemeentes. Doelgerichte bestedingen komen het meest van buiten de gemeente: 12 procent uit Alphen, 2 procent uit Nieuwkoop, 1 procent uit Woerden en nog 2 procent overig.

Het centrum van Bodegraven krijgt in totaal een 7,6 van consumenten, net als in 2018. Daarbij is een opvallende daling te zien in de waardering van de faciliteiten van het centrum: van een 6,2 (2018) naar een 5,1 (2021). Verder zijn de scores stabiel. OPBR verwacht in het volgende onderzoek echter een mooie stijging. Dankzij de recente initiatieven van Hart in Bodegraven en de plannen die nog moeten worden gerealiseerd, is het centrum flink aan het opknappen. Vooral op de groenvoorziening verwachten we de volgende keer hoge cijfers!

De belangrijkste redenen voor consumenten om naar het centrum te gaan zijn (naast nabijheid) de kwaliteit en aard van het winkelaanbod zijn voor consumenten. 45 procent gaat voor bepaalde winkels, 27 procent voor de kwaliteit van het aanbod en 22 procent voor de omvang. De bereikbaarheid met de auto, fiets en benenwagen spelen elk voor 15 tot 20 procent van de consumenten een rol. Daarbij komt 28 procent te voet, 36 procent met de fiets en 35 procent met de auto.

Bezoekers blijven relatief kort in het centrum in vergelijking met andere centrumlocaties van dezelfde grootte. 49 procent blijft maar een half uur (tegenover het gemiddelde van 34 procent op andere plekken) en slechts 7 procent blijft langer dan een uur (tegenover 24 procent).

Winkelcentrum Broekvelden

Winkelcentrum Broekvelden is het winkelgebied dat het sterkst hangt op de dagelijkse sector en de inwoners van Bodegraven-Reeuwijk. Een groot deel van de consumenten komt dan ook te voet (28 procent) en per fiets (41 procent). Opvallend is dat zij niet alleen de supermarkt (94 procent), maar ook de versspeciaalzaak (39 procent) en de warenmarkt (8 procent) vaak bezoeken als ze op pad gaan voor hun dagelijkse boodschappen.

Op dit moment wordt het winkelcentrum gerenoveerd. Afgelopen maand is de ingang aan de Vromade al vernieuwd en andere delen staan op de planning. Dit was ook hard nodig! Het rapportcijfer van het winkelgebied daalde van een 7,5 in 2018 naar een 7 in 2021. Met name de sfeer en uitstraling, faciliteiten en horeca lieten volgens consumenten te wensen over. Hopelijk zorgt de renovatie voor hogere cijfers bij het volgende onderzoek.

Ja, ik wil op de hoogte blijven!

Aanmelden nieuwsbrief
Sluiten