Visie

De wereld verandert

Sneller dan ooit verandert de wereld om ons heen. Duurzaamheid, bereikbaarheid, en technologische ontwikkelingen zetten ons voor grote uitdagingen, ook in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk en de regio Hollands-Midden. op lokaal niveau. Door het klimaatverdrag van Parijs is de overheid bijvoorbeeld genoodzaakt maatregelen te nemen, die grote impact hebben op de ondernemers in Bodegraven-Reeuwijk. Maar ook moet er worden nagedacht hoe er met de beperkte ruimte in de gemeente moet worden omgegaan, hoe de bereikbaarheid kan worden verbeterd en hoe onze fysieke en digitale infrastructuur toekomstbestendig blijven.

Het Ondernemersplatform Bodegraven-Reeuwijk wil tijdig op de toekomst anticiperen. We doen dit door toekomstbeelden te schetsen en deze met de ondernemers van Bodegraven-Reeuwijk en met andere stakeholders in de gemeente af te stemmen.

Samenwerken in de regio

Ook willen we als OPBR samenwerking tussen Bodegraven-Reeuwijk en de rest van de regio stimuleren, want samen staan we sterker. Denk aan het opzetten van een regionale speerpunten voor innovatie of het gezamenlijk lobbyen voor verbeteringen op het gebied van bereikbaarheid. Ook stemmen we lokale initiatieven af, zodat de ene gemeente geen initiatief ontwikkelt dat de andere gemeente beroepsbevolking of bedrijven ontneemt.

OPBR is opgericht om onze ondernemers een duidelijke stem te geven. En hoe beter we zijn gemobiliseerd, des te beter kunnen we anticiperen op toekomstige ontwikkelingen!

Ja, ik wil op de hoogte blijven!