OPBR verheldert en verenigt

Onderwijs leeft in Bodegraven-Reeuwijk!

Het ondernemerslandschap van Bodegraven-Reeuwijk staat vooral bekend om logistiek en distributie, maar ook in andere branches heeft de gemeente impactvolle ondernemers. Dit artikel zet de ondernemers in het zonnetje die zich bezighouden met onderwijsontwikkeling. Want op dit gebied is onze gemeente groot.
headerfotos_2021-Q24

Dieter.nl, Onderwijs met ICT, Like2Teach
Dieter Möckelmann

Wat doen Dieter.nl, Onderwijs met ICT en Like2Teach?

Ik ben al 20 jaar bezig met de impact van technologie op het onderwijs. Via dieter.nl bied ik begeleiding en lezingen aan. Hieruit zijn mijn andere platformen ontstaan.

Onderwijs met ICT wil leraren in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs digitaal ‘fit’ maken. Zij moeten nieuwe technologie toepassen in hun primaire proces, namelijk het lesgeven. Wij bieden daar diverse handvatten voor op thema of toepassing (gedrag). Daarbij leiden we onderwijskundig ICT’ers op, die leraren kunnen ondersteunen.

Like2Teach was vóór corona een initiatief om het lerarentekort bestrijden met afstandsonderwijs. Dat vonden scholen toen nog heel spannend, maar nu is het normaal. Daarom richten we ons tegenwoordig meer op het op afstand bijspijkeren van leerachterstanden van kleine groepen kinderen.

Wat maakt deze bedrijven relevant?

De impact van technologie is altijd actueel. Dankzij corona is afstandsonderwijs en ICT in het algemeen niet meer weg te denken – maar je moet er wel mee om kunnen gaan op een eigentijdse, mediawijze manier. De coronacrisis heeft de verschillen tussen leraren op dit gebied uitvergroot

‘Leraren moeten hun digivaardigheden bijspijkeren’

Ik antwoord dus een volmondig ‘ja’ op de vraag of het nodig is om de digivaardigheden van leraren bij te spijkeren. School is een tijdmachine: je stapt er jong en onervaren in en na een paar jaar stap je er voorbereid op de toekomst weer uit. Dat is tenminste het idee. Maar in de praktijk worden kinderen vaak niet goed voorbereid op de multimediale en mediarijke wereld. In de eerste week na de eerste lockdown van 2020 zijn overigens grotere stappen gemaakt dan in vele jaren daarvoor.

Heb je contact met andere onderwijsondernemers in de gemeente?

We kennen elkaar, maar we werken niet echt samen. Ik ben weleens ingehuurd als spreker.

We hebben allemaal een passie voor onderwijs, dus als we elkaar aanvullen, sta ik zeker open voor samenwerking. Sterker nog, ik bied graag mijn online evenementenplatform Go Meet aan om met onderwijsondernemers in het Groene Hart bij elkaar te komen.

RTTI-online & DocentPlus
Marinka Drost & Petra Verra

Wat doen RTTI-online & DocentPlus?

We hebben zelf een manier ontwikkeld om het leerproces van leerlingen van basisschool tot universiteit in kaart te brengen: RTTI. Leren doe je namelijk op verschillende manieren: via Reproductie, Training, Transfer en Inzicht & Innovatie. RTTI-online is een een methode-onafhankelijke webtool die toetsen ontleedt op de verschillende leertypes en per leerling met een dashboard laat zien hoe die ervoor staat.

Met Docentplus geven we docenten trainingen over de RTTI-leerprocessen en hun leergedrag, zodat zij begrijpen hoe hun leerlingen leren en hoe zij hen kunnen helpen hun potentieel optimaal te benutten.

Daarnaast hebben we een keurmerk voor lesmethoden die werken met RTTI en een methode-onafhankelijk digitaal toetsplatform, TestFox, dat toetsresultaten automatisch koppelt aan RTTI-online.

Wat maakt RTTI Online & DocentPlus relevant?

RTTI-online is een uniek instrument om leerprestaties te verbeteren en het past precies in de doelstellingen van de Onderwijsraad. Vanwege de corona-achterstanden is extra geld vrijgemaakt voor wetenschappelijke manieren om effectief onderwijs te bieden. De Onderwijsraad gaf als advies om leerprocessen in beeld brengen en formatieve evaluatie toe te passen. Dat is wat we met RTTI-online doen: laten zien waar een leerling naartoe moet, waar die nu staat en hoe die zijn/haar leerdoelen kan bereiken.

‘Wij geven leraren inzicht in verschillende leertypen’

Door leraren inzicht te geven in de verschillende leertypen, laten we ook zien dat en hoe hun lessen voor verschillende leertypes goed werken. De leerlingen van de een scoren heel goed op Reproductie, die van de ander op Transfer. Met dat inzicht kunnen ze ook van elkaar leren. Met één metataal over leren en gedrag kun je succesvolle aanpakken gemakkelijker uitwisselen

Heb je contact met andere onderwijsondernemers in de gemeente?

We hebben weleens koffie met O21 en Instruct. Die laatste ontwikkelt lesmethodes, dus daar liggen voor ons ook kansen. Maar verder hebben we het eerlijk gezegd beredruk, dus van veel netwerken komt het niet.

Qwesties
Marjan van der Wel

Wat doet Qwesties?

Qwesties helpt mbo-onderwijs en het bedrijfsleven om die zo goed mogelijk op elkaar aan te laten sluiten. Ik heb bijvoorbeeld een groot project om de stagebegeleiding van vijf agrarische opleidingsscholen te verbeteren. Gesprekken over de ontwikkeling van de student zijn vaak niet goed vastgelegd, terwijl ze essentieel zijn bij een stage. Het is niet duidelijk wie verantwoordelijk is en wat precies het doel is. Daarvoor begeleid ik de directies bij het invoeren van een digitaal stagebegeleidingsdocument. Hiermee weet de student wat die moet leren, de school houdt het overzicht op het leerproces en het bedrijf weet wat voor begeleiding het moet geven.

Wat maakt Qwesties relevant?

Ik zie een ontwikkeling waarin onderwijs en bedrijven meer samenwerken. Voorheen deed een school zijn eigen ding en stond wat een student tijdens een stage deed daar behoorlijk los van. Nu wordt steeds meer gewerkt met opdrachten uit de praktijk en worden meer docenten aangetrokken uit het bedrijfsleven. 

‘Onderwijs en bedrijfsleven werken steeds meer samen’

Als onderwijskundig projectleider begeleid ik deze verandertrajecten. Ik ken zelf alle kanten van deze wereld. Ik heb voor de klas gestaan, ben schooldirecteur geweest, daarna consultant en ben al 15 jaar ondernemer. Met deze rijkgevulde rugzak ben ik van toegevoegde waarde voor het onderwijs én het bedrijfsleven.

Heb je contact met andere onderwijsondernemers in de gemeente?

Ja, ik ken ze wel. Ieder heeft zijn specialisme en ik maak graag gebruik van hun ideeën, bijvoorbeeld van het model van DocentPlus over hoe iemand leert.

Uitbreiding van je netwerk kan natuurlijk nooit kwaad, al zoek ik mijn connecties nu meer in de bedrijven die baat hebben bij een nauwe connectie met het onderwijs.

O21 & Privacy op School
Henk van de Hoef

Wat doen O21 & Privacy op School?

Met O21 begeleiden we het basis- en voortgezet onderwijs met het doordacht digitaliseren van hun onderwijs. Dat doen we op bestuurs- en schoolniveau, strategisch en tactisch. We helpen met het maken van ICT-beleid, bijvoorbeeld op het gebied van digitale leermiddelen en digitale geletterdheid. Wij trekken daarbij 2-3 jaar samen op als sparringpartner om voor duurzame verandering te zorgen.

Privacy op School is in 2018 opgezet nadat de AVG in werking trad. Er is veel gevoelige leerlingdata op basis- en middelbare scholen en daar wordt niet altijd zorgvuldig mee omgegaan. Privacy op School controleert of scholen zich aan de wetgeving houden en denkt actief mee over verbeteringen, bijvoorbeeld met een audit van het leerlingvolgsysteem. We bieden daarbij de nodige aanbevelingen en eventueel opleidingen. We leveren ook functionarissen gegevensbescherming die bij een datalek – een verkeerd geadresseerde mail, een gestolen laptop, een verloren usb, etc. – zorgen voor een correcte afhandeling.

Wat maakt O21 & Privacy op School relevant?

Door de lockdowns hebben we zowel de kracht als de beperking gezien van digitale middelen. Veel van de medewerkers van O21 komen zelf uit het onderwijs, dus zij snappen de digitale, maar ook de fysieke behoeften. Wij denken eerst vanuit het onderwijs en kijken vervolgens hoe digitalisering daaraan kan bijdragen, terwijl de concurrentie vaak óf veel weet van onderwijs, óf van techniek.

‘De lockdowns lieten de kracht en beperking van digitale middelen zien’

Wat privacy betreft, ook ik vroeg me destijds af hoe belangrijk dat nou is. Maar hoe meer ik me erin heb verdiept, hoe meer ik denk dat privacy een van de grootste uitdagingen is van onze tijd. Kijk maar naar de wekelijkse datalekken die in het nieuws voorbij komen, zoals bij de GGD. Een kwaadwillende koppelt die gegevens aan elkaar en geeft zich zo voor een ander uit. Verder geldt bij Privacy op School iets vergelijkbaars als bij O21: vooral accountants en administratiekantoren bieden privacychecks aan, maar zij spreken lang niet altijd de taal van het onderwijs. Wij wel!

Heb je contact met andere onderwijsondernemers in de gemeente?

Het is leuk om te weten dat er relatief veel onderwijsondernemers in de regio zitten. Met een aantal, DocentPlus en Instruct, heb ik wel contact. Ik spreek ook met Ton Klein uit Reeuwijk, directeur van het (Utrechtse) onderzoeksbureau Oberon en Dieter Möckelmann. Het contact met schoolbesturen in de gemeente is echter intensiever. Misschien zouden we onderwijsondernemers en schoolbesturen een keer samen kunnen brengen?

Instruct BV
Ilco den Ouden

Wat doet Instruct?

Instruct maakt digitale lesmethoden voor het vak digitale geletterdheid. Onze methodes zijn geschikt voor het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, mbo, laaggeletterden en docenten. Daarnaast bieden we een typecursus voor het basisonderwijs en het mbo en de mbo-vakken Nederlands, Duits, Engels en rekenen.

Wat maakt Instruct relevant?

Onze lesmethoden zijn volledig digitaal. Voor de mbo-vakken kan nog gebruik worden gemaakt van een werkboek, maar dit wordt waarschijnlijk alleen maar minder. Doordat de methodes digitaal zijn, zijn ze ook altijd helemaal up to date en leer je gelijk digitale vaardigheden. Die digitale vaardigheden zijn een groot vraagstuk in het huidige onderwijs. Het gaat om computational thinking (programmeren), applicaties, cyber security en social media. Zowel leerlingen als docenten hebben deze vaardigheden nodig.

‘Ik denk dat er een hybride vorm van lesgeven blijft bestaan’

Corona gaf lesgeven op afstand en digitale werkwijzen natuurlijk een boost, en ik denk dat er een hybride vorm van lesgeven blijft bestaan. Daarvoor is wel vaardigheid en een goede lesmethode nodig. Instruct biedt die methode en vaardigheidslessen, dus wij zijn zeker noodzakelijk.

Heb je contact met andere onderwijsondernemers in de gemeente?

Niet echt. Ik ben pas twee jaar geleden aan boord gekomen van Instruct, dus moet mijn lokale netwerk nog uitbreiden. Maar als we elkaar kunnen versterken, is het zeker interessant. Vaak vullen we elkaar aan en dan is het goed om elkaar te kennen.

Kim Peters & Marie-Lou Elderenbosch

Wat doen jullie?

We zitten nog in de opstartfase van ons bedrijf, maar de kern is dat we het onderwijs toekomstgericht willen maken. We helpen scholen een brede analyse te maken hoe ze ervoor staan en waar de wensen liggen. Er kan van alles spelen, denk aan ontevreden ouders, ongelukkige leerkrachten, een tekort aan leraren of onvoldoende resultaten. Wij beginnen breed en brengen het geheel in kaart. Daarna kijken we samen met leraren en directeuren naar kansen en mogelijkheden voor de school. We coachen het team om deze zelf waar te maken, zodat die oplossingen ook duurzaam zijn.

Wat maakt jullie relevant?

Er wordt van buitenaf veel gevonden van het onderwijs. Er komt dus veel op scholen af. We helpen schoolteams hun visie helder te krijgen, zodat ze op basis daarvan toekomstbestendige keuzes kunnen maken. We gaan niet iets implementeren en daarna hopen dat het vanzelf gaat werken. We helpen scholen om het echt zelf te doen.

‘Er komt veel op scholen af. Wij helpen toekomstbestendige keuzes te maken’

Wij hebben een brede achtergond en kunnen daarom werken met structuur- én cultuurvraagstukken. Marie-Lou heeft een achtergrond in communicatie, als basisschoolleerkracht en onderwijskundige; Kim als bedrijfskundige, leerkracht in het voortgezet onderwijs en adviseur onderwijskwaliteit. Daarnaast zijn we beiden gecertificeerd transitiebegeleider.

Heb je contact met andere onderwijsondernemers in de gemeente?

We kennen er een aantal in de gemeente, zoals O21 en dieter.nl. We geloven in samenwerking en zullen zeker contact opnemen met andere onderwijsondernemers. Het is altijd waardevol om elkaar te ontmoeten. Mensen kunnen ook altijd contact met ons opnemen via onze LinkedIn-pagina’s.

Ja, ik wil op de hoogte blijven!

Aanmelden nieuwsbrief
Sluiten