OPBR verheldert en verenigt

Oplossingen voor fileleed komen in zicht

Er zit beweging in de aanpak van de knelpunten op de A12, zowel in de lange- als de kortetermijnoplossingen. De kortetermijnoplossingen worden mogelijk al in januari van 2019 gepresenteerd.
bodegravenboog-1

Er zit beweging in de aanpak van de knelpunten op de A12. In de eerste helft van 2019 start Rijkswaterstaat een verkennend onderzoek naar de knelpunten op de A12 tussen Gouda en Utrecht. De problematische aansluiting van de N11 op de A12 bij Bodegraven maakt hiervan onderdeel uit. Bij de gemeente Bodegraven-Reeuwijk is men opgetogen en hoopt dat een oplossing in de vorm van de Bodegravenboog nu snel in zicht komt.

Oplossingen lange termijn

In een recent overleg met minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat over het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (Mirt) zijn afspraken gemaakt over onderzoek en verkenning van oplossingen voor de knelpunten op de A12 tussen Gouda en Oudenrijn. Daaronder valt ook de aansluiting van de N11 op de A12, waarvoor de Bodegravenboog een mogelijke oplossing is. Gedeputeerden Floor Vermeulen (Zuid-Holland) en Dennis Straat (Utrecht) legden hiertoe bij de minister een dringend verzoek neer. (Zie het vorige Quartaal Magazine (Ondertekening convenant Bodegravenboog’.)

Inge Nieuwenhuizen, wethouder verkeer en vervoer van Bodegraven-Reeuwijk en voorzitter van het regionaal overleg, is zeer content met de ontwikkelingen. “De verkeerssituatie op en rond de A12 vraagt echt om maatregelen. Dat geldt in het bijzonder voor het knooppunt N11/A12. Niet alleen veroorzaakt de N11 dagelijks oponthoud op de A12, er ontstaan ook steeds langere files op de N11 en op de lokale wegen. De bedrijventerreinen in de Bodegraven staan daarbij dagelijks enige tijd op slot”, aldus Nieuwenhuizen.  

Oplossingen korte termijn

Met de provincie Zuid-Holland, de gemeente Alphen aan den Rijn en de Raad voor Handel Industrie en Dienstverlening Bodegraven-Reeuwijk bestudeert de gemeente momenteel zelf maatregelen die op korte termijn kunnen worden genomen voor de knelpunten van de aansluiting N11 op de A12. Dit onderzoek ging direct van start na de ondertekening van de Intentieverklaring A12 Gouda/De Meern. 

De resultaten van deze studie naar oplossingen voor knooppunt Bodegraven worden begin 2019 verwacht. “De resultaten gaan we bespreken met Rijkswaterstaat en andere partners,” zegt Nieuwenhuizen. “Dat is geen eenvoudig verhaal. Uit de studie blijkt hoe complex het knooppunt eigenlijk is. Er zijn verschillende oplossingen mogelijk, die hangen dan weer samen met oplossingen van knelpunten elders langs de A12. Het wordt nog een hele puzzel om af te wegen wat de best mogelijke oplossingen zijn.”

Bijzondere aandacht daarin zal er zijn voor het fietsverkeer, dat nu het vaak overbelaste knooppunt vanuit en naar Bodegraven moet oversteken. De mogelijkheden van een veiliger fietsersoversteek met bij voorkeur een aparte fietstunnel worden in aparte studies in beschouwing genomen.

Ja, ik wil op de hoogte blijven!

Aanmelden nieuwsbrief
Sluiten