OPBR verheldert en verenigt

TechnoHub Duurzaam start in Bodegraven-Reeuwijk

Een nieuwe TechnoHub in Bodegraven-Reeuwijk brengt mbo-studenten en bedrijven samen in innovatieve projecten op het gebied van duurzaamheid en smart technology.
technonhub

“Voortaan bieden we een structureel scholingsaanbod bij bedrijven in Bodegraven-Reeuwijk voor mbo’s die zijn aangesloten bij het Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV) Smart Technology,” vertelt Johan de Haas, trekker van het project in OPBR. Er komen ‘leerlocaties’ bij bedrijven waar studenten als onderdeel van hun studie werkervaring kunnen opdoen in specifieke projecten. Deze projecten worden ondersteund met een online leerplatform. “Uiteindelijk wordt alle opgedane kennis verzameld en gedeeld met de andere bedrijven in Bodegraven-Reeuwijk. Zo innoveren we samen een stap verder.”

Smart Technology

De TechnoHub gaat projecten faciliteren die gebruikmaken van ‘smart technology’. “Dat zijn slimme toepassingen van besturingssystemen die reageren op hun omgeving met behulp van sensoren,” legt Johan uit. “Dat klinkt nog een beetje vaag, maar denk aan een zonwering die automatisch wordt ingetrokken als een windsensor meet dat het hard waait. Of zonnepanelen die gedurende de dag in de richting van de zon worden gedraaid.”

Johan lacht. “Het valt niet mee voorbeelden te geven, dan moet ik nu ter plekke de innovaties gaan bedenken! Dat is nou juist straks de taak van de bedrijven en scholieren.”

Duurzaam

De TechnoHub staat geheel in het teken van duurzaamheid. Er zijn drie pijlers vastgesteld: energie (aanscherping energienormen, van gas los, etc.), afvalstromen (reductiemilieubelasting, afvalscheiding, circulariteit, etc.) en mobiliteit (deelauto’s, e-mobiliteit, openbaarvervoer, etc.).

De samenwerkingspartners verwachten dat er onder andere projecten gaan voortvloeien uit de Regionale Energie Strategie (RES) van Midden-Holland, die dit najaar wordt opgesteld, en de Economische Visie Midden-Holland 2020, die is opgesteld in het Triple Helix-overleg. Hierin staan grote, regionale doelen waaraan de gemeente Bodegraven-Reeuwijk met de TechnoHub een extra steentje aan hoopt bij te dragen. Ook de gemeente zelf zal projecten inbrengen en het OPBR zal het bedrijfsleven stimuleren om mee te doen.

Meedoen

Johan benadrukt dat de TechnoHub een belangrijke link legt tussen bedrijven en scholieren, oftewel toekomstige medewerkers. “Er is een tekort aan mensen in deze branche en de verwachting is dat dat tekort alleen maar groter wordt. Daarom is het belangrijk om nu al de verbinding met het onderwijs en de studenten te maken.”

De administratieve kant van de TechnoHub wordt nu opgebouwd. Straks kunnen geïnteresseerde ondernemers zich melden bij het secretariaat. “Dat kan met een vraag of met aanbod, die wij vervolgens aan elkaar koppelen. Er is bijvoorbeeld een bedrijf dat mogelijkheden zoekt voor duurzamere apparaten (vraag) en een bedrijf dat een project wil opstarten met een project voor de ontwikkeling van slimme accu’s (aanbod). Die brengen wij bij elkaar.”

Johan verwacht dat de eerste groep studenten in januari in Bodegraven-Reeuwijk terecht kan. “Maar als zich eerder een mooi project voordoet, kunnen we snel schakelen.”

Ja, ik wil op de hoogte blijven!

Aanmelden nieuwsbrief
Sluiten