OPBR verheldert en verenigt

Provincie luistert aandachtig naar roep om bereikbaarheid en bedrijventerreinen

Voor projecten op de gebieden van bereikbaarheid en bedrijventerreinen is de steun van de provincie hard nodig. Daarom nodigde OPBR gedeputeerde Floor Vermeulen uit voor een gesprek.
provincieluistert

Bodegraven-Reeuwijk heeft veel bedrijven in de sectoren handel en logistiek (vervoer en opslag). Op papier is er ook veel voedselindustrie in onze gemeente, maar in de praktijk gaat dit vaak om opslag- of overslagplaatsen, dus gelden dezelfde belangen als voor de andere logistieke bedrijven. 

Voor alle bedrijven zijn twee beleidsthema’s heel belangrijk: bereikbaarheid en ruimte (in de vorm van bedrijventerreinen). OPBR lichtte wensen en zorgen op deze thema’s toe in een bijeenkomst met vertegenwoordigers van OPBR en de RvHID, wethouder Inge Nieuwenhuizen, projectleider van Beter Bereikbaar Gouwe Sacha Altena en natuurlijk provinciaal gedeputeerde Floor Vermeulen.

Bereikbaarheid

Het grote knelpunt qua bereikbaarheid is de aansluiting tussen de N11 en A12. De belangrijkste manieren om dit knelpunt op te lossen zijn de Bodegravenboog en de twee parallelstructuren langs de A12 richting respectievelijk Gouda en Nieuwerbrug. De Bodegravenboog is een zaak voor de Rijksoverheid, maar voor de parallelstructuren is de hulp van de provincie nodig.

Floor nam onze zorgen serieus, maar benadrukte dat er in de provincie keuzes moeten worden gemaakt en dat die keuzes ‘houdbaar’ moeten zijn. Dat wil zeggen, geschikt voor de lange termijn. Het is niet de bedoeling nu wegen aan te leggen die na aanleg van de Bodegravenboog geen functie meer hebben. Zowel de Bodegraven boog als de parallelstructuur richting Gouda zouden bijdragen kunnen leveren aan de ontlasting van de N207 bij Boskoop en Waddinxveen, zoals beoogd wordt met het project Beter Bereikbaar Gouwe. De parallelstructuur richting Nieuwerbrug kon op voorzichtige sympathie rekenen.

Bedrijventerreinen

Op het moment wordt er door de gemeente aan gewerkt om alleen al in Bodegraven 12 ha bedrijventerrein te transformeren naar wonen. Deze transformatie gaat dus ten koste van ruimte voor bedrijven. De gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft echter vitale en goed bezette bedrijventerreinen. Daarom wil het OPBR 18 ha extra voor Bodegraven en 7 ha voor Reeuwijk-Brug.

Het gaat hierbij puur om bedrijventerrein voor lokale groei en substitutie van aan wonen verloren terrein, niet om het binnenhalen van grote externe partijen. Het OPBR komt graag zelf met initiatieven hoe we deze terreinen het beste kunnen inrichten. De activiteit moet passen bij de gemeente en het bedrijventerrein moet voldoen aan alle gemeentelijke eisen, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid. 

Tot nu toe stuurt de provincie vooral aan op ‘indikken’ en optimaliseren van de bestaande bedrijventerreinen, maar dit is niet houdbaar. Er is te veel nieuwe ruimte nodig en er is al weinig leegstand ten opzichte van de gemeentes om ons heen. Bovendien heb je voor optimaliseren ook ruimte nodig, bijvoorbeeld voor tijdelijke verplaatsing van een bedrijf. Door de lage leegstand is die ruimte er niet. De gemeente zal de nieuw te ontwikkelen bedrijventerreinen moeten meenemen in de toekomstvisie en dorpsvisies die dit najaar worden ontwikkeld. 

Na het plan van de gemeente, moet de provincie goedkeuring geven. Gelukkig is het grootste gedeelte van de gewenste bedrijventerreinclaim breed gedragen in de regio. Vanuit het Triple Helix-overleg (met daarin vertegenwoordigers van regio Midden-Holland) staat iedereen achter de 7 ha nieuw bedrijventerrein voor Reeuwijk-Brug en in ieder geval 11 ha voor Bodegraven. Die steun neemt Floor Vermeulen zeker mee.

Aandacht van Floor Vermeulen gegrepen

Floor nam onze wensen heel serieus. Ook al is ruimte niet zijn directe portefeuille, op het gebied van bereikbaarheid is hij de cruciale beslisser bij de provincie. Zijn positieve houding geeft hoop.

Hij vertelde dat de gemeente Bodegraven-Reeuwijk zich de laatste jaren sterk profileert. De gemeente is veel zichtbaarder dan daarvoor. Natuurlijk zijn de zorgen van onze gemeente niet de enige in de provincie, maar we hebben in ieder geval het oor van de gedeputeerde.

Ja, ik wil op de hoogte blijven!

Aanmelden nieuwsbrief
Sluiten