OPBR verheldert en verenigt

Logistiek dorp met focus op zuivel

De logistieke toekomstvisie van de gemeente is in de maak. Ondernemer Marco Pfaff pleit voor Bodegraven als centrum voor fijnmazige logistiek in de Randstad. Wethouder Inge Nieuwenhuizen trekt het graag wat breder. "Bodegraven-Reeuwijk is meer dan food en distri alleen."
marcopfaff

De logistieke toekomstvisie van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk is nog in de maak. Het staat als eerste punt op de agenda van wethouder Inge Nieuwenhuizen, zodra de gemeentebegroting is afgerond. “Het is een heel belangrijk onderwerp,” zegt de wethouder. “Bodegraven ligt aan de A12 en aan de logistieke corridor door het Groene Hart. Daar moeten we gebruik van maken.”

Ondernemer Marco Pfaff doet alvast een voorzetje. Met zijn bedrijf Jocotrans, gespecialiseerd in geconditioneerd vervoer, zou hij graag aansluiting vinden bij daadkrachtig beleid dat is afgestemd op de andere spelers in de regio. “Alphen doet veel grote logistiek, bijvoorbeeld met het Alpherium. Gouda is gericht op het kantoorwezen. Bodegraven doet nu nog een beetje van alles.”

De gemeente zou baat hebben bij een eigen doelgroep, vindt Marco. “Wij moeten niet hetzelfde doen als onze buren. We moeten kijken naar wat de ontwikkelingen zijn om ons heen en vervolgens onze eigen niche vinden.”

Fijnmazige logistiek

Die niche ziet Marco in de geconditioneerde logistiek, oftewel het gekoelde transport. “Waar liggen onze roots? In de kaas en alles wat daarbij hoort, bij uitstek transport. Daar zijn we sterk in. Dat zou dus ook onze basispijler moeten zijn.”

“Wij moeten niet hetzelfde doen als onze buren”

Bodegraven zou daarmee heel goed gebruik maken van zijn ligging. “Utrecht, Rotterdam, Amsterdam en Den Haag zijn allemaal heel goed te bereiken vanaf hier. We zijn te klein voor de grote logistiek, maar kunnen wel een goede uitvalsbasis zijn voor de fijnmazige logistiek.” Die fijnmazige logistiek richt zich op kleinere hoeveelheden die dagelijks verspreid worden in de regio en de grote steden. “Zuivelproducten en andere levensmiddelen vallen precies in deze categorie.”

Bodegraven kan een schakel zijn tussen de grote en kleine transport. Bestellingen worden hier gebundeld en vervolgens naar de grote steden gebracht. “Nu gaat iedereen nog met zijn eigen vrachtwagen door de stadscentra, maar naarmate die steeds autoluwer worden, wordt bundeling steeds belangrijker,” voorspelt Marco. “Maar als we die functie goed willen uitvoeren, moet de infrastructuur wel kloppen.”

Duurzame ambitie

Natuurlijk ligt de geconditioneerde transport precies in het straatje van Jocotrans, maar Marco gelooft dat hier bredere kansen liggen. Die fijnmazige logistiek zou bijvoorbeeld goed met elektrisch vervoer kunnen. “We kunnen een voortrekkersrol spelen in alternatieve brandstoffen. Waarom zou er geen groot elektrisch snel-laadstation in onze gemeente kunnen staan? Of een station voor vloeibaar gas of waterstof?” De wil om voor dergelijke ambities te gaan is er, denkt Marco. “Kijk maar hoe de gemeente en OPBR bezig zijn met duurzaamheidsthema’s zoals zonne-energie.”

“Fijnmazige logistiek kan goed met elektrisch vervoer”

Meedenken en samenwerken

Wethouder Inge Nieuwenhuizen herkent veel van de punten die Marco Pfaff aandraagt, hoewel ze de breedte van het lokale bedrijfsleven benadrukt. “Onze logistiek is inderdaad sterk gekoppeld aan voedingswaren. Maar Bodegraven-Reeuwijk is meer dan food en distri alleen. Er is bijvoorbeeld een groot aantal bouw- en installatiebedrijven gevestigd en ook in de ICT en de zakelijke dienstverlening zijn onze ondernemers goed vertegenwoordigd. Naast een stevige specialisatie in distributie moet er ruimte zijn voor diversiteit in ondernemen. Dat maakt de bedrijvigheid minder eenzijdig, de werkgelegenheid meer gedifferentieerd en het ondernemingsklimaat sterker. En daar profiteert de logistiek ook weer van.”

De wethouder kan nog niet op details ingaan, maar benadrukt dat er – samen met het OPBR – hard wordt nagedacht over een brede aanpak. Daarin komen zaken als duurzaamheid, infrastructuur en bedrijfsruimtegebruik bij elkaar. Marco is blij met de samenwerking: “Het OPBR kan thema’s als duurzaamheid en bereikbaarheid bij elkaar brengen, maar de politiek is nodig om de regionale beleidsplannen op elkaar aan te sluiten. Om Bodegraven als fijnmazig logistiek centrum te laten functioneren zijn overigens ook toezeggingen nodig van de grote steden.”

Het levert een complex samenspel van belangen op, erkennen zowel Marco als de wethouder. Inge: “Dat er kansen zijn voor de logistiek is duidelijk. Kansen voor duurzame logistiek zijn zeker verder te verkennen. De ideeën van het OPBR nemen we daar natuurlijk in mee.” Marco vult aan: “Het hangt allemaal samen. Daarom is het belangrijk om samen een koers in te bepalen. We hebben sterke roots in de logistiek, met een focus op zuivel. Laten we die roots dan ook optimaal benutten.”

“Het OPBR kan thema’s als duurzaamheid en bereikbaarheid bij elkaar brengen, maar de politiek is nodig om de regionale beleidsplannen op elkaar aan te sluiten”

Ja, ik wil op de hoogte blijven!

Aanmelden nieuwsbrief
Sluiten