OPBR verheldert en verenigt

OPBR checkt verkiezingsprogramma’s op wensen ondernemers

Het Ondernemersplatform Bodegraven-Reeuwijk komt op voor de belangen van ondernemers in de gemeente. Voorzitter Jan Oostveen nam daarom de verkiezingsprogramma’s van alle politieke partijen onder de loep. Hebben zij geluisterd naar de wensen van ondernemers? ‘Diverse partijen hebben contact met ons opgenomen en een aantal van hen heeft duidelijk vanuit het perspectief van ondernemers over hun programma nagedacht,’ zegt Jan. ‘Bij andere partijen blijkt dat niet uit het programma.’
IMG_7272[94]

Jan Oostveen is over het algemeen positief over de betrokkenheid van de politieke partijen bij de ondernemers in de gemeente. “Nagenoeg iedere partij besteedt wel aandacht aan het belang van voldoende ruimte op bedrijventerreinen en de Bodegravenboog. Ook hebben ze bijna allemaal een eigen invulling gegeven aan hoe gemeente, bedrijfsleven en onderwijs kunnen samenwerken om de problemen op de arbeidsmarkt aan te pakken.”

Positief verrast

Lokaal Liberaal Bodegraven-Reeuwijk, CDA, VVD, ChristenUnie en SGP zijn in hun programma’s het meest concreet over hun plannen voor het bedrijfsleven. “Deze partijen hebben duidelijk hun oor bij ondernemers te luister gelegd. Zij willen bijvoorbeeld in aanvulling op de Bodegravenboog onderzoeken of een oostelijke parallelweg van Bodegraven richting Nieuwerbrug de ontsluiting van bedrijventerreinen kan verbeteren. Ook de brede steun voor een centrummanager voor de gehele gemeente heeft ons positief verrast.”

Samen kom je verder

De andere partijen gaan in hun verkiezingsprogramma minder uitgebreid op de wensen van ondernemers in. Met hen gaat OPBR graag nog eens in gesprek. “Ik ben ervan overtuigd dat ook zij het bedrijfsleven van Bodegraven-Reeuwijk een warm hart toe dragen, dat is wel gebleken bij de behandeling van de Bedrijvenvisie 2030-2040 in december. Maar op andere onderdelen is minder duidelijkheid. Ik daag hen uit hun visie verder uit te werken.”

Jan benadrukt dat samenwerking essentieel is om maatschappelijke uitdagingen als de omgang met de beperkte ruimte of de energietransitie te laten slagen. “Met alleen verplichten wek je weerstand. Van samenwerken krijg je energie.”

De diepte in

Geïnteresseerd wat de partijprogramma’s precies zeggen over ondernemersthema’s als bereikbaarheid, winkelcentrabeleid, ruimte of samenwerking tussen gemeente en bedrijfsleven op het gebied van duurzaamheid? Kijk hier voor een overzicht.

Ja, ik wil op de hoogte blijven!

Aanmelden nieuwsbrief
Sluiten