OPBR verheldert en verenigt

1 december deadline informatieplicht energiebesparende maatregelen (EML)

Bedrijven met een jaarlijks gebruik vanaf 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas moeten uiterlijk op 1 december 2023 via de RVO rapporteren over de besparingsmaatregelen die ze genomen hebben, de Erkende Maatregelenlijst Energiebesparing (EML). Sinds juli kunnen zonnepanelen hier ook onder vallen.
Image of a calculator on a solar panel representing the concept of saving energy with renewable energy

De energiebesparingsplicht is per 1 juli aangescherpt. Ten eerste zijn er maatregelen toegevoegd op de Erkende Maatregelenlijst Energiebesparing (EML). Hier staan nu 149 maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder.

Ook is het aantal bedrijven dat deze maatregelen moet nemen is uitgebreid: glastuinbouw en bedrijven met een omgevingsvergunning milieu (zoals afvalverwerkingsbedrijven en bedrijven in de zware industrie) vallen vanaf 1 juli ook onder de plicht. Voor de glastuinbouwsector is een aparte lijst en terugverdientijdmethodiek opgesteld vanwege afwijkende energieprijzen.

Maatregel ‘zonnepanelen’

Per 1 juli kan de installatie van zonnepanelen ook onder de verplichte maatregelen vallen. De maatregel ‘zonnepanelen’ is bedoeld voor grotere daken vanaf 2000 m2 die nog niet of slechts gedeeltelijk zijn voorzien van zonnepanelen, van bedrijven die het hele jaar door elektriciteitsvraag hebben. Er zijn nog een aantal voorwaarden voordat zonnepanelen verplicht zijn, maar ook als dat niet het geval is, is de installatie een rendabele investering.

Los van de besparingsplicht worden zonnepanelen per 2025 ook verplicht bij renovatie of nieuwbouw van bedrijven met daken groter dan 250 vierkante meter. 

Extra ogen en handen bij besparing en opwekking

Het valt niet mee om overzicht te houden over alle regeltjes, voorwaarden en gevolgen rondom verduurzaming. SEB-MH staat je graag bij met kosteloos en onafhankelijk advies over energiebesparende maatregelen en de installatie van zonnepanelen of een warmtepomp. Dit initiatief voor en door ondernemers neemt  jou gedoe en tijd uit handen. Kijk op www.seb-mh.nl of neem contact op met info@seb-mh.nl.

Ja, ik wil op de hoogte blijven!

Aanmelden nieuwsbrief
Sluiten