OPBR verheldert en verenigt

Actieprogramma Economie

Gemeente en OPBR werken samen aan het Actieprogramma Economie, een soort prioriteitenlijst van doelen die gemeente en georganiseerd bedrijfsleven gezamenlijk willen bereiken.
opbr-aangenaam

Bereikbaarheid

Er wordt naar de wegeninfrastructuur gekeken, van snelweg tot C-wegen, en van bewegwijzering tot voldoende parkeerplaatsen. Het verkeer moet zo goed mogelijk doorstromen en eenmaal op de bestemming moet je de vrachtwagen, auto, motor, brommer of fiets ook eenvoudig en zo dichtbij mogelijk kunnen neerzetten. Daarnaast is er ook aandacht voor de bereikbaarheid van de bedrijvenlocaties met het openbaar vervoer. Tot slot hoort hier ook nog de digitale infrastructuur bij. In 2025 en bij voorkeur zo snel mogelijk overal in de gemeente glasvezel.

Detailhandel, Recreatie & Toerisme

Er wordt uitvoering gegeven aan de centrumvisie gemeentebreed en in Bodegraven in het bijzonder. De gemeente moet attractief zijn om er te winkelen en te recreëren, dan wordt het voor nieuwe ondernemers ook aantrekkelijk om zich er te vestigen. Dat zullen we ook goed regionaal moeten promoten.

Verduurzaming

De hele kanteling naar een duurzame samenleving is volop in beweging gezet door de nationale en Europese politiek. Alle ondernemers gaan er wat van merken en zullen er grotendeels in moeten gaan investeren. OPBR en gemeente gaan actief de ondernemers informeren wat er aan regelgeving is, hoe de ondernemers er voor staan en wat ze zouden kunnen doen om zich aan de regelgeving te houden of die zelfs ruim te overtreffen.

Bedrijventerreinen

Op dit gebied spelen veiligheid, maar ook leefbaarheid op bedrijventerreinen een grote rol. En tevens speelt er de uitgifte van nieuwe of herbestemmingen van bestaande bedrijventerreinen. Hierbij hoort ook het minimaliseren van leegstand. Dit kan door herbestemming, maar ook door promotie van bedrijfsvestiging. Tot slot wordt ook gekeken naar de toekomstbestendigheid van de bestemmingsplannen. Waar kunnen welke bedrijven terecht en in hoeverre kunnen bedrijven uitbreiden of inkrimpen.

Arbeidsmarkt

Hoe kunnen we in hoogconjunctuur aan de medewerkers komen en hoe zorgen we in laagconjunctuur er voor dat er zo min mogelijk mensen aan de kant staan, zonder dat ze de ondernemers tot last zijn. Laten ondernemers en gemeente scenario’s klaar hebben liggen voor elke conjuncturele fase.

Informatie zenden en ontvangen!

Om dit allemaal goed te kunnen organiseren moeten we precies weten wat de ondernemers willen. De verbinding met ondernemersverenigingen in de gemeente, maar zeker ook regionaal en met het gemeentecollege en de gemeenteraad zijn daarin erg belangrijk voor ons om successen te boeken. Last but not least willen we ook graag in gesprek blijven met individuele ondernemers. Wij zenden in ieder geval vier maal per jaar via het Quartaal magazine informatie naar de ondernemers en gebouweneigenaren. Reacties van hen op die artikelen monden vaak uit in of een persoonlijk gesprek om bepaalde onderwerpen nog verder aan te scherpen of een doorverwijzing naar een relatie die meer over dat onderwerp kan vertellen.

Ja, ik wil op de hoogte blijven!

Aanmelden nieuwsbrief
Sluiten