OPBR verheldert en verenigt

Waar kan jij terecht voor personeel?

De druk op de arbeidsmarkt is groot. Onder die druk ontstaan allerlei initiatieven om werkzoekende en werkgever in contact te brengen, vaak (deels) gefinancierd met publiek geld. Goed bedoeld, maar je vraagt je af of het nog effectief is. En als ondernemer zie je door de bomen het bos niet meer. Daarom zetten we ze op een rijtje: welke organisaties opereren er allemaal in Bodegraven-Reeuwijk?
Arbeidsmarktorganisaties

Sinds 2021 zijn het aantal openstaande vacatures in Midden-Holland verdubbeld. Vooral technisch personeel en logistieke en administratieve medewerkers zijn gewild, maar ook in de zorg, transport, sales en ICT is de vraag naar nieuwe werknemers groot. Het aantal WW-uitkeringen is afgelopen jaar met een kwart gedaald en de 1500 overgebleven uitkeringsgerechtigden zijn lang niet genoeg om de vacatures te vullen, zelfs al zouden ze precies de juiste achtergrond hebben.

In deze arbeidsmarkt is het laaghangend fruit geplukt. Logisch dat werkgevers op nieuwe manieren op zoek gaan naar medewerkers. En omdat een haperende lokale economie wordt gezien als maatschappelijk probleem, proberen (semi-)publieke organisaties beide kanten te helpen: werkgevers aan personeel en werkzoekenden (eventueel met een rugzakje) aan een passend bedrijf.

De vraag is of deze organisaties elkaar niet in de weg zitten. Er is veel overlap in de doelen en activiteiten en alles werkt met elkaar samen in overlegtafels met extra communicatiemanagers en projectcoördinatoren. In een poging overzicht te creëren zetten we alle arbeidsmarktorganisaties en -activiteiten hieronder op een rijtje:

Organisaties

Werkgeversservicepunt (WSP) Midden-Holland

Dit jaar is het WSP Midden-Holland gestart om als centraal loket te dienen voor alle sociale organisaties in de arbeidsmarktregio Midden-Holland, dus onder andere voor Ferm Werk en Promen (zie onder). Het WSP is gericht op sociaal en inclusief ondernemen, maar claimt het contactpunt te zijn voor álle arbeidsmarktvragen. Denk aan: werving, selectie, het opzetten van leerwerktrajecten en regelingen en subsidies in het kader van sociaal ondernemen.

Wil je in gesprek over wat er voor jou mogelijk is om inwoners te verbinden of vacatures te vervullen? Medewe

rkers helpen je gelijk of sturen je door naar de specifieke adviseurs van de medewerkende organisaties, die met mailadressen van hun eigen organisaties op de website te vinden zijn. Heb

 je een vraag over Bodegraven-Reeuwijk? Grote kans dat je bij Jacqueline van der Spoel van Ferm Werk terecht komt.

Partners: UWV, Ferm Werk, Promen en gemeenten Bodegraven–Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard en Waddinxveen (geen Zuidplas).
Contact: info@wspmiddenholland.nl
Website: www.wspmiddenholland.nl

Ferm Werk

Waarschijnlijk de bekendste partij die zich in Bodegraven-Reeuwijk bezighoudt met de arbeidsmarkt is Ferm Werk. Ferm Werk is de uitvoeringsorganisatie van het sociaal beleid van de gemeente, net als van Woerden, Oudewater en Montfoort. Maar werkgevers en werkzoekenden kunnen hier ook terecht met vragen over de arbeidsmarkt, vooral als het gaat om ‘sociaal ondernemen’. Met advies, coaching, subsidie en detachering helpt Ferm Werk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan én werkgevers aan renderend personeel.

Wat jammer is, is dat het werkgebied van Ferm Werk zich tot de genoemde Utrechtste gemeenten beperkt, terwijl voor veel ondernemers in Bodegraven-Reeuwijk de zuid-westelijke gemeentes interessanter zijn.

Partners: gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Woerden, Oudewater en Montfoort
Contact: Jacqueline van der Spoel. jacquelinevanderspoel@fermwerk.nl & 06-18989843.
Website: www.fermwerk.nl

Promen

Promen doet hetzelfde als Ferm Werk, maar dan voor de gemeenten Alphen aan den Rijn, Capelle aan den IJssel, Gouda, Krimpen aan den IJssel, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas – een werkgebied dat voor veel ondernemers uit Bodegraven-Reeuwijk interessanter is.

Partners: gemeenten Alphen aan den Rijn, Capelle aan den IJssel, Gouda, Krimpen aan den IJssel, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas
Contact: info@promen.nl
Website: www.promen.nl

Bodegraven-Reeuwijk Werkt

Het in 2022 gelanceerde vacatureplatform www.bodegraven-reeuwijk-werkt.nl verzamelt allerlei vacatures binnen de gemeente. Het doel is om inwoners werk te bieden op korte reisafstand en bedrijven met lokale werknemers betrokken te houden bij de gemeente. Goed voor sociale cohesie en de lokale economie.

Omringende gemeenten hebben eenzelfde platform al geruime tijd in gebruik en Ondernemerskoepel Gouda Onderneemt is er tevreden mee. In Bodegraven-Reeuwijk draait de website nu enkele maanden. Er zijn op moment van schrijven 94 bedrijven bij het platform aangesloten.


Partners: Ferm Werk, RECO, Rabobank en OPBR
Contact: [emai]bodegravenreeuwijk@uwstadwerkt.nl[/email]
Website: www.bodegraven-reeuwijk-werkt.nl

Regionaal Mobiliteitsteam (RMT) Midden-Holland

Je zou denken dat het Regionaal Mobiliteitsteam Midden-Holland zich bezighoudt met verkeer, maar nee, het is een arbeidsmarktsamenwerking gericht op werkzoekenden. Het RMT is er ‘voor hen die een extra duwtje in de rug nodig hebben bij het zoeken en vinden van werk’. Het gaat om ‘ondersteuning op maat, waarbij het niet uitmaakt of iemand al een uitkering, nog een baan of onderneming heeft of zich verder wil oriënteren en ontwikkelen bij (dreigend) inkomensverlies’.

Het RMT is opgericht op last van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). De adviseurs voeren hun werkzaamheden meestal (ook) uit vanuit een van de partnerorganisaties.


Partners: UWV, vakbonden De Unie, CNV en FNV, gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard en Waddinxveen, Ferm Werk, Promen, mboRijnland, VNO-NCW en SBB
Contact: info@rmtmidden-holland.nl
Website: www.rmtmidden-holland.nl

Leerwerkloket Midden-Holland

Het Leerwerkloket Midden-Holland is ook een organisatie gericht op begeleiding naar werk, maar dan in samenwerking met mboRijnland en gefaciliteerd door het UWV. Het Leerwerkloket verbindt mensen met opleidingen van mboRijnland, maar ook met interne bedrijfsopleidingen, deeltijd-opleidingen, branche-erkende opleidingen voor mensen met of zonder startkwalificatie en cursussen, bij- en omscholingstrajecten.

Het Leerwerkloket geeft loopbaanadvies vanuit de visie ‘Leven Lang Ontwikkelen’ van het ministerie van SZW. De belangrijkste doelgroepen zijn scholieren, werkzoekenden en werknemers, maar ook werkgevers kunnen er terecht met vragen.


Partners: UWV, mboRijnland, gemeenten
Contact: middenholland@leerwerkloket.nl
Website: middenholland.leerwerkloket.nl

Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven (SBB)

De Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven (SBB) heeft als doel mbo en bedrijfsleven samen te brengen. De organisatie zet bedrijfsleven en beroepsonderwijs bij elkaar aan tafel om afspraken te maken over de aansluiting van het onderwijs op de praktijk. Daarnaast helpt SBB studenten aan een praktijkopleiding en stage en bedrijven aan vakmensen. Voor het ministerie van OCW erkent en begeleidt SBB leerbedrijven voor stages en leerbanen.


Partners: ministerie van OCW, bedrijfsleven (MKB Nederland, VNO-NCW, FNV, CNV, LTO, VCP) en onderwijs (MBO raad, AOB en NRTO)
Contact: info@s-bb.nl
Website: www.s-bb.nl

Activiteiten

Werkcafé Midden-Holland

Sinds 30 juni wordt iedere eerste dinsdag van de maand op verschillende plekken in de regio een inloopmiddag georganiseerd voor werk- en scholingsvragen. Een van die plekken is het Evertshuis, Julianastraat 4, in Bodegraven van 14.00 tot 16.00 uur. Met deze inlo

op-uren brengen het WSP, het RMT en het Leerwerkloket hun loopbaanadvies naar de mensen toe.

Partners: WSP MH, RMT, Leerwerkloket MH
Contact: jdoedel@rmtmiddenholland.nl
Website: www.werkcafemidden-
holland.nl

BinnenKijken bij Bedrijven (BKBB)

BinnenKijken bij Bedrijven (BKBB) is een jaarlijks evenement in Midden-Holland om werkgevers en werkzoekenden op een laagdrempelige manier in contact te brengen. Ondernemers stellen hun bedrijf open met presentaties, rondleidingen, speeddates en een-op-eengesprekken. Iedereen die geïnteresseerd is, komt eropaf: zij-instromers, scholieren studenten die een stage zoeken en reguliere werkzoekenden.

De eerstvolgende editie vindt plaats van 13 t/m 17 maart 2023 en wordt georganiseerd door het WSP. Meld je hier aan.Partners: WSP MH, OPBR, Gouda Onderneemt!, Ondernemerskring Krimpenerwaard, OPW, De Goudse Waarden, gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard en Waddinxveen
Contact: info@binnenkijkenbijbedrijven.nl 
Website: www.binnenkijkenbij
bedrijven.nl

Overige samenwerkingen

Groene Hart Werkt!

Groene Hart Werkt! is een regionaal platform voor circulaire economische initiatieven. Het zorgt ervoor dat onderwijsinstellingen, ondernemingen en overheden elkaar vinden om de regionale economie te versterken en de arbeidsmarkt te verbeteren. Er wordt gewerkt aan diverse projecten zoals bevordering van het techniekonderwijs, bermgras als grondstof gebruiken, brandstof winnen uit afvalhout, afvalinzameling op waterstof en circulaire kansen op bedrijventerreinen Het doel is een volledig economisch circulair Groene Hart in 2050.

Er zijn 130 organisaties (overheid, ondernemingen en onderwijs- en onderzoeksinstellingen) bij Groene Hart Werkt! aangesloten, waaronder OPBR.


Partners: Provincie Zuid-Holland, gemeenten Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Kaag en Braassem, Krimpenerwaard, Nieuwkoop, Molenlanden, Waddinxveen, Woerden en Zuidplas
Contact: yledoux@alphenaandenrijn.nl
Website: www.groenehartwerkt.nl

CIV Smart Technology

In het Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV) Smart Technology werken bedrijven, gemeenten en onderwijsinstellingen uit de regio samen om studenten kennis te laten maken met bedrijven en bedrijven met studenten, gericht op technologie en ICT.

Een van de manieren waarop het CIV dat doet is met technohubs, gezamenlijke plekken met machines en ICT waar geëxperimenteerd en geleerd kan worden door meerdere bedrijven en scholen. Er waren plannen voor een Technohub specifiek gericht op duurzaamheid in Bodegraven-Reeuwijk in samenwerking met mboRijnland, maar die zijn ‘on hold’ gezet door gebrek aan mankracht en geld. De banden zijn echter gelegd, dus als iemand bereid kan worden gevonden om dit project te trekken, is de Technohub Duurzaam relatief snel op te zetten.

Partners: 8 onderwijsinstellingen (o.a. mboRijnland), 14 bedrijven (o.a. Unica), 9 brancheorganisaties (o.a. OPBR) en 7 overheden (o.a. Bodegraven-Reeuwijk)
Contact: info@civ-smarttechnology.nl
Website: www.civ-smarttechnology.nl

Ja, ik wil op de hoogte blijven!

Aanmelden nieuwsbrief
Sluiten