OPBR verheldert en verenigt

Ambities van gemeente en bedrijfsleven vastgelegd

Eind mei ondertekenden wethouder Inge Nieuwenhuizen en OPBR-voorzitter Jan Oostveen het Actieprogramma Economie. In dit actieprogramma staan de ambities beschreven die gemeente en het georganiseerde lokale bedrijfsleven gezamenlijk nastreven.
actieprogramma

Eind mei ondertekenden wethouder Inge Nieuwenhuizen en OPBR-voorzitter Jan Oostveen het Actieprogramma Economie. In dit actieprogramma staan de ambities beschreven die gemeente en het georganiseerde lokale bedrijfsleven gezamenlijk nastreven.

Hoewel het document de naam Actieprogramma draagt, zijn er geen acties in geformuleerd. Ook een Plan van Aanpak mist in het tien pagina’s tellende document. De individuele ondernemer in Bodegraven-Reeuwijk zal de directe gevolgen van het Actieprogramma dan ook niet direct voelen.

Het doel van het Actieprogramma is meervoudig. Het geeft richting aan de inspanningen die gemeente én bedrijfsleven gaan verrichten. Beide partijen kunnen elkaar erop aanspreken als (voorgenomen) acties tegen de ambities ingaan. Door het samen afspreken van lange termijn ambities kunnen korte termijn maatregelen getoetst worden. En, de voortgang in het bereiken van de ambities wordt continu vastgelegd.

Zes beleidsthema’s

Het nieuwe Actieprogramma is een actualisatie van het programma dat in 2016 is opgesteld. Ook dit programma heeft een looptijd van drie jaar. De belangrijkste ambities zijn verdeeld zijn over zes hoofdthema’s, te weten 1. bedrijventerreinen, 2. winkels, horeca, recreatie en toerisme, 3. werkgelegenheid en arbeidsmarkt, 4. organisatie en samenwerking, 5. duurzaamheid en 6. bereikbaarheid. Per thema zijn meerdere ambities geformuleerd.

Het Ondernemersplatform Bodegraven-Reeuwijk (OPBR) kent op meerdere van deze thema’s zelfstandige werkgroepen. Daar wordt de verdiepingsslag op de thema’s gemaakt. Ook wordt een aantal thema’s behartigd door een van de zelfstandige ondernemersverenigingen, zoals bereikbaarheid (deels) door RvHID op de voet wordt gevolgd. OPBR is in voorkomende situaties faciliterend.

Meer informatie

Neem voor meer informatie over de inhoud van het Actieprogramma Economie contact op met OPBR, via een e-mail naar het secreatariaat info@opbr.nl. Secretaris Johan de Haas zorgt ervoor dat je vraag bij de juiste contactpersoon terecht komt.

Download het Actieprogramma-Economie-2019

Ja, ik wil op de hoogte blijven!

Aanmelden nieuwsbrief
Sluiten