OPBR verheldert en verenigt

Bestedingsfonds kent aanvragen toe

Met de toekenning van twee belangrijke aanvragen ondersteunt de Bestedingscommissie van Ons Fonds nieuwe projecten die de ontwikkeling van het economisch draagvlak voor ondernemers in Bodegraven-Reeuwijk versterken.
bestedingscommissie

Met de toekenning van twee belangrijke aanvragen ondersteunt de Bestedingscommissie van Ons Fonds nieuwe projecten die de ontwikkeling van het economisch draagvlak voor ondernemers in Bodegraven-Reeuwijk versterken. Voor de twee aanvragen is in totaal een bedrag van 34.000 euro uitgetrokken. De Bestedingscommissie heeft eveneens een financiële bijdrage toegezegd aan de ontwikkeling van het nieuwe Kaasmuseum, mits ook uit andere bronnen gelden worden aantrokken. Over de hoogte van die bijdrage wordt in een later stadium een beslissing genomen.

Database

Een bedrag van 19.000 euro is toegezegd voor de ontwikkeling en professionalisering van een database voor de ondernemingen in Bodegraven-Reeuwijk. Aan de hand hiervan wil het Ondernemers Platform Bodegraven-Reeuwijk (OPBR) de ondernemers actief informeren over en betrekken bij -lokale- onderwerpen die hen raken. Daarbij worden zaken genoemd als de strategie t.a.v. de bedrijventerreinen, het retail concentratie-beleid, de migrantenhuisvesting, duurzaamheid en de arbeidsmarkt. Het OPBR representeert alle ondernemersverenigingen in onze gemeente. Een dergelijke database bestaat op dit moment niet en zal uit diverse bronnen moeten worden samengesteld. Als derden, bijvoorbeeld de gemeente, in de toekomst gebruik wil maken van de database zal hiervoor een vergoeding in rekening worden gebracht.

Interactieve tool

Het OPBR kan voorts 15.000 euro besteden voor de aanleg van een interactieve tool om de ondernemers actief te betrekken bij de besluitvorming. De toegezegde bijdrage dekt een deel van de totale investering: het OPBR heeft zich verplicht elders voor aanvullende financiering te zorgen.

Algemeen ondernemersbelang

In de Bestedingscommissie, die onder voorzitterschap staat van mr. Frank Somers, zitten (oud-)ondernemers uit Reeuwijk en Bodegraven en een vertegenwoordiger van de gemeente. Zij beslist volledig onafhankelijk over de toekenning van aanvragen. Uitgangspunt is dat die aanvragen het algemeen ondernemersbelang dienen. Ze gelden als startfinanciering, om als het ware een vliegwiel op gang te brengen, maar zijn niet bedoeld als permanente financiering.

Ondernemersweb

Zowel het OPBR als de Bestedingscommissie zijn onderdeel van het ondernemersnetwerk dat is ontstaan door de komst van Ons Fonds. Sinds een aantal jaren betalen huurders en eigenaren van zakelijk onroerend goed een toeslag op de OZB die is bestemd voor de financiering van nieuwe activiteiten die de lokale economie versterken. Daarvoor is de gemeente verdeeld in zogenaamde Trekkingsgebieden met door ondernemers gevormde besturen. Alle ondernemers in dat gebied worden betrokken bij de besluitvorming, het geld uit het eigen gebied kan naar eigen inzicht worden besteed aan projecten naar eigen keuze.

Gezamenlijke belangen

Het bestuur van het OPBR, onder voorzitterschap van Jan Oostveen, komt op voor de gezamenlijke belangen en fungeert als sparringpartner voor de gemeente en andere officiële instanties. De traditionele ondernemersverenigingen, waaronder de RvHID, de ROV en de BOV, hebben een vertegenwoordiger in het bestuur van de OPBR afgevaardigd, net als alle Trekkingsgebieden. Het Bestedingsfonds dat wordt gevoed middels een vast percentage van het totale budget, ondersteunt bij de financiering van gebiedsoverstijgende projecten.

Ja, ik wil op de hoogte blijven!

Aanmelden nieuwsbrief
Sluiten