Webinar: Wat is écht relevant aan de energietransitie?

webinar2402

Het duurt nog jaren voor bedrijven niet meer verwarmd worden met aardgas en de energie-opwek lokaal plaatsvindt. Moeten ondernemers energiebesparing en duurzame opwek dan toch nu al op de agenda zetten? Het antwoord is een volmondig ja. Want de plannen worden nú geschreven.

Hoe kunnen de belangen van ondernemers behartigd worden?
Wat moeten bedrijven nu al doen ‒ en wat kan later?

De online bijeenkomst over energie & bedrijven in Midden-Holland op woensdag 24 februari, 16.00-18.00 uur gaat over de energietansitie en wat die behelst voor bedrijven. Doel van de bijeenkomst is uit te leggen wat voor ondernemers écht relevant is aan de energietransitie, en te achterhalen hoe bedrijven het best ondersteund kunnen worden komende jaren.

(Gratis) deelnemen
De online bijeenkomst wordt georganiseerd vanuit de regio’s Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas, en kent een gezamenlijk deel (16-17 uur) en een deel specifiek voor bedrijven per gemeente (17-18 uur). Aanmelden is nodig om een link te krijgen naar het event: www.dpgouda.nl/agenda.

16:00 - 17:00 uur: plenair

In het plenaire gedeelte wordt een korte toelichting op de energietransitie gegeven en -vooral- hoe heeft het bedrijfsleven invloed op de besluitvorming?

Teus de Wit en Jan de Boer (Versluys Groep, Bodegraven) vertellen hoe ze zijn omgegaan met ‘zon op dak’, waarbij ze vooral ingaan op de praktische vragen die zich voordeden. Hoe zit het bijvoorbeeld met de samenwerking die zij hebben met Energiecoöperatie Bodegraven-Reeuwijk.

Tot slot is er alle ruimte voor financiële, technische en praktische vragen aan deskundigen over bijvoorbeeld de Regionale Energie Strategie en de gemeentelijke plannen om wijken en bedrijventerreinen aardgasvrij te maken.

visual1
webinar2402

17:00 - 18:00 uur: lokale break-out

In het lokale gedeelte maken de deelnemers kennis met Ton Kwakernaak, die onlangs 500 zonnepanelen op zijn bedrijfsdak liet leggen. Het resterende dakoppervlak stelt hij ter beschikking aan Energiecoöperatie Bodegraven-Reeuwijk.  

Daarna schetsen we de voorgenomen route die gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft om een aardgasvrije gemeente te worden.

Op woensdag 24 februari gaat het vooral om jouw ideeën en vragen. Wees erbij en geef je mening! OPBR Duurzaam behartigt de belangen van de ondernemers uit onze gemeente. Maar dat kunnen zij alleen doen als de wensen goed in kaart gebracht worden. Daarom: meld je aan en praat mee! Welke prioriteiten moet de gemeente, volgens jou, hanteren bij  lokale opwek en ‘van het gas af’?

Voorlopig programma lokale break-out

17:00 uur
Opening door Ronald Schilt. Interview door Ronald met Ton Kwakernaak over energie-opwekken op je eigen dak. Wat levert het op? En wat houdt de samenwerking met Energiecoöperatie Bodegraven-Reeuwijk in?

17:15 uur
Wat vindt ú belangrijk aan de energietransitie? Welke boodschap geeft u OPBR Duurzaam mee?

17:20 uur
Iris van der Doelen, gemeente Bodegraven-Reeuwijk, schetst de route naar een aardgasvrij Bodegraven-Reeuwijk.

17:30 uur
Energie-onderzoek op bedrijventerrein Zoutman: wat houdt het in en waarom is het belangrijk voor alle ondernemers? Door Judith van der Horst (Merosch)

17:40 uur
Welke initiatieven zijn er nog meer?
Vraag en antwoord met een wethouder Duurzaamheid Kees Oskam.
Wrap-up door Ronald Schilt.

18:00 uur
Einde