Ondernemers, wees gewaarschuwd: de energietransitie komt eraan!

webinar2402

Enquête OPBR Duurzaam

OPBR Duurzaam informeert bedrijven over de energietransitie en behartigt de hun belangen in overleggen met de gemeente en de regio.

Om dat goed te kunnen doen, willen we graag weten wat jij belangrijk vindt aan dit onderwerp. Vul daarom onze enquête (5 min.) in en laat weten waar Bodegraven-Reeuwijk zich volgens jou op moet richten.

In dit artikel:

Maatschappelijk, maar ook noodzakelijk (Teus de Wit, Versluys Groep)

Waarom niet? (Ton Kwakernaak, A. Kwakernaak BV)

Op zoek naar knelpunten (Judith van der Horst, Merosch)

Warmteproductie in Bodegraven-Reeuwijk (Iris van der Doelen, gemeente Bodegraven-Reeuwijk)

Actieve rol voor bedrijven (Kees Oskam, wethouder Duurzaamheid )

[VERPLAATST] Volgende bijeenkomst: zon op dak

Op woensdag 26 mei (verplaatst van 21 april) gaat een nieuwe bijeenkomst dieper in op de beleidsplannen en praktische do’s en don’ts rond zonnepanelen. In heel Nederland zetten regio’s in op zoveel mogelijk zonnepanelen op daken in plaats van zonneweides of windmolens. Gemeenten zullen ondernemers dus zeker op hun daken aanspreken. Reden genoeg om 26 mei 16-18 uur in je agenda te zetten!

Wat is voor bedrijven nou écht relevant aan de energietransitie? Met die vraag in het achterhoofd organiseerden de duurzaamheidsplatformen van de regio Midden-Holland het webinar ‘Energietransitie in het bedrijfsleven’, met een regionaal en een lokaal gedeelte. Zonnepanelen, warmte+pompen, transitievisies en energiestrategieën vliegen je om de oren, maar wat moet je daar als ondernemer mee? Meer dan zeventig deelnemers van gemeenten en bedrijven sloten bij het webinar aan om daar achter te komen.

Maak gebruik van natuurlijke momenten

Na het openingswoord van Selina Roskam, kennismakelaar duurzame utiliteitsbouw bij de Rijksdienst voor Ondernemers, zette Teun Bokhoven, voorzitter van Duurzaamheidsplatform Gouda, de beleidslijnen uiteen. We hebben namelijk te maken met twee grote projecten: de Regionale Energiestrategie (RES) en de Transitievisie Warmte (TVW). Respectievelijk draaien die om elektriciteit en warmte. De RES wijst plekken aan voor de opwek van duurzame energie en tekent een tijdspad wanneer welke gebieden van het aardgas af moeten. De TVW werkt de plannen om aardgasloze wijken te creëren verder uit.

Teun tipt ondernemers om niet te lang te wachten, maar ook niet halsoverkop hun bedrijf energieneutraal te maken. “Wees geïnformeerd, zodat je natuurlijke momenten als vervangingsinvesteringen, verhuizingen of renovaties kunt gebruiken om te verduurzamen. De duurzaamheidsplatformen kunnen je daarbij ondersteunen.” 

Artikel gaat verder onder de afbeelding.

versluys

Maatschappelijk, maar ook noodzakelijk

Teus de Wit, oud-directeur van wegenbouwer Versluys Groep uit Bodegraven (zie foto hierboven), sprak tijdens het webinar als eerste ondernemer over zijn ervaringen met de energietransitie. Het kantoorpand van zijn bedrijf is in 2014 al energieneutraal en aardgasloos gebouwd. Later plaatste hij zonnepanelen op het dak van de loods voor de stroom van auto’s en materieel. Waarom is Teus al vroeg aan de transitie begonnen? “Deels zit het in de genen: we werken altijd in het publieke domein en zijn daardoor maatschappelijk betrokken,” zegt hij, “maar het was ook noodzaak. Onze opdrachtgever is meestal de overheid en die stelt eisen aan de duurzaamheidsambities van haar samenwerkingspartners. Onze zelf omgebouwde ‘stroomwals’ gooit bijvoorbeeld hoge ogen.”

Teus hoefde niet zijn volledige dak vol te leggen om in zijn energiebehoefte te voorzien. Daarom stelde hij de helft ter beschikking aan Energiecoöperatie Bodegraven-Reeuwijk (EC-BR). “Zelf meer leggen en terugleveren is niet de moeite waard, maar voor de gemeenschap hebben de panelen wel veel waarde.”

Lambert den Dekker van DWA, adviesbureau in duurzaam bouwen, greep de verhuizing van zijn bedrijf naar Gouda aan om het nieuwe pand aardgasvrij te maken.“Daar was kennis, creativiteit, doorzettingsvermogen en commitment voor nodig,” reflecteert hij. Met resultaat: het nieuwe pand levert waarde voor de belegger én voor het milieu; het gebouw is toekomstbestendig én energiezuinig.

Artikel gaat verder onder de video.

Waarom niet?

Als derde ondernemer vertelde Ton Kwakernaak van grondwerkbedrijf A. Kwakernaak B.V. in Reeuwijk over zijn ervaringen. In een filmpje (link) legt hij uit waarom hij van het aardgas af ging en zonnepanelen plaatste. “Eigenlijk was het heel simpel: ik wilde een pand bouwen en dat moest van de gemeente aardgasloos. Een warmte-koudeopslag gebruikt veel stroom, dus om dat te compenseren waren zonnepanelen een logische volgende stap. En waarom ook niet? Ik gebruikte de ruimte op mijn dak toch niet en de terugverdientijd is ongeveer 7 jaar, daarna levert het geld op. Vol leggen dus! Beter daar dan in het weiland.”

Ton heeft er nog geen nieuwe business mee binnengehaald – de panelen liggen er pas net – maar hij ziet wel dat opdrachtgevers gecharmeerd zijn. “Aannemers zijn veel bezig met de CO2-ladder, dus is het fijn als ze met een partner kunnen werken die energieneutraal is.”

Net als Teus stelde Ton een deel van zijn dak ter beschikking aan EC-BR. “Het was gauw beslecht. Ik had er verder geen omkijken naar. EC-BR regelt alles en draagt de kosten, ik krijg zelfs nog een kleine vergoeding.”

Op zoek naar knelpunten

Voor de energietransitie bestaat helaas geen one-size-fits-all-oplossing. Daarom vindt op een bedrijventerrein in elke gemeente een haalbaarheidsonderzoek plaats. Judith van der Horst van duurzaam adviesbureau Merosch neemt het voortouw voor zo’n onderzoek op bedrijventerrein Zoutman in Reeuwijk. Jac Bost, de voorzitter van Duurzaamheidsplatform Waddinxveen, doet datzelfde voor Doelwijk/Distripark A12 in Waddinxveen. 

In het onderzoek wordt voor twintig ondernemers van Zoutman en twaalf van Doelwijk/Distripark A12 in kaart gebracht welke maatregelen zij nog kunnen nemen, wat het kostenplaatje daarvan is en wat het hen oplevert. Uit deze individuele gevallen worden lessen getrokken over de knelpunten en mogelijkheden voor andere bedrijven en bedrijventerreinen in de gemeente en de regio. 

In het najaar presenteert Judith de resultaten van het onderzoek op Zoutman tijdens een nieuwe bijeenkomst van OPBR Duurzaam (datum volgt).

Warmteproductie in Bodegraven-Reeuwijk

In het lokale gedeelte van het webinar lichtte Iris van der Doelen, adviseur duurzaamheid van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, de Transitievisie Warmte (TVW) van de gemeente toe. Warmte vormt 30 procent van onze energievraag, dus het is belangrijk om te kijken hoe we dat op een duurzame manier kunnen regelen. De gemeente onderzoekt op dit moment welke mogelijkheden er zijn, denk aan warmtenetten in de meest dichtbevolkte gebieden, aquathermie die gebruik maakt van de Reeuwijkse Plassen of individuele warmte-koudeopslag. Een deel van de huishoudens en bedrijven moet voor 2030 al van het aardgas af, de rest voor 2050. Minimaal acht jaar van tevoren weet je of jouw wijk of bedrijventerrein aan de beurt is. “Het is nog lastig inschatten wat er waar mogelijk is,” geeft Iris toe, “maar we doen ons best.”

De TVW ligt deze zomer ter inzage en in september neemt de gemeenteraad een besluit. Daarna wordt de TVW elke vijf jaar herzien, bijvoorbeeld om nieuwe technieken als waterstofopslag in te passen.

Actieve rol voor bedrijven

Gedurende het webinar werden de aanwezigen stellingen voorgelegd, waarop het grootste gedeelte graag reageerde. De deelnemers waren – niet geheel verrassend – een duurzaam-gerichte groep. Ongeveer de helft had al zonnepanelen of was ermee bezig. Bij een positieve business case en een geschikt dak zou iedereen er in ieder geval voor gaan. Daarnaast had bijna een kwart van de aanwezigen al een aardgasloos systeem en had driekwart wel interesse in een collectieve variant.  

Eigenlijk was iedereen het erover eens dat de energietransitie een actieve rol vraagt van bedrijven. Tegelijkertijd verwachtte men ook unaniem van de gemeente dat die een ondersteunende rol zou spelen. Opvallend was dat de meesten ook de samenwerking met een burgercoöperatie belangrijk vonden. 

Kom maar met initiatieven

Wethouder duurzaamheid Kees Oskam sloot het lokale gedeelte van het webinar af met een oproep aan ondernemers om niet af te wachten wat de gemeente doet, maar zelf met initiatieven te komen. “De houding ten opzichte van zeven jaar geleden is al sterk veranderd: van ‘wat moet ik hiermee’ naar ‘hier kan ik wat mee’. Maar we hebben nog wat te fixen. Kom dus als bedrijventerrein vooral met een plan, een ambitie, en dan gaan we graag in gesprek hoe de gemeente dat kan ondersteunen.”