OPBR verheldert en verenigt

‘Er is behoefte aan 27 ha extra bedrijventerrein’

Veel bedrijfsruimte wordt herbestemd naar wonen, terwijl ondernemers op zoek zijn naar groeimogelijkheden. Hoeveel bedrijfsruimte is er de komende jaren nodig en waar moet die komen? De gemeente Bodegraven-Reeuwijk liet de behoefte aan bedrijfspercelen onderzoeken.
bedrijventerreinen

Eerdere onderzoeken

De Raad van Handel, Industrie en Dienstverlening (RvHID) heeft dit jaar op eigen initiatief een inventarisatie gedaan naar de behoefte aan bedrijfspercelen onder hun leden. Bijna de helft van die leden zegt te willen uitbreiden. Dit resulteert in een geschatte behoefte in Bodegraven van 20 tot 24 ha op een termijn van 5 tot 10 jaar.

Provincie Zuid-Holland gaf twee jaar geleden onderzoeksbureau Stec Groep de opdracht om modelberekeningen te maken. Die berekeningen wijzen uit dat in de gehele gemeente Bodegraven-Reeuwijk behoefte is aan slechts 10 ha netto bedrijventerrein.

Waar bestaat de behoefte aan bedrijventerrein uit?

1 – Transformatie

Er wordt in de komende jaren ca. 12,5 extra ha bebouwing met een bedrijfsbestemming herbestemd naar wonen. Op de lange termijn (meer dan 10 jaar) is er nog eens 4 ha herbestemming gepland. Van de 16,5 ha oppervlakte die verdwijnt ligt de vervangingsvraag ruim minder. Sommige bedrijven houden op te bestaan, anderen benutten in een nieuw pand hun ruimte efficiënter.

2 – Uitbreiding

Verschillende bestaande bedrijven hebben behoefte aan uitbreiding van hun bedrijf. Zij vestigen zich over het algemeen graag weer in dezelfde gemeente en zelfs in hetzelfde dorp. Het is vaak financieel voordeliger om uit te breiden naast de bestaande locatie, dan een tweede locatie elders te vestigen. Maar vooral zijn ondernemers en hun werknemers meestal ook (betrokken) inwoners van het dorp waar ze werken. 

3 – Nieuw

Er starten jaarlijks ook veel nieuwe bedrijven – en bestaande starters groeien door van zolderkamer naar een bedrijf buiten de woning. Al deze ondernemers vestigen zich ook graag in hun eigen woonplaats. Vlakbij huis en in de buurt van hun klanten en leveranciers.

Aanbod en vraag in Bodegraven

Als maatstaf voor de vraag ten noorden van de A12 houdt het BCI de uitgiftes aan bedrijfslocaties van de afgelopen 10 jaar aan, namelijk 14 ha. Door de transformaties naar wonen en de vraag naar vervangende bedrijfspercelen, moet ook rekening gehouden worden met 6 ha extra terrein. Deze 20 ha kunnen gefaseerd worden ontwikkeld, omdat de ervaring leert dat het vooral lokale bedrijven zijn die deze ruimte vullen. Waar deze bedrijfsterreinen ontwikkeld kunnen worden, is een vraag die het rapport niet beantwoordt.

Aanbod en vraag in Reeuwijk

In Reeuwijk is zo’n 7 ha capaciteit aanwezig is de vorm van het te ontwikkelen Zoutman-West. Er is, volgens het BCI-rapport, op korte termijn in Reeuwijk behoefte aan 2,5 tot 3 ha. Daarnaast wordt het oostelijk deel (ca. 3,5 ha) van het bestaande Zoutman bedrijventerrein getransformeerd naar woningbouw. Inclusief die vervanging wordt op korte termijn dus een behoefte aan bedrijfspercelen verwacht die gelijk staat aan de capaciteit die het toekomstige Zoutman-West biedt.

Het BCI-onderzoek toont aan dat de beschikbare grond in Reeuwijk niet als ‘overloop’ kan gelden voor bedrijven in Bodegraven. De berekeningen van de Provincie Zuid-Holland houden met dit belangrijke aspect geen rekening.

Alleen lokaal

De gemeente ziet het probleem dat er een tekort aan bedrijventerrein ontstaat door herbestemming naar wonen en extra ruimtevraag vanuit bestaande bedrijven in de gemeente. Wethouder Inge Nieuwenhuizen: “De gemeente wil alléén de lokale vraag faciliteren. De vraag naar bedrijfslocatie vanuit onze gemeente is al dermate hoog, dat er alleen in die vraag voorzien kan worden.” Over de recente vestiging van Koemans Verpakkingen laat de gemeente weten dat het besluit tot de verhuizing van Koemans van Gouda naar Bodegraven in een andere tijd is genomen. Daarnaast is Koemans sterk gelieerd aan de kaasbranche, en derhalve wel goed past bij de Bodegraafse bedrijvigheid.

Voor de ruimtevraag van ondernemers in de gemeente, wil het college op korte termijn een verkennend gesprek met de Raad van Handel, Industrie en Dienstverlening (RvHID) en OPBR.

Download het volledige rapport Ontwikkelstrategie bedrijventerreinen Bodegraven-Reeuwijk

Ja, ik wil op de hoogte blijven!

Aanmelden nieuwsbrief
Sluiten