OPBR verheldert en verenigt

Evaluatie Ons Fonds: door onder voorwaarden

Het college van Bodegraven-Reeuwijk stelt voor Ons Fonds voorlopig voort te zetten onder de voorwaarden dat de bijdrage daalt en het Fonds meer bekendheid krijgt onder ondernemers.
onsfonds-opbr-1

Het college van B&W van Bodegraven-Reeuwijk stelt aan de gemeenteraad voor om voor de komende drie jaar door te gaan met het verlenen van medewerking aan Ons Fonds, het ondernemersfonds Bodegraven-Reeuwijk. Dit wel onder voorwaarde van een aantal forse aanpassingen: de bijdrage verlaagt met een kwart en ondernemers moeten meer betrokken worden.

Ons Fonds nog te onbekend

Het college volgt met haar voorstel het preadvies van de evaluatiecommissie die het ondernemersfonds afgelopen jaar onder de loep nam. In het evaluatierapport stelt de commissie dat het ondernemersfonds veel heeft gebracht, zoals een grotere veiligheid op de bedrijventerreinen. Toch is Ons Fonds bij de ondernemers nog onvoldoende bekend, terwijl een ondernemersfonds een fonds ‘voor en door’ ondernemers hoort te zijn. De organisatie is in handen van een kleine, weliswaar zeer betrokken, groep en dat is is een te smalle basis, vindt de commissie. In het preadvies van de evaluatiecommissie wordt voorgesteld om door te gaan met het fonds, mits er op korte termijn werk wordt gemaakt om ondernemers breed te informeren en te betrekken bij de organisatie van het fonds. Lukt dat niet binnen twee jaar, dan is de evaluatiecommissie van mening dat het fonds – na nog een jaar overgangstermijn – moet stoppen. 

Voor de verbetering richt de Evaluatiecommissie Ondernemersfonds zich tot de ondernemersverenigingen, die 7 jaar geleden om het fonds hebben gevraagd. Deze verenigingen werken samen in het Ondernemersplatform Bodegraven-Reeuwijk (OPBR) en moeten de krachten bundelen om de ondernemers beter bij het fonds te betrekken. De ondernemersverenigingen hebben laten weten de handschoen op te pakken. Zij zullen de gemeenteraad bij de behandeling van het voorstel hun aanpak presenteren.

Lagere bijdrage

De evaluatiecommissie constateert dat de directe uitgaven uit het fonds achterblijven bij de inkomsten. Met andere woorden, er blijft geld liggen. Daarom stelt het college voor om de afdracht van de ondernemers aan het fonds met circa een kwart te verlagen. Hiermee wordt tevens tegemoet gekomen aan het kostenbezwaar van agrarische ondernemers, die vanaf januari 2021 ook meedoen aan het fonds.

Op 8 september licht de Evaluatiecommissie Ondernemersfonds het evaluatierapport verder toe aan de gemeenteraad.

Ja, ik wil op de hoogte blijven!

Aanmelden nieuwsbrief
Sluiten