OPBR verheldert en verenigt

OPBR reageert op evaluatie Ons Fonds

Tijdens de inspraakraad van 8 september reageerden diverse ondernemersverenigingen op de evaluatie van ondernemersfonds Ons Fonds. Bestuurslid Arjan Griffioen verwoordde de reactie van OPBR: het rapport stelt de zaken somberder voor dan ze zijn.
onsfonds-opbr-1

Tijdens de inspraakraad van 8 september reageerden diverse ondernemersverenigingen op de evaluatie van ondernemersfonds Ons Fonds. Bestuurslid Arjan Griffioen verwoordde de reactie van OPBR: het rapport stelt de zaken somberder voor dan ze zijn.

Het college van burgemeester en wethouders stelde voorlopig voor het advies van het evaluatierapport over te nemen: in dat geval wordt Ons Fonds voor drie jaar verlengd onder de voorwaarde dat ondernemers meer betrokken worden. Daarbij wordt de bijdrage van ondernemers flink verlaagd.

Ons Fonds rooskleuriger dan evaluatie suggereert

Arjan Griffioen nam het woord namens de Raad van Handel en Industrie (RvHID) en Ondernemersplatform Bodegraven-Reeuwijk (OPBR), de overkoepelende organisatie van ondernemersverenigingen. Hij vertelde dat het evaluatierapport onterecht een negatief beeld geeft van het functioneren van Ons Fonds. “De meeste deelnemers aan Ons Fonds geven aan dat ze door willen. Misschien is een kwart van de trekkingsgebieden tegenstander, maar dat is niet representatief. Als je telt in OZB-waarde, waar de bijdrage aan Ons Fonds op is gebaseerd, dan is een ruime meerderheid voor de voortzetting en slechts 19 procent tegen. Geteld in aantal bedrijven dat lid is, is zelfs maar 16 procent tegen.” Griffioen was ook kritisch op de berekening van de resterende bedragen. “Volgens het rapport is dat 21 procent, maar dat is sec wat op de bank staat. Veel van dat geld is al geoormerkt voor plannen die op tafel liggen. Als je daarbij de twee verenigingen die niet volledig actief zijn weglaat, hebben de overige tien gebieden gemiddeld slechts 1 procent over na aftrek van kosten en verplichtingen. Dat geeft toch een ander beeld dan het rapport schetst.” Wat betreft de betrokkenheid van ondernemers gaf Griffioen toe dat dat ‘beter kan en moet’, al is dat lastig.

Op het gebied van financiering riep Griffioen op niet mee te gaan in de voorgestelde verlaging van de bijdrage van 64 naar 40 euro. “Terugbrengen naar 50 euro is acceptabel, maar bij 40 euro komen verenigingen in de problemen. Activiteiten die al gepland zijn, kunnen dan niet meer worden opgezet.” Een ander financieel punt betrof de professionalisering van de samenwerking van ondernemersverenigingen. De huidige koepel, OPBR, draait volledig op vrijwilligers. Als er een slag moet worden gemaakt, zou daar misschien geld voor kunnen worden vrijgemaakt uit Ons Fonds. De huidige opzet van het fonds staat dergelijke financiering echter niet toe.

OPBR gaat akkoord met een looptijd van drie jaar, zoals in het collegeadvies voorgesteld. Voor die periode is het doel om Ons Fonds te helpen een grotere betrokkenheid bij de verenigingen te realiseren en meer transparantie en snelheid te bieden in de goedkeuring van aanvragen.

Andere insprekers

Krijn Doornekamp sprak namens Ondernemers Collectief Bodegraven (OCB) in veelal dezelfde lijn als het OPBR. OCB is het grootste Trekkingsgebied binnen ons Fonds en omvat de bedrijventerreinen Broekvelden, Groote Wetering en Dronenhoek. Doornekamp was het ook niet eens met de negatieve toon van de evaluatie. Hij had kritiek op de berekening van resterend geld en vindt de kritiek dat ondernemers niet genoeg worden betrokken onterecht. 

Namens de Vereniging Ondernemers Reeuwijk-Dorp en Tempel (VORT) hield voorzitter Diederik Vergeer het kort. “VORT is tevreden met Ons Fonds. We zouden alleen jaarlijks een e-maillijst willen krijgen met de bedrijven die meebetalen. Dan kunnen we die benaderen voor de jaarlijks vergadering.”

Bartlo Hoogendijk, voorzitter van Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) Bodegraven, was kritischer op het nut van Ons Fonds. Voor de agrariërs levert Ons Fonds volgens Hoogendijk lasten zonder lusten. Hij riep op om het fonds af te schaffen of in ieder geval het geld los te koppelen van de OZB, zodat boeren en sportvelden erbuiten blijven.

Ja, ik wil op de hoogte blijven!

Aanmelden nieuwsbrief
Sluiten