OPBR verheldert en verenigt

Geen beleidsplannen, maar actie

Inge Nieuwenhuizen houdt zich als wethouder de komende vier jaar bezig met Economische Zaken in Bodegraven-Reeuwijk. OPBR maakt kennis met Inge en vraagt wat ondernemers van haar kunnen verwachten.
ingenieuwenhuizen

Het dossier Economische Zaken is voor Inge Nieuwenhuizen niet nieuw. Als wethouder in IJsselstein en Voorschoten droeg zij hier ook zorg voor. Een wethouder die wel wat gewend is dus. Daarom stelt OPBR haar direct maar de hamvraag; gaat Inge de komende vier jaar problemen oplossen of kansen creëren? De kersverse bestuurder van Bodegraven-Reeuwijk antwoordt, geheel naar verwachting, beide te gaan doen.

Inge: “Deze gemeente kent een grote variëteit aan ondernemingen. Ook heeft de gemeente een hele strategische ligging. Dat biedt grote kansen. Neemt niet weg dat er uitdagingen zijn op het gebied van verkeer en vervoer. Bereikbaarheid is in het coalitieakkoord een belangrijk thema. Gelukkig heb ik dat dossier ook in mijn portefeuille.”

Sterke ambitie

Zo’n twintig jaar geleden woonde Inge twee jaar lang in Bodegraven. Helemaal vreemd is onze gemeente haar dus niet. Toch weet Bodegraven-Reeuwijk haar te verrassen: “Er is meer kaas dan dat ik dacht. Ik wist wel dat er veel kaasbedrijven in de omgeving zijn, maar dat het zo’n enorme omvang heeft wist ik niet. En het is nog steeds een sterk groeiende sector weet ik inmiddels.” Daarnaast is ze blij verrast door de sterke ambitie die de ondernemers uitspreken. ”Onlangs sprak ik een aantal ondernemers die zich ten doel stelden Bodegraven weer zakenstad van het jaar te laten worden. Dat is geweldig en daar wil ik graag aan meehelpen.” Hoe? Door een dergelijk initiatief te ondersteunen als ambassadeur en mogelijk met organisatorische bijdrage.

Inge is duidelijk in hoe zij haar werk wil aanpakken. “Ik probeer altijd de verbinding te zoeken, wetende dat je het als gemeente niet alleen kunt. Een sterk bedrijfsleven is essentieel voor de gemeenschap. Om helder te krijgen wat ik voor het bedrijfsleven kan doen, moet ik eerst met de ondernemers gaan praten. Dat is ook de sfeer waarin ik gewend ben om te werken: transparantie, openheid en korte lijnen. Ik ben nu al veel op pad en ben van plan dat de komende tijd te blijven doen. Van de zomer wil ik zo veel mogelijk bedrijven gaan bezoeken. Er ligt al een hele lijst klaar. Ik wil graag horen wat er speelt en wat de reacties zijn op het nieuwe raadsakkoord.”

Pragmatisch

“Deze gemeente is heel pragmatisch heb ik al gemerkt. Geen dikke beleidsplannen, maar actie(plannen). Zo’n aanpak, daar voel ik me goed bij. Korte lijnen en concreet zijn. Het is goed dat er een platformconstructie is zoals OPBR, waar ondernemers in verenigd zijn. Ik zie uit naar de samenwerking met dit platform. Samenwerken is voor mij veel overleggen, de lijnen open houden. Alleen maar fijn dat de krachten hier al gebundeld zijn.”

Bodegraven-Reeuwijk kent meerdere ondernemersverenigingen (ROV, BOV, RvHID, Platform-Z) die elkaar vinden in het platform OPBR. Daarnaast zijn er elf afzonderlijke verenigingen ontstaan, de zogenaamde trekkingsgebieden van Ons Fonds. Het merendeel van deze verenigingen is eveneens lid van OPBR. De organisatiegraad is hoog, individuele ondernemers vinden altijd wel een vereniging om aan gezamenlijke doelen te werken. Inge: “Dat neemt niet weg dat ik er ben voor elke ondernemer. Ik wil voor iedereen benaderbaar zijn. Daarnaast kent de gemeente het team relatiebeheer, dat in het leven is geroepen om de contacten met de ondernemers te onderhouden. Een ondernemer kan het team relatiebeheer altijd bellen om problemen aan te kaarten of vragen beantwoord te krijgen.”

Samenwerking

Wat wil Inge nog meegeven aan de ondernemers in Bodegraven-Reeuwijk? Inge: “Het belang van samenwerking. Niet alleen tussen ondernemers onderling, maar ook met de gemeente. Ik denk dat het voor je eigen bedrijf altijd goed is om samen te werken. Datzelfde geldt voor de gemeente. De regio wordt steeds belangrijker. Daarom is Bodegraven-Reeuwijk in verschillende netwerken regionaal betrokken. Met elkaar kun je meer en ben je beter bestand tegen de snelle veranderingen waar zowel gemeenten als het bedrijfsleven mee te maken krijgt. En met die veranderingen moet je mee. Ik hoorde laatst iemand zeggen; stilstand is geen achteruitgang, maar stilstand is de ondergang. Daar zit wel wat in, denk ik. Samen sta je sterker.”

Ja, ik wil op de hoogte blijven!

Aanmelden nieuwsbrief
Sluiten