OPBR verheldert en verenigt

Gezocht: lokale expertise voor zonnevelden

Heeft jouw onderneming expertise op het gebied van zonnevelden? Of wil je hierin investeren? Meld je dan aan voor de ‘Expertiselijst Zonnevelden’ van Servicepunt Energietransitie Bedrijven Midden-Holland (SEB-MH). Met deze lijst roepen ondernemersverenigingen en duurzaamheidsplatforms de gemeenten van Midden-Holland op om bij de ontwikkeling van zonnevelden zoveel mogelijk gebruik te maken van lokale ondernemers en investeerders.
Solar panels on the sky background. Solar power plant. Blue solar panels. Alternative source of electricity. Solar farm.

Binnen de gemeenten in Midden-Holland (Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas) worden de komende jaren honderden miljoenen geïnvesteerd in zonnepanelen op daken en zonnevelden. Op dit moment stellen zij kaders op voor de uitvraag voor zonnevelden vanaf 2024. Dit soort zonnevelden zijn één tot tientallen megawattpiek (MWp) per veld groot.

Lokale expertise gebruiken

De ondernemersverenigingen en duurzaamheidsplatforms in de regio willen dat de ontwikkeling van deze zonnevelden zoveel mogelijk gebeurt met betrokkenheid en medewerking van lokale ondernemers en investeerders. Dat stimuleert de lokale economie en vergroot het draagvlak. Daarom stellen zij een lijst op met relevante aanbieders om aan de gemeenten aan te bieden. Dit betreft diensten en leveringen van bijvoorbeeld ontwerp, projectmanagement, financiering, levering van ondersteuningsconstructies, aanleg en aansluiten van PV-panelen, beheer en onderhoud, etc.

SEB-MH verzamelt alle aanmeldingen en voegt deze als bijlage toe bij een oproep aan iedere gemeente in Midden-Holland. De gemeenten worden daarin dringend verzocht bij aanbesteding van zonnevelden de beoordelingscriteria zo op te stellen dat lokale bedrijven betrokken kunnen worden en een bijdrage kunnen leveren.

Meld je aan

De Expertiselijst Zonnevelden met bedrijven wordt ook geplaatst op de website van SEB-MH, waarnaar de lokale duurzaamheidsplatforms zullen verwijzen. Ieder bedrijf dat zich aanmeldt, ontvangt uiteraard ook digitaal de aan de gemeente verstuurde oproep.

Heeft jouw bedrijf expertise op dit vlak en wil je bij de realisatie en/of exploitatie van zonnevelden betrokken zijn? Vul onderstaand formulier in of stuur een mail naar info@seb-mh.nl. Reageer met:

  • De bedrijfsnaam en contactgegevens
  • De bedrijfsomvang (grove indicatie van jaaromzet en aantal fte (dit wordt niet gepubliceerd)
  • Relevante werkzaamheden/expertise in dit kader
  • De onderdelen waar je bij betrokken wilt zijn.

Deadline voor de reacties is 1 augustus 2023.

Ja, ik wil op de hoogte blijven!

Aanmelden nieuwsbrief
Sluiten