OPBR verheldert en verenigt

Stevige groei zonne-energie nodig

Tot en met 2022 is 24 procent van het duurzame opwek-doel van de Regionale Energie Strategie (RES) Midden-Holland behaald. Om toe te werken naar een 100 procent-score in 2030 is een stevige groei noodzakelijk. We moeten van 80 naar 180 bedrijfsdaken met zonnepanelen per jaar plus 142 hectare aan zonnevelden.
zonnepanelen-1024x467

Het leek hard te gaan met de opwek van duurzame elektriciteit, maar de groei is gestagneerd. Dat blijkt uit het eerste voortgangsdocument over de Regionale Energie Strategie (RES) Midden-Holland.

Midden-Holland is een van de dertig RES-gebieden in Nederland. De ambitie van de regio is om voor 2030 0,435 TWh (1.567 TJ) aan hernieuwbare elektriciteit op te wekken met zon op grote daken, zonnevelden en/of windturbines. In eerste instantie wordt geprobeerd het doel met zonnepanelen op grote daken en zonnevelden langs grote wegen te halen. Er is nog 315 megawattpiek (MWp) zonne-energie nodig. Dat betekent voor zon op dak nog 173 hectare (150 tot 200 grote daken per jaar) en voor zonnevelden nog 142 hectare nodig. Op dit moment worden gemiddeld 80 daken per jaar volgelegd en de meeste uitvraag van zonnevelden moet nog beginnen. Er zijn recentelijk nauwelijks nieuwe projecten gerealiseerd.

Meer investeringen

Ook in de uitbreiding van het energienet moet nog veel gebeuren. De werkzaamheden lopen door tot 2030, dus voor die tijd kan er op verschillende plekken schaarste ontstaan, waardoor er geen energie teruggeleverd kan worden. Bovendien is er een forse investering in geld en ruimte nodig: 120 tot 141 miljoen euro en 15.000 tot 20.500 m2.

Meld je aan voor Expertiselijst Zonnevelden

OPBR werkt met SEB-MH, de ondernemersverenigingen en duurzaamheidsplatforms in de regio aan een lijst met lokale ondernemers met expertise op het gebied van zonnevelden. Dit betreft bijvoorbeeld ontwerp, projectmanagement, financiering, levering van ondersteuningsconstructies, aanleg en aansluiten van PV-panelen, beheer en onderhoud, etc.

Deze lijst wordt aangeboden aan de gemeenten van Midden-Holland met de oproep om bij de ontwikkeling van zonnevelden zoveel mogelijk gebruik te maken van lokale ondernemers.

Vul hier het formulier in om je aan te melden. Deadline is 1 augustus 2023.

Lees verder onder de afbeelding.

Ook voor de besparing en productie van (duurzame) warmte nog veel werk aan de winkel. Veel werk op dit gebied is nog in fase van kennis vergaren en alle scenario’s zijn onzeker.

Wethouder Brigitte Leferink van Waddinxveen is bestuurlijk trekker van RES Midden-Holland. “Achter de schermen wordt hard gewerkt, al zie je dat niet altijd,” verzekert zij. “Het behalen van de ambities vraagt om een zorgvuldig proces waarbij alle betrokkenen tot hun recht komen.”

RES Midden-Holland

De RES-regio Midden-Holland bestaat uit de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas, provincie Zuid-Holland en de waterschappen Schieland en de Krimpenerwaard, Rijnland en Stichtse Rijnland.

Ja, ik wil op de hoogte blijven!

Aanmelden nieuwsbrief
Sluiten