OPBR verheldert en verenigt

Voorlopig geen Bodegravenboog

Het nieuwe provinciebestuur heeft maandag het coalitieakkoord gepresenteerd. Ondanks dat de Bodegravenboog hierin wordt genoemd, betekent dit niet dat deze verbindingsweg tussen de A12 en de N11 er gaat komen. Focus ligt nu op de realisatie van het fiets- en waterprogramma uit het maatregelenpakket.
Bodegravenboog_op_kaart

De Bodegravenboog lijkt verder weg te glijden van de prioriteitenlijst van de provincie Zuid-Holland. Volgens het coalitieakkoord heeft ‘het veranderend rijksbeleid voor infrastructuur met de focus op beheer en onderhoud’ de Bodegravenboog verder uit beeld gebracht. ‘We laten de ambitie om het betreffende gebied beter bereikbaar te maken niet los. Wij zetten onze middelen anders in. De provincie richt zich nu op de realisatie van het fiets- en waterprogramma uit het maatregelenpakket,’ aldus het coalitieakkoord.

Het nieuws stemt Jan Oostveen, voorzitter van Ondernemersplatform Bodegraven-Reeuwijk (OPBR), droevig. Het OPBR dringt al jaren bij de gemeente, regio en provincie aan op de noodzaak van de Bodegravenboog voor het bedrijfsleven in de regio. Jan: “De laatste tijd verschenen al berichten die ons niet optimistisch stemden. Maar het is nu duidelijk dat de provincie deze ambitie opgeeft. Teleurstellend voor bewoners en bedrijven van Bodegraven-Reeuwijk en evenzeer voor het achterland.”

Ook wethouder Verkeer en Vervoer Robin Kersbergen reageert op het nieuws van de provincie Zuid-Holland. “Het is altijd goed om te zien dat de Bodegravenboog prominent genoemd wordt, maar ik denk dat de insteek van de provincie pessimistischer is dan nodig. Onze inschatting is dat er zeker nog kansen liggen om de boog in wat voor vorm dan ook te realiseren. We spreken de gedeputeerde binnenkort weer over de bereikbaarheid van de regio. Dan hoor ik graag hoe we de tekst uit het provinciale akkoord moeten interpreteren. Het lijkt me namelijk wat te kort door de bocht om te suggereren dat we een verkeersinfarct op gaan lossen met alleen een paar fietspaden en een vaarverbinding. Verder moeten we ervoor waken dat er niet weer een hoop geld wordt uitgeven aan de N459 (de provinciale weg langs de McDonalds) zonder dat we er echt iets mee oplossen. In 2016 is de afrit van de N11 verdubbeld en de Fortuijnrotonde bij Reeuwijk uitgebreid. Daar heeft de provincie toen behoorlijk in geïnvesteerd, maar het heeft vrijwel niets gebracht voor de doorstroming en de fietsveiligheid. Als er geld beschikbaar is, kunnen we beter de kans aangrijpen om het in één keer goed te doen.”

In december stemde de Tweede Kamer nog unaniem voor een motie om de Bodegravenboog serieus te onderzoeken, inclusief een parallelstructuur met extra op- en afrit bij Bodegraven. Het knelpunt A12/N11 staat in de top 20 van de lijst economische verlieskosten van de Rapportage Rijkswegennet.

Bron: Kijk op BR

Ja, ik wil op de hoogte blijven!

Aanmelden nieuwsbrief
Sluiten