OPBR verheldert en verenigt

Vier piekbelasters in Zuid-Holland

Er zijn in Zuid-Holland vier bedrijven die bij de 3000 grootste uitstoters van stikstof horen (minstens 2.500 mol op stikstofgevoelige natuur). Zij komen in aanmerking voor de plus-opkoopregeling van de landelijke aanpak piekbelasting, waarbij 120 procent van de bedrijfswaarde geboden wordt. Voor andere boeren is er een algemene beëindigingsregeling
few cows on pasture at sunset during summer

Agrariërs kunnen op www.aanpakpiekbelasting.nl met de AERIUS Check anoniem invullen wat de stikstofneerslag van de bedrijfslocatie is en berekenen of zij gebruik kunnen maken van de plus-regeling. Bedrijven die boven die drempelwaarde uitkomen, maar niet willen stoppen, moeten gebruik kunnen maken van verschillende regelingen voor innovatie, extensivering, omschakeling of verplaatsing. Deze regelingen komen later beschikbaar. Boeren hebben tot april 2024 de tijd om een keuze te maken, daarna sluiten de regelingen.

Agrarische ondernemers die niet onder de aanpak piekbelasting vallen, maar wel de stikstofuitstoot door bedrijfsactiviteiten willen verminderen of stoppen, kunnen zich oriënteren op andere regelingen, zoals de algemene beëindigingsregeling en subsidieregelingen voor verduurzaming.

Agrarische ondernemers kunnen met hun vragen over vermindering van hun uitstoot of stoppen van hun bedrijf terecht bij provincie Zuid-Holland voor een persoonlijk gesprek via grondzaken@pzh.nl.

Ja, ik wil op de hoogte blijven!

Aanmelden nieuwsbrief
Sluiten