OPBR verheldert en verenigt

Honderden ondernemers in Bodegraven-Reeuwijk niet voorbereid op Zero-Emissie Stadslogistiek

Meer dan 400 ondernemers in de bouw, retail en servicelogistiek in Bodegraven-Reeuwijk krijgen vanaf 2025 te maken Zero-Emissie Stadslogistiek (ZES). Een groot deel daarvan is hier echter nog niet op voorbereid. Adviesbureau BCI presenteert een quickscan van handelingsperspectieven voor ondernemers en een routekaart om in 2030 emissievrij te zijn.
ZES_opbr

In opdracht van onder andere OPBR onderzocht Buck Consultants International (BCI) de impact van Zero-Emissie Stadslogistiek op ondernemers in de regio Midden-Holland. Vanaf 2025 moeten steeds meer binnensteden van grote steden, onder andere Gouda en Alphen aan den Rijn, emissievrij zijn. Bestel- en vrachtwagens op fossiele brandstoffen komen niet meer binnen. Wat moeten ondernemers veranderen om zero-emissie te kunnen opereren en zijn ze daar al mee bezig?

Tekst loopt door onder de afbeelding.

Eisen en overgangsregelingen voor bestel- en vrachtauto’s in zero-emissiezones. Klik op de afbeeldingen om in te zoomen.

Impact op wie?

Zeker de helft van de bedrijven in Midden-Holland (ook in Bodegraven-Reeuwijk) krijgt te maken met zero-emissiezones. Ongeveer 25% van de bedrijven krijgt er direct mee te maken, omdat zij circa 30% van hun ritten maken richting zero-emissiezones. Nog eens 25% krijgt indirect met ZES te maken, omdat hun leveranciers van, naar of door naar zero-emissiezones moeten rijden.

Dit geldt vooral voor de sectoren bouw, retail (food en non-food) en servicelogistiek. In Bodegraven-Reeuwijk voelen 144 vestigingen in de bouw direct effect; in de non-food retail 51 vestigingen direct en 76 indirect; in de food retail 50 direct en 45 indirect; en in de servicelogistiek 43 direct en 2 indirect.

Webinar

Meer weten? In dit webinar van 50 minuten wordt je bijgepraat over het onderzoek van BCI. Ook komen drie ondernemers aan het woord: horecaondernemer Lennart van Gastel uit Gouda en logistiekondernemers Marco Pfaff (Jocotrans) en Jaap Quist (Steenbergen Transport) uit Bodegraven.

Tekst loopt door onder de afbeelding.

De zero-emissiezones van Gouda  (vanaf 1 januari 2025) en Alphen aan den Rijn (vanaf 1 juli 2026). Klik op de afbeeldingen om in te zoomen.

Ben je voorbereid?

De meeste ondernemers zijn echter niet voorbereid op de veranderingen. In een enquête van IBC geeft 40% aan dat ze niet wisten dat er zero-emissiezones in de regio zouden voorkomen en voor nog eens 30% was dit wel bekend, maar de uitwerking nog niet. 75% zegt geen informatie te hebben ontvangen over de invoering van zero-emissiezones en 67% zegt de gevolgen voor hun onderneming slecht of matig te kunnen inschatten. Daarvoor hebben ze meer kennis nodig over de netcapaciteit in hun gebied en mogelijke subsidies.

Op basis van de huidige kennis zegt 44% van de ondernemers diens wagenpark 1-op-1 te willen vervangen door elektrische wagens (maar vaak pas na 2025). De hoge kosten zijn daarbij de grootste belemmering. 28% zegt zelfs te stoppen binnen zero-emissiezones. Dit laatste geldt vooral voor ondernemers in de servicelogistiek, die ook genoeg werk denken te hebben buiten de zero-emissiezones.

Wat te doen?

Er ligt dus nog een grote opgave om de regels en mogelijkheden rond ZES naar ondernemers toe te communiceren. BCI maakte daarvoor een quickscan en routekaart.

TNO heeft negen mogelijke manieren vastgesteld om met ZES om te gaan en onderzocht voor welke sectoren deze oplossingen het meest geschikt zijn. De quickscan van BCI zet de mogelijkheden op een rijtje. Je ziet in één oogopslag welke oplossingen er kansrijk zijn in welke sector.

Enquête

De enquête van BCI is ingevuld door 53 respondenten verdeeld over Midden-Holland, van zzp’ers tot ondernemers met meer dan 50 medewerkers. 14 van de respondenten waren logistieke dienstverleners. De resultaten zijn in lijn met soortgelijke onderzoeken op andere plekken.

Tekst loopt door onder de afbeelding.

Vorige slide
Volgende slide

In de quickscan zie je in één oogopslag welke oplossingen kansrijk zijn voor jouw sector. De andere slides gaan specifieker in op de sectoren en oplossingsrichtingen. Klik op de afbeeldingen om in te zoomen.

De routekaart van BCI geeft ondernemers vervolgens een handvat om met ZES aan de slag te gaan. De routekaart bestaat uit 4 stappen: impact bepalen, alternatieven inventariseren, opties vergelijken en een plan van aanpak maken. Bij elke stap zijn een aantal vragen geformuleerd die je moet beantwoorden en er zijn acties aan gekoppeld om jouw aanpak verder te brengen.

Routekaart: hoe krijg je jouw logistiek zero-emissie?

Vragen

  • Welke beperkingen zijn relevant voor jouw wagenpark?
  • Hoeveel ritten en voertuigen heb jij die in zero-emissiezones komen?

Acties

Vragen

  • Kun je ritten verminderen (bv. door slimmer plannen of logistiek via hubs in te richten)?
  • Kun je overschakelen op andere voertuigen (bv. bakfietsen, personenauto’s of elektrische wagens)?

Acties

Vragen

  • Wat zijn de kosten en de baten van de diverse alternatieven?

Acties

  • Plan eventueel een gesprek met een logistiek makelaar

Vragen

  • Wat doe je wanneer?
  • Vergeet niet samen te werken met collega-ondernemers

Acties

  • Maak een tijdlijn met acties van nu t/m 2030

Stadshub & snellaadplein

Het is aan de overheden om het ondernemers zo makkelijk mogelijk te maken de overstap naar zero-emissie te maken. Gemeente Gouda wil een neutrale stadshub stimuleren aan de rand van de stad, waar goederen kunnen worden overgeladen van fossiel naar zero-emissie transport.

In de enquête van BCI gaven ondernemers echter aan een dergelijke hub nog niet als een interessante kans te zien. Een hub opzetten kost veel tijd en als die er is, vertraagt die de distributie. Het is daarnaast lastig om diverse producten een aparte en juiste behandeling te geven (bijvoorbeeld gekoelde versproducten versus bouwmaterialen).

De meeste ondernemers houden de logistiek liever in eigen hand door bijvoorbeeld het wagenpark 1-op-1 te vervangen. De grootste uitdagingen daar zijn de kosten en beschikbaarheid van elektrische voertuigen en de ruimte op het energienet. Wat in dit kader een interessante randvoorwaarde kan zijn, is een snellaadplein op een bedrijventerrein. 50% van de ondernemers ziet dit als voordelig voor de transitie.

Ja, ik wil op de hoogte blijven!

Aanmelden nieuwsbrief
Sluiten