OPBR verheldert en verenigt

‘Inbreng van ondernemers is cruciaal voor ons beleid’

“Allereerst wil ik zeggen dat ik trots ben op hoe ondernemers in onze gemeente zich hebben verenigd,” begint Jan Leendert. “Dat is echt uitzonderlijk.” Bodegraven-Reeuwijk heeft van oudsher veel ondernemersverenigingen, maar met de oprichting van Ons Fonds en OPBR is de belangenbehartiging aanzienlijk geprofessionaliseerd. “Het is ontzettend waardevol voor de gemeente om samen met ondernemers te kunnen bepalen waar zij geld aan besteedt; onder-nemers weten waar ze het over hebben en zijn cruciaal om beleid mee af te stemmen.”
magazine-wethouders

Robin geeft toe dat de samenwerking sinds de nieuwe coalitie wat voeten in de aarde had. “Het was even moeizaam in de planfase, maar ik ben blij dat we inmiddels een nieuw Actieprogramma Economie hebben kunnen opstellen.” In dit document staan elf thema’s waarmee gemeente en OPBR samen aan de slag gaan of blijven.

Winkelgebieden

De winkelgebieden zijn de afgelopen jaren flink onder handen genomen en dat proces wordt doorgezet. Robin: “We willen de leegstand invullen en een impuls geven, samen met een gemeentebrede centrummanager. Dit najaar ronden we de eerste versie af van de routekaart voor Bodegraven-Centrum tot 2035. Dan hebben we in beeld welke stappen we moeten nemen en welk beleid daarvoor nodig is en kunnen we die zaken efficiënt inplannen voor de komende jaren.”

Ook voor winkelcentrum Broekvelden zijn voorbereidingen in gang voor de vernieuwing van de sporthal en de uitbreiding van de Jumbo, maar het duurt nog wel een paar jaar voordat het zover is. In Waarder is de verhuizing en uitbreiding van de Plus in gang gezet en in Reeuwijk-Dorp wordt gewerkt aan een buurtwinkel met vrijwilligers.

Groen op bedrijventerrein

Eind 2022 klopte het OCB bij de gemeente aan met budget om meer groen te plaatsen op bedrijven-terrein Broekvelden-Groote Wetering. Het duurde even, maar inmiddels zijn de bomen geplaatst op gemeentelijke grond. Jan Leendert: “Ondernemers hebben een aanpakkenmentaliteit: ‘Ram er even een paar bomen in en klaar.’ Maar er liggen overal kabels, er zijn veiligheidsvoorschriften, enzovoort. Dat maakte het ingewikkelder dan het leek.” Robin: “Aan de andere kant hebben we die druk van ondernemers soms ook nodig. Het is fijn hoe betrokken het OCB is en dat ze meedenken in hoe het wél kan.”

Hulp als het moeilijk gaat

Bodegraven-Reeuwijk kent veel zzp’ers en eenmanszaken. Deze kleine ondernemingen kunnen het moeilijk hebben door bijvoorbeeld coronaschuld of de hoge energieprijzen. De gemeente biedt graag een helpende hand. “Er kan daar verstopte armoede zitten, dat willen we bespreekbaar maken,” zegt Jan Leendert. “De gemeente kan ook helpen met schulddienstverlening of financiële advisering. We brengen de ondernemer in rustiger vaarwater, zodat die zelfstandig weer verder kan.”

Verduurzaam nu!

Verduurzaming van bedrijven staat hoog op de agenda. “Het is niet alleen noodzaak, het is ook slim,” zegt Jan Leendert. “Energie besparen is kosten besparen en energie opwekken op je dak is benutting van ongebruikte ruimte. In onze gemeente heb je bovendien een unieke kans: overal in het land loopt het energienet vol, maar hier is -op het moment van dit interview- nog ruimte. Maak daar gebruik van!”

Er is altijd een vorm te vinden die interessant voor jou is, verzekert de wethouder. “Doe het zelf, samen met de VvE of eigenaar of verhuur je dak aan Energiecoöperatie Bodegraven-Reeuwijk – of een combinatie van deze opties. En weet je niet wat de beste optie is? Vraag of SEB-MH wil meedenken. Die helpt met onderzoek doen, subsidies aanvragen, etc. Doe het nu!”

‘Uitzonderlijk hoe ondernemers in onze gemeeente zich hebben verenigd.’

Wethouder Jan Leendert van den Heuvel

‘We hebben de druk van ondernemers soms ook nodig.’

Wethouder Robin Kersbergen

 Arbeidsmarkt

Er is een schreeuwende behoefte aan werknemers in de techniek, de IT, de zorg en het onderwijs. “Goedhart vertelde mij laatst zelfs dat hij werknemers uit Zuid-Afrika en Zuid-Amerika heeft voor wie hij zelf huisvesting heeft geregeld,” zegt Jan Leendert. Daarom ondersteunt de gemeente organisaties als het Werkgeversservicepunt [WSP] Midden-Holland of initiatieven als BinnenKijken Bij Bedrijven.

Jan Leendert ziet ook kansen in nauwere samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven via stages, werkervaringsplekken of voorlichting. “Organisaties als het Hoornbeeck College, MBO Rijnland, Bouwacademie Groene Hart en Campus Gouda staan te springen om samenwerking. Ik roep bedrijven op: stel je ervoor open.”

Bodegravenboog/parallelweg

De Bodegravenboog, een verbinding tussen de N11 en A12, staat al lang op het wensenlijstje van de gemeente en van ondernemers en de noodzaak groeit. Het valt echter niet mee om de weg bovenaan de prioriteitenlijst van Rijkswaterstaat te krijgen. Robin: “In het begin lag de focus op geld verzamelen. Als we genoeg kunnen bijdragen met gemeenten en provincie, krijgen we het Rijk wel overtuigd, was de gedachte. Maar de noodzaak was niet duidelijk genoeg.”

Er werd gedacht dat het knelpunt zat in verkeer van Utrecht naar Den Haag. Een verbreding van de A20 zou dat oplossen. Nu blijkt uit nieuwe teltechnieken dat de Bodegravenboog vooral belangrijk is voor verkeer van Rotterdam naar Alphen aan den Rijn. “Dit is een ander probleem, met hogere prioriteit. En de verbreding van de A12 gaat dat probleem alleen maar groter maken.”

Intussen wordt gekeken naar mogelijkheden om de druk op de wegen sneller te verlichten. Een nieuwe parallelweg acht Robin daarvoor weinig kansrijk. “Die lijkt erg duur te zijn, terwijl hij verkeerstechnisch niet veel effect heeft. We willen nu met de provincie tot een matrix komen met alle knelpunten rond de A12, N11 en N459 met mogelijke [deel]oplossingen en hun prijskaartje. Als we uit die puzzel de stukjes met de beste kosten-batenverhouding halen, dan kan binnen afzienbare tijd de schop in de grond.”

Zoutman-West & Rijnhoek II

De gemeente is bezig met de ontwikkeling van twee nieuwe bedrijventerreinen: Zoutman-West en Rijnhoek II. Voor de ontwikkeling van Rijnhoek II is nadere toe-stemming van de provincie nodig.

De ontwikkeling van Zoutman ondervindt vertraging. Het plan is om het huidige bedrijventerrein uit te breiden naar het westen en het oostelijk deel te trans-formeren naar wonen. Het valt echter niet mee de grond voor de uitbreiding beschikbaar te krijgen én de financiering rond te maken. “We hebben te maken met grond van veel verschillende eigenaren, die daar allemaal graag een maximale opbrengst uit willen halen,” vertelt Jan Leendert. “Logisch, maar daardoor duurt het lang. We zijn nu eerst bezig ruimte te maken voor een koppelstation voor Stedin, zodat het energienet in de toekomst op peil kan blijven, en we zoeken een goede locatie voor de volkstuinen die nu in het plangebied liggen. Die moeten helaas worden verplaatst, anders zijn de plannen economisch niet haalbaar.”

Rijnhoek II is pas recent aangewezen als ontwikkellocatie. “Rijnhoek II staat in de Bedrijven-terreinenstrategie Midden-Holland en de ontwikkeling heeft steun van de regiogemeenten. De locatie is economisch akkoord, maar ruimtelijk is de provincie op het moment terughoudender,” legt Jan Leendert uit. “Het wordt niet makkelijk, maar we kunnen de noodzaak van het terrein goed onderbouwen, dus ik heb er vertrouwen in dat het goedkomt. We doen het echt voor lokale ondernemingen, niet voor grote pakhuizen of datacenters. We hebben al veel inbreiding gedaan en de hoogte in gebouwd, nu hebben we schuifruimte, vervanging voor transformatie en uitbreidingsmogelijkheden nodig. De beschikbare ruimte kan doorslaggevend zijn of een bedrijf hier gevestigd blijft of niet.”

Ja, ik wil op de hoogte blijven!

Aanmelden nieuwsbrief
Sluiten