OPBR verheldert en verenigt

Jan Dirk van Bennekum zwaait af als voorzitter Zoutman

Al sinds de oprichting van onze Vereniging Bedrijventerrein Zoutman op 7 oktober 2011 is Jan Dirk van Bennekum bestuurder en voorzitter van de vereniging. In al die jaren heeft hij veel voor ons bedrijventerrein betekend.
Jan Dirk van Bennekum neemt afscheid

In de oprichtingsakte van de vereniging staat dat je maximaal drie keer 4 jaar bestuurder kan zijn. Na 12 jaar is het dus moment voor Jan Dirk om het stokje over te dragen. Al die jaren was hij het aanspreekpunt voor vele commissies, personen en ambtenaren binnen de gemeente. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 10 januari werd teruggekeken op zijn periode als voorzitter.

Jan Dirk was direct betrokken bij het oprichten van de trekkingsgebieden en Ons Fonds en onder zijn bewind heeft bedrijventerrein Zoutman het Keurmerk Veilig Ondernemen mogen ontvangen. Zijn activiteiten binnen het havenbedrijf Rotterdam en zijn ervaring met parkmanagement waren hierbij van belangrijke toegevoegde waarde. Ook is er cameratoezicht op het bedrijventerrein geïnstalleerd en is de overslagplaats gerealiseerd. Dat – en meer – heeft bijgedragen aan de professionalisering van Zoutman, dat een voorbeeld is voor andere ondernemersverenigingen.

Vanwege zijn inzet wordt Jan Dirk het eerste erelidmaatschap ooit toegekend van Vereniging Bedrijventerrein Zoutman, op de foto overhandigd door secretaris Remco Knubben (links). Jan Dirk zal enorm gemist worden. Ron Hogendoorn neemt de rol van voorzitter van onze vereniging over.

Ja, ik wil op de hoogte blijven!

Aanmelden nieuwsbrief
Sluiten