OPBR verheldert en verenigt

Nieuw bedrijventerrein op komst in Bodegraven

Het college heeft bekend gemaakt welke locaties mogelijk het nieuwe bedrijventerrein in Bodegraven gaan herbergen. Het gaat om 13 ha om de huidige overvolle bedrijventerreinen te verlichten en ontwikkeling van bestaande bedrijven mogelijk te maken. De locatie ‘Rijnhoek II’ in het verlengde van het huidige Rijnhoek lijkt de meest kansrijke locatie.
Rijnhoek II (c)Google

Begin 2020 werd al het laatste kavel op een bedrijventerrein (Rijnhoek) verkocht. In juli 2021 waren alle panden op de negentien bedrijvenlocaties in de gemeente op een enkele na in gebruik. Kortom, Bodegraven-Reeuwijk is een van de meest intensieve gebruikers van bedrijventerreinen in de provincie. Ondertussen daalt het oppervlak voor bedrijfshuisvesting door transformatie van bedrijfslocaties naar woningbouw. Het was dus tijd om een locatie aan te wijzen voor een nieuw bedrijventerrein.

13 ha in Bodegraven

In december 2021 koos de gemeenteraad voor een ‘duurzaam dynamische’ Bedrijvenvisie 2030-2040. Daarmee beloofde de gemeente dat er de komende jaren twee bedrijventerreinen ontwikkeld zouden worden. De voorbereidingen voor 7 ha Zoutman-West in Reeuwijk zijn al even bezig. Nu buigt de gemeente zich over de vraag waar de overige hectaren bedrijventerrein in Bodegraven moeten komen.

Het college heeft drie locaties uitgekozen waar een nieuw bedrijventerrein kan worden overwogen: (1) ten oosten van Bodegraven in het verlengde van Groote Wetering, (2) ten westen van Bodegraven in het verlengde van Rijnhoek en (3) ook naast Rijnhoek, maar aan de andere kant van de N11. 

Rijnhoek II meeste potentie

Optie 2, ‘Rijnhoek II’ gedoopt, lijkt het meest kansrijk. Het is de enige locatie waar de aanleg van een bedrijventerrein vóór 2030 mogelijk is. De ligging langs de N11 maakt het gebied geschikter als bedrijventerrein dan als woongebied en het wegennet zou de extra belasting aan moeten kunnen. Er is zelfs potentie om uit te breiden naar 15 ha in plaats van 13 ha. Qua bedrijvigheid is er plek voor gemengd mkb, groothandel en niet te hoge bedrijfspanden.

Dit gebied is ook aangewezen als potentiële locatie voor energie-opwek met zonnepanelen. Dat zou gecombineerd kunnen worden met het bedrijventerrein en ook met de verduurzaming van Rijnhoek I.

Voorzitter van OPBR Jan Oostveen reageert positief. “Wij roepen al jaren dat er hard nieuw bedrijventerrein nodig is voor de groeiende ondernemers van Bodegraven-Reeuwijk. Ik ben blij dat er nu opties voorliggen. Volgens ons behoefteonderzoek zou het na deze uitbreiding echter nog steeds krap zijn, dus ik hoop dat ook de mogelijkheid van 2 extra ha op Rijnhoek II serieus worden overwogen.”

Optie 1

Groote Wetering III

Optie Groote Wetering III
Klik om te vergroten.

Optie 1 ten oosten van Bodegraven zou Groote Wetering III worden. In samenhang met dit terrein zou een oostelijke parallelweg tussen Bodegraven en Nieuwerbrug kunnen worden aangelegd, een wens die al langer speelt bij de ondernemers op Broekvelden.

Voor een nieuw bedrijventerrein is echter toestemming van de provincie nodig en die wordt waarschijnlijk niet blij van deze optie. Er is afgesproken de ruimte tussen Bodegraven en Nieuwerbrug open te houden. Hiervoor is het Limespark al aangelegd en het stuk ten noorden van de Boerderijweg is weidevogelgebied.

Optie 2

Rijnhoek II

Optie Rijnhoek II
Klik om te vergroten.

In het verlengde van Rijnhoek zou langs de N11 een Rijnhoek II kunnen komen. Dit gebied is al eerder bekeken voor de uitbreiding van het bestaande bedrijventerrein. Bebouwing zou hier mogelijk moeten zijn en de ligging langs de N11 maakt het geschikter als bedrijventerrein dan als woongebied. Het wegennet zou het ook aan moeten kunnen. Er is zelfs potentie om uit te breiden naar 15 ha in plaats van 13 ha. Qua bedrijvigheid is er plek voor gemengd mkb, groothandel en niet te hoge bedrijfspanden.

Dit gebied is ook aangewezen als potentiële locatie voor energieopwekking met zonnepanelen. Dat zou gecombineerd kunnen worden met het bedrijventerrein en ook met de verduurzaming van Rijnhoek I.

Optie 3

Rijnhoek III

Optie Rijnhoek III
Klik om te vergroten.

Een derde mogelijkheid voor het bedrijventerrein is het gebied aan de Hoogendoornlaan aan de andere kant van de N11 dan Rijnhoek. Dit gebied is een weidevogelgebied, maar dat is mogelijk te compenseren. Dat brengt wel vertraging met zich mee. Het gebied heeft ook geen directe verbinding met de snelwegen, al biedt het viaduct over de N11 mogelijkheden, wellicht in combinatie met de Bodegravenboog. Ook dit maakt het project de komende 10 jaar nog niet realiseerbaar.

Ja, ik wil op de hoogte blijven!

Aanmelden nieuwsbrief
Sluiten