OPBR verheldert en verenigt

Regio Midden-Holland zet stap in energietransitie

Regio Midden Holland werkt aan een regionaal energieplan, de zogenaamde Regionale Energiestrategie (RES). In dit plan moet beschreven worden hoe de verschillende partijen in de regio kunnen bijdragen aan de landelijke klimaat- en energiedoelen.
res

De omslag naar een duurzame energievoorziening heeft een grote invloed op ons leven en onze leefomgeving. Daarom werkt een stuurgroep* RES Midden-Holland aan de regionale invulling van deze opgave. De stuurgroep bestaat uit afgevaardigden van de vijf gemeenten, de drie waterschappen, de provincie Zuid- Holland en tal van maatschappelijke partners, waaronder dus ook het bedrijfsleven vertegenwoordigd door Ronald Schilt. Namens het bedrijfsleven is input geleverd aan de RES die je hier [download] kunt lezen. Deze wordt richting de RES 1.0 nog verder uitgewerkt. Opmerkingen of suggesties in dit kader horen we graag. Je kunt deze e-mailen naar duurzaam@opbr.nl

Duurzame elektriciteit in Midden-Holland 

De stuurgroep heeft voor de RES de ambitie uitgesproken om in Midden-Holland in 2030 0,435 Terawattuur (TWh) aan duurzame elektriciteit op te wekken door middel van zonne- en windenergie op land. Met deze 0,435 TWh neemt de regio een evenredig aandeel (namelijk 1,24%) van de landelijke opgave van 35 TWh zoals in het Klimaatakkoord is vastgelegd. Dit aandeel is gelijk aan de elektriciteitsvraag van de regio. Om een idee te krijgen: 0,435 TWh staat gelijk aan de elektriciteitsopwek door 544 hectare aan zonnepanelen op dak of zonnevelden of ongeveer 67 grote windturbines van 3 megawatt. 

Voorlopige denkrichtingen 

In de colleges van de betrokken gemeenten en van de provincie en de dagelijkse besturen van de waterschappen is de voorlopige versie van de concept-RES behandeld. Voor medio 2021 wordt deze weer een stap verder uitgewerkt en zal dit medio 2021 dus resulteren in de versie 1.0.

Ja, ik wil op de hoogte blijven!

Aanmelden nieuwsbrief
Sluiten