OPBR verheldert en verenigt

Servicepunt Energietransitie Bedrijven Midden-Holland neemt ‘gedoe’ voor zijn rekening

Op 21 maart is de Stichting Servicepunt Energietransitie Bedrijven Midden-Holland opgericht. Het servicepunt heeft als doel de energietransitie in het bedrijfsleven te bevorderen.
SEBMH

Servicepunt Energietransitie Bedrijven Midden-Holland (SEB-MH) wil ondernemers, gebouweigenaren en bedrijventerreinverenigingen bijstaan bij de uitvoering van de energietransitie. Het servicepunt kan bijvoorbeeld begeleiding bieden bij de installatie van zonnepanelen of een warmtepomp. Ook biedt het servicepunt hand- en spandiensten om het ‘gedoe’ rond dit soort investeringen weg te nemen.

Het Servicepunt Energietransitie Bedrijven is een initiatief van de Duurzaamheidsplatforms van het bedrijfsleven, waaronder OPBR Duurzaam, en de Energiecoöperaties in Midden-Holland. De stichting zal intensief samenwerken met de gemeenten in de regio bij de realisatie van de energietransitie. De komende maanden wordt het SEB-MH verder ingericht, zodat het medio dit jaar operationeel is.

Met de oprichting van het Servicepunt Energietransitie Bedrijven denken de initiatiefnemers een stevige bijdrage te leveren aan de uitvoering van zowel de Regionale Energie Strategie (RES) als de Transitievisies Warmte binnen de regio.

In het najaar wordt het SEB-MH gelanceerd met een bijeenkomst in de Goudse Schouwburg.

Ja, ik wil op de hoogte blijven!

Aanmelden nieuwsbrief
Sluiten