OPBR verheldert en verenigt

Attentie! OZB 2022 in Bodegraven-Reeuwijk volledig in rekening gebracht bij eigenaar

Afgelopen jaar heeft de gemeenteraad van Bodegraven-Reeuwijk drie zaken besloten over de OZB niet-woningen 2022: (1) het tarief wordt verhoogd met 7%, (2) de bijdrage aan het ondernemersfonds wordt verlaagd met € 25 per € 100.000 WOZ-waarde en (3) het tarief wordt volledig in rekening gebracht bij de eigenaar van een pand. Dat laatste betekent dat de kosten niet meer worden verdeeld tussen gebruiker en eigenaar, zodat leegstand wordt gestraft. De OZB niet-woningen voor pandeigenaren bedraagt hierdoor in 2022 in totaal 0,4671%.
Concept of saving money to buy a house.

De brief met de aanslag OZB van de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) ligt op de deurmat en die valt voor pandeigenaren een stuk hoger uit dan voorgaande jaren. Onder de omschrijving ‘Onroerende zaakbelasting eigenaar’ is nu ook het voormalig gebruikersdeel van de OZB niet-woningen meegenomen.

De berekening is als volgt:

Tarief 2021

 

Tarief OZB-eigendom niet-woningen

0,2791 %

Tarief OZB-gebruik niet-woningen

0,2156 %

Totaal

0,4947 %

 

Tarief 2022

 

Basis (totaaltarief 2021)

0,4947 %

Na correctie gemiddelde waardestijging (0,37%)

0,4900 %

Na verhoging (7%) volgens raadsbesluit

0,5243 %

Na correctie voor leegstand

0,4912 %

Na verlaging bijdrage aan Ons Fonds

0,4671 %

Zodoende bedraagt de OZB niet-woningen voor pandeigenaren in 2022 in Bodegraven-Reeuwijk 0,4671%. Het is vervolgens aan de eigenaar om een eventueel gebruikersdeel te verrekenen met de huurder.

Verhoging op komst

In het coalitieakkoord is een enorme verhoging van de OZB voor niet-woningen afgesproken. Volgens de wethouders komt de OZB daarmee op het landelijk gemiddelde te liggen. OPBR bestrijdt die claim: op basis van gemeentecijfers uit 2021 ligt de OZB in Bodegraven-Reeuwijk al bóven het landelijk gemiddelde. Lees meer in het verslag van de ledenvergadering in juni>>

Ja, ik wil op de hoogte blijven!

Aanmelden nieuwsbrief
Sluiten