OPBR verheldert en verenigt

Leden OPBR kritisch op OZB-verhoging, positief over gemeentebrede projecten

Bijna alle ondernemersverenigingen van Bodegraven-Reeuwijk waren vertegenwoordigd op de OPBR-ledenbijeenkomst van 16 juni. De bestuurders werden bijgepraat over Ons Fonds, Bodegraven-Reeuwijk Werkt, de plannen voor de OZB, een gemeentebrede centrummanager en een nieuw bedrijventerrein.
OPBR_logo-op-kaart

Transparantie in Ons Fonds

Bij de OZB dragen ondernemers ook geld af aan het ondernemersfonds Ons Fonds. Dit geld wordt gebruikt voor gemeenschappelijke projecten van de trekkingsgebieden in de gemeente of voor gemeentebrede initiatieven. Enkele leden vroegen tijdens de bijeenkomst om meer transparantie in de inning en verdeling van het geld over de trekkingsgebieden. Groot veronderstelde bedrijventerreinen lijken minder te leveren dan kleinere en bij bedrijventerreinen die groeien, lijkt het Ons Fonds budget niet toe te nemen.

Verhoging OZB onder vuur

Wethouders Jan Leendert van den Heuvel en Robin Kersbergen waren ook aanwezig. Zij gaven toelichting op het coalitieakkoord ‘Eerlijk aan de slag’. Hierin staat onder andere een enorme verhoging van de OZB voor niet-woningen. Volgens de wethouders komt de OZB daarmee op het landelijk gemiddelde te liggen. Voorzitter Jan Oostveen constateert op basis van de gemeentecijfers uit 2021 echter dat de OZB in Bodegraven-Reeuwijk bóven het landelijk gemiddelde ligt: 0,4947% tegenover 0,4799%. Bovendien hebben 215 van de 351 Nederlandse gemeenten een lager tarief dan Bodegraven-Reeuwijk.

Wethouder Van den Heuvel vergelijkt de tarieven liever met die van omliggende gemeenten als Gouda en Waddinxveen, waar de OZB wel hoger ligt dan in Bodegraven-Reeuwijk. Jan Oostveen wierp daar weer tegenin dat in deze vergelijking Alphen aan den Rijn niet wordt meegenomen, waar de tarieven veel lager liggen.

Lees ook over de nieuwe berekening van de OZB per 2022>>

UPDATE: OPBR ageert tegen extreme verhoging in concept-begroting 2023 >>

Concept Bedrijventerrein

Vanwege de schaarse ruimte op bedrijventerreinen in Bodegraven-Reeuwijk, heeft de gemeente een concept opgesteld voor een nieuw bedrijventerrein in Bodegraven. Dit concept wordt nu uitgewerkt. In september komt hier meer duidelijkheid over.

UPDATE: Mogelijke locaties bedrijventerrein >>

Geld voor gemeentebrede centrummanager

Sinds dit jaar beslist de OPBR-ledenbijeenkomst over de aanwending van de reserves voor gemeentebrede initiatieven. Er worden twee aanvragen besproken: voor een gemeentebrede centrummanager en voor platform Bodegraven-Reeuwijk Werkt.

Recentelijk heeft Bodegraven een centrummanager gehad (Jeroen Wichers). Hij diende als contactpersoon bij belangrijke evenementen om alles beter te laten verlopen en dacht mee in de ontwikkeling van plannen voor het winkelgebied. Daar plukken we nu nog de vruchten van.

OPBR zou graag zo’n centrummanager in deeltijd aanstellen voor heel de gemeente, iemand die ondernemingen (met name in winkelgebieden) ondersteunt en als intermediair fungeert voor ondernemers in relatie met gemeente (e.d.). Uiteindelijk moet dit leiden tot vergroting van de leefbaarheid van dorpen voor bewoners en ondernemers.

De OPBR-leden stelden voor dat de centrummanager primair wordt aangestuurd door de ondernemers(verenigingen) en dat de meerderheid van het salaris wordt betaald door de ondernemers (vooral uit gemeentebreed fonds) met een minderheidsbijdrage van de gemeente. De kosten voor 12 maanden mogen maximaal 30.000 euro zijn.

Geld voor Bodegraven-Reeuwijk Werkt

Bodegraven-Reeuwijk Werkt is een website waarop vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in de gemeente bij elkaar worden gebracht in een vacaturebank. Het doel is om de lokale economie te versterken, de sociale cohesie te vergroten en minder woon-werkverkeer te hebben. Omringende gemeenten hebben eenzelfde platform al geruime tijd in gebruik. Ondernemerskoepel Gouda Onderneemt is er tevreden mee. In Bodegraven-Reeuwijk draait de website nu enkele maanden. Er zijn 87 bedrijven aangesloten met 142 vacatures en 746 bezoekers.

De website is een gratis service van een softwarebureau in Montfoort. Voor het ontwikkelen van nieuwe features (zoals speciale faciliteiten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt) zoekt men lokale ondersteuners. Ferm Werk, RECO, RvHID en de Rabobank dragen hier al aan bij. De OPBR-leden zeggen ook 2850 euro per jaar toe.

Ja, ik wil op de hoogte blijven!

Aanmelden nieuwsbrief
Sluiten