OPBR verheldert en verenigt

Nieuwe afspraken budgetverdeling en indeling Ons Fonds

Er is een nieuw convenant getekend tussen de gemeente Bodegraven-Reeuwijk en Ons Fonds voor 2022-2024. Er zijn enkele wijzigingen, waaronder een nieuwe budgetverdeling. Een deel is bestemd voor de organisatie en ondersteuning van OPBR.
Ons_fonds_budgetverdeling

Het oorspronkelijke convenant liep tot 2020. Daarna is een convenant getekend voor 1 jaar. Het nieuwe convenant loopt van 2022 tot 2024. Er zijn een aantal wijzigingen aangebracht ten opzichte van het vorige:

Gemeentebrede initiatieven

  • Het Gemeentebrede Fonds, zoals deze tot en met 2021 werd ingezet, is per 2022 vervallen in de oorspronkelijke vorm. Er blijft wel budget voor gemeentebrede initiatieven. Afgevaardigden van de besturen van trekkingsgebieden (verenigd in OPBR) beslissen over de bestedingen.
  • Een deel van het budget van het voormalige Gemeentebrede Fonds is bestemd voor de organisatie en ondersteuning van het OPBR.

Aanpassingen in trekkingsgebieden

  • Voor 2022 zijn agrariërs geografisch ingedeeld bij een aantal trekkingsgebieden. Per 2023 is er de mogelijkheid om een eigen sectorvereniging op te richten. Deze is al in de maak (hierover later meer).
  • Het trekkingsgebied Sport en Cultuur is komen te vervallen. Verenigingen en instellingen zijn geografisch bij een trekkingsgebied ingedeeld. Sport en Cultuur behoudt wel een jaarlijks vastgesteld, besteedbaar bedrag. Een nog op te richten commissie beslist hierover.

Vergaderingen geïntegreerd

  • De vergaderingen met de besturen van de trekkingsgebieden van het ondernemersfonds vinden voortaan tweemaal per jaar plaats als agendaonderdeel bij OPBR-bijeenkomsten.

Hoe zat het ook alweer?

De taken en functies van Ons Fonds en OPBR worden nog weleens door elkaar gehaald. Hier zetten we de verschillen nog eens op een rijtje: OPBR vs Ons Fonds.

Fijne voortzetting

Afgelopen jaar was er in de gemeenteraad discussie of Ons Fonds überhaupt wel moest blijven bestaan. Lees hier daarom 7 redenen waarom het goed is dat de organisatie is doorgezet.

Ja, ik wil op de hoogte blijven!

Aanmelden nieuwsbrief
Sluiten