OPBR verheldert en verenigt

Uitnodiging: Regionale Energie Strategie Midden-Holland

Waar en wanneer mag zonne- en windenergieprojecten worden gerealiseerd, hoe kan energiebesparing een sterke impuls krijgen en hoe kunnen we de komende decennia wijken en bedrijventerreinen van alternatieven voor aardgas als bron voor verwarming voorzien? Laat je informeren over het proces en geef je inbreng zodat de belangen van het bedrijfsleven meegenomen kunnen worden.
RESMH-1

Dit jaar wordt, als onderdeel van het Nationale Klimaatakkoord, de conceptversie van de Regionale Energie Strategie Midden-Holland (RES M-H) opgesteld. Een belangrijke ontwikkeling voor huishoudens, maar ook het bedrijfsleven in Midden-Holland speelt een grote rol in de RES M-H. Zo wordt in de RES vastgelegd waar en wanneer zonne- en windenergieprojecten worden gerealiseerd, hoe energiebesparing een sterke impuls kan krijgen en hoe we de komende decennia wijken en bedrijventerreinen van alternatieven voor aardgas als bron voor verwarming kunnen voorzien.

Energietransitie is onvermijdelijk en elk bedrijf en iedere burger krijgt ermee te maken, maar het moet wel een voorspelbaar proces zijn. Zodat investeringen gedaan worden op passende momenten en lonend zijn. De samenwerkende duurzaamheidsplatforms binnen de regio zijn sterk betrokken bij de ontwikkeling van de RES M-H.

Deze bijeenkomst is enerzijds bedoeld om jou als ondernemer te informeren over het proces en de ontwikkeling om te komen tot een Regionale Energie Strategie Midden-Holland, en anderzijds om jouw inbreng op te halen zodat we de belangen van het bedrijfsleven goed kunnen meenemen in de gesprekken hierover.

Programma

16.00    Ontvangst
16.15    Start van het programma

• Uitleg over het proces om te komen tot een Regionale Energie Strategie tegen de achtergrond van het Klimaatakkoord
• Toelichting op de stand van zaken rondom opwekking van duurzame elektriciteit in Midden-Holland
• Toelichting op de stand van zaken rondom opwekking van duurzame warmte en ontwikkelingen rond het afbouw aardgas gebruik voor gebouwverwarming
• Vragen/discussie

17.30    Afsluiting met een drankje

• 6 maart 2020, 16.00 – 18.00 uur
• Organisatie: Duurzaamheidsplatforms Midden-Holland
• 
Locatie: Croda, Buurtje 1, 2802 BE Gouda

Ja, ik wil op de hoogte blijven!

Aanmelden nieuwsbrief
Sluiten